Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

מחלוקת באהבה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> מחלוקת באהבה
מחלוקת באהבה
"וזה בחינת משוש, בחינת ידים, נמצא שגם כאן נתתקן בחינות החמשה חושים כמו בראש השנה, והם מאירין ומחזקין זה את זה" (ליקו"מ ח"ב ה), "כי הפרנסה, שהיא בחינת מן, נשחקת ונכתשת אצל בחינת המלכות שהוא בחינת לויתן, שמקבל הפרנסה מבחינת: "זה הים גדול ורחב ידים", הינו מן הידים שיש בים החכמה" (ליקו"מ ח"ב ז).
בקרנות הרחובות, במבואות בתי המדרש, ובכל מקום בו תפגוש אנשים, הרי הם משוחחים בלהט אודות המחלוקת, המחלוקת הנוראה המטילה שמות וזורעת הרס בכל אשר היא פונה, קהילות שלימות נכחדות, בתים נהרסים, אך המחלוקת בוערת בתזזיות, ואינה מבחינה בחורבן אותו היא יוצרת.
המבוגרים במעט משוועים לשקט - ואין, ניתן לראות כיצד המחלוקת רומסת בדרכה את הכל, אוכלת כל חלקה טובה אך אין לה כל פתרון, כל אחד מהצדדים מתבצר בעמדתו.
לו אך נאזין לטענותיהם בצורה אובייקטיבית נשתכנע על מהרה בצדקתו של כל אחד, שהרי כל צד גיבש לעצמו עמדה מבוססת, שיש בה הרבה מן האמת...
והזעקה בוקעת מאליה, אם כך היכן היא האמת? ומה הפתרון למחלוקת נוראית זו??
*
הבה נצייר לעצמנו את עמדתו של האומר שעלינו לפעול ולהפעיל למען "שלימות הארץ", ונגדו עומד השני וטוען כי המטרה שעומדת לנגד עינינו היא אך ורק "קדושת השבת", אכן, מחלוקת זו אין לה כל פתרון - מכיון שאנחנו עוסקים ברצונו ומאוויו של כל יהודי לעשות את רצון בוראו, ואם כך יש כאן כביכול שני רצונות מנוגדים!!
אך אם נעפיל אל שורש הרצון הטמיר, וראשית, נברר לעצמנו מהי המטרה הפנימית והעמוקה בכל אותם רצונות טובים - אך מנוגדים? ולשם מה שני הצדדים פועלים במסירות ובנחישות?
אזי נעלה מהרצון הפרטי - אל הרצון הכללי, אל שאיפת הלב הכמוסה להדבק בה', שהיא הרצון הכללי שכולל את כל שכבות העם, ואם נשטח לפני שני הצדדים את פנימיות ליבם הרי שאין כאן שום מחלוקת, היות והמחלוקת היא רק ביחס לרצונות הפרטיים, ולא ברצון הכללי שכולו אחדות ואהבה!
[ובשולי הדברים: תבערת הלבבות שקיימת בדורנו להדבק בה', לא היתה קיימת בדורות עברו, כיון שכלפי הרצונות הפרטיים המרחק בין הרצון לעשיה, המרחק בין ההוצאה מן הכח אל הפועל - קטן הוא, מה שאין כן לגבי הרצון הכללי המרחק בין הכח לפועל רחוק כבין שמים וארץ, ורק בעקבתא דמשיחא הולך ומתקרב הרצון להתגלות, ולכן אנו חשים את הרצון הכללי עולה מכל כנפות הארץ, בדרך להתגלות וליציאה אל הפועל המלא במהרה.]
*
ודאי וודאי, שאף כשמרכז נקודת חיינו תיסוב על ציר הרצון הכללי, ודאי שאנו זקוקים לכלים, שהם הרצונות הפרטיים, כמו שלימות הארץ או קדושת השבת, אך יהיה ברור לנו שהם רק כלים, ואם כך למרות שעדיין תהיה מחלוקת, אך זוהי תהיה מחלוקת לשם שמים, מחלוקת שכל כולה הבנה ואהבה!!
וכשאדם נוהג בדרך זו, הרי הצדיקים סומכים על עבודתו הנפלאה, ובונים ממנה תקוה לכל איש ישראל באשר הוא! מכוחך יכולים הצדיקים לחלק אלפים למאות, ובזכותך הם יהיו "חגורה למלך המשיח"!!! (שיהר"ן צג)
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved