Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

לצעוק ולהיוולד מחדש

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> לצעוק ולהיוולד מחדש
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך

הרב פנחס בונקר שליט''א

ימי השובבי"ם הם ימים שקבעו כבר הקדמונים לימי צום ותפלה עבור תיקון הברית וכל ענייני קדושה. מרן האריז"ל גילה לנו כמה ייחודים לכוון בימים אלו בתענית וצום, כי ימים אלו הם זמן תיקון החטא הידוע שהוא שורש כל החטאים.
הסיבה שדווקא בימים אלו הוא אומר האר"י, כי הקריאה מעוררת את הזמן, וכל עיקר ירידת נשמות ישראל למצרים היה מחמת שנשמות ישראל הם מהנשמות שיצאו בק"ל שנה שאדה"ר פירש מאשתו ואז נפל בחטא הזה ויצאו ממנו נשמות גבוהות מאד שלא בקדושה, ונתאחזו בהם הקליפה מאד, לכן נתגלגלו זיכוך אחר זיכוך, בדור המבול, דור הפלגה, ובירידתן למצרים, אלו הם נשמות ישראל שיצאו ממצרים ובחר בנו השי"ת להיות לו לעם אחד, ונתן לנו את התורה. ומכיוון שקוראים עכשיו בתורה באלו הפרשיות מירידת ישראל למצרים, וקושי השעבוד עד הגאולה וקבלת התורה, לכן הזמן מסוגל מאד לתקן זה הפגם הנורא כי כל שנה מתעורר מחדש הפגם הזה בשורש נשמתנו ואז על ידי התעניות אנו מתקנים פגם זו, (עיין כל זה באריכות בשער הכוונות פסח ובשער רוח הקודש ייחודי שובבי"ם).
וכאן ישאל כל חסיד ברסלב מה? שורש נשמת ישראל הוא מפגם הברית של אדם הראשון?? שורש נשמת ישראל הוא 'חלק אלוקי ממעל ממש', 'ומי שידוע קדושת ישראל מאין הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון ואין עוון שייך להם כלל כלל לא' – לקוטי מוהר"ן ז' תניינא.
ועוד ישאל, תעניות? צומות ? רבנו והבעל שם טוב כבר בטלו כל התעניות וקבעו פה אחד שלדורות אלו ולאנשים פשוטים מזיקים התעניות יותר ממה שהם מועילות, בפרט רבנו הקדוש האריך בזה ואמר אפי' על עצמו, שבצעירתו היה צם המון תעניות, ואחר כך כשהשיג עומק תועלת ההתבודדות, אזי הוא בעצמו, התחרט, ואמר, שאם היה יודע בצעירתו גודל המדרגות, שאפשר להשיג על ידי התבודדות, אז לא היה צם כלל, ולא היה מענה את הגוף שלו, רק היה מגיע לכל על ידי התבודדות.
ועוד אע"פ, שקדושה ושמירת הברית בברסלב הוא ממש יסוד גדול מאד, ומריש לקוטי מוהר"ן עד סופו אנו מוצאים שוב ושוב שפגם הברית הוא שורש כל החטאים וכלליות כל המידות רעות ועיקר המלחמה ביצר הרע, וידוע גם בשיחות הר"ן ובחיי מוהר"ן כמה רבנו האריך לדבר מזה, ועד שרבנו אמר שכמה שהוא שונא חומרות יתרות אבל בנושא של קדושה ראוי שיתנהג האדם בכמה שיותר חומרות, וכן כל הנסיעה לרבנו לקברו הקדוש שהוא עיקר השראתו לדורות, קישר רבנו לעניין תיקון הברית כידוע.
אבל רבנו כבר נתן לנו את התיקון הכללי ואמר מפורש שהוא תיקון לכל, אז מה בעצם שייך לנו כל העבודה הזו של שובבי"ם???
ולבאר כל זה, מגלה לנו מוהרנ"ת שעיקר העצה שלנו הוא לצעוק בימים אלו להשם יתברך 'וזה בחינת שובבי"ם שבהם נוהגים הכשרים להתענות ולצעוק לה' יתברך בתפילות וסליחות
עיין שם בהמשך דבריו, ששם עיקר הדגש על הצעקה 'בוודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה להשם יתברך יעל ידי זה יזכה לפי בחינתו להוליד מוחין והדעת שעל ידי זה עיקר הגאולה בכלל ובפרט בכל אדם ובכל זמן'. – לקוטי הלכות ההלכות גילוח הלכה ה'.
עיין שם שהביא כל הפסוקים מצעקת בני ישראל במצרים שעל ידי זה דווקא, בא הישועה.
ולכאורה מה עניין הצעקה מה מתקנים בזה?
רבנו מתאר את זה בתורה כ' כ"א ובתורה ל"ו, שהצעקות הם בעצם כחבלי לידה שבעצם נשמת ישראל, כי נשמות ישראל שרשם גבוה מאד כנ"ל, אבל מחמת זה גופא גם ה-לעומת זה שלו גדול מאד, כי זה לעומת זה ברא אלוקים ורבנו מדמה את זה שם בתורה ל"ו כקליפה הקודמת לפרי, והוא התאווה הנבזה הזה שתופס את היהודי מכל צדדיו, וזה מה שכתב האר"י שנשמת ישראל שרשם בעצם מחטא זו של אדה"ר, כי זה השורש של הלקיפה ומכסה שמכסה על נשמתם, שזה הירידה למצרים ערות הארץ. ובזה יתורץ הקושיא הראשונה שהקשנו.
ואיך שובר האדם הקלי' הזאת, ומוליד פנימיות נשמתו החלק אלוקי ממעל שלו הנקודת היהדות שלו איך שוברים את זה ומגלים את זה
על זה אומר רבנו כמו אישה שצריכה ללדת צועקת ומגלה לנו הזוהר שהצעקות אינם סתם משהו תכני שהיא צועקת מצער, הצעקה - הוא - מה שגורם הלידה, הצעקה גורם שהנשמה של הילד יצא מכוח אל הפועל.
אותו דבר כאן הצעקה מוליד את עם ישראל ומוציא אותם ממצרים!
מתי הזמן לקיים עצה זו של רבנו?
את התיקון הכללי אנו אומרים כל הזמן אבל מתי הזמן המסוגל ביותר לקיים עצה זו של רבנו.
מגלה לנו מוהרנ"ת הזמן הוא בשובבי"ם – אנשים פשוטים אל תצומו, אבל עיקר העבודה, לצעוק, ולהיוולד מחדש יהודי קדוש וטהור חסיד ברסלב אמיתי!, אמן.
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved