Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

למה ראש השנה?

דף הבית >> אומן >> למה ראש השנה?
ראש השנה
ראש השנה הוא יום יוצא-דופן. כשמוסיפים לו את טעמו המיוחד של רבי נחמן, נעשית התמונה חדה וממוקדת, ובכך מתאפשר לנו להשקיף על היום בבהירות מחודשת. לפתע אנו מבינים שראש השנה במחיצת הרבי אינו יום שמותר להחמיץ: הוא מספק לנו הזדמנות להתחבר אל כוחו הפנימי של היום עצמו. ובעזרת הצדיק, אפשר להפיק את מירב התועלת ההזדמנות ממתינה לנו. לסייע לראות ענין זה בפרספקטיבה נכונה, הרי הנסיעה לצדיקים איננה כלל רעיון חדש חז"ל רומזים לכך בתלמוד: "בשעה שבית המקדש היה קיים, לא נשמע קול השופר בשבת אלא במקדש בלבד (שם מושב הסנהדרין). כאשר חרב הבית, התקין רבן יוחנן בן-זכאי את מנהג תקיעת השופר בכל מקום שהתכנס בית-דין (הצדיקים)" (ראש השנה כט ע"ב). על-כן מנהג הנסיעה לעשות את ראש השנה במחיצתם של הצדיקים חוזר אלפי שנים. שחסידיו יסעו אליו לראש השנה היה דבר שרבי נחמן הדגיש במיוחד. "אף-על-פי שחסידים אחרים רבים נהגו לנסוע אל הצדיקים לראש השנה, איש לא עמד כך בתוקף כמו רבי נחמן" (חיי מוהר"ן מס' 23). הוא אמר: "ראש השנה שלי חדש לחלוטין. ה' נתן לי מתנה להבין מהו ראש השנה באמת" (שם, מס' 406). אמר רבי נחמן שבראש השנה הוא היה מסוגל לסייע לאנשים בדרכים מסוימות שפשוט לא יכול היה בכל יתר ימי השנה (חיי מוהר"ן מס' 406). הוא כה הדגיש את חשיבות ראש השנה שלו, שהכריז: "עצם מהותי הוא ראש השנה!" (שם, מס' 403).

 

הראש

            בכל זאת, לפני שנוכל להעריך כראוי את משמעותו של ראש השנה עם הצדיק, עלינו קודם-כל להבין מעט על ראש השנה עצמו על מה מבדיל בין יום זה לבין שאר ימי השנה. ראש השנה פירושו מבחינה מילולית "הראש של השנה". השנה דומה ליצור אורגני בעל ראש, לב, זרועות, רגליים וכדו'. הראש נמצא למעלה היום הראשון של השנה. בדיוק כפי שהראש מכוון את הגוף, כך גם ראש השנה של אדם יקבע את תוצאת שאר השנה. לכן, חז"ל מלמדים: בראש השנה נגזר מה יהיה בסוף השנה (ראש השנה ח ע"ב). כל מה שקורה עד לסוף חודש אלול, החודש האחרון בלוח השנה היהודי, נגזר כבר ב"ראשו", זאת אומרת, ממש בראשית השנה.

לראש השנה אופי שונה לחלוטין מפסח, שבועות או סוכות. הוא "יום הדין". בריאותנו, עושרנו, עצם חיינו תלויים בדבר. במובן מסוים, ראש השנה הוא "שידור חוזר" של מעשה הבריאה. כדי לברוא דבר חדש, יש תמיד יסוד של דין. איזה צורה צריכה בריאה חדשה זו ללבוש? מה הטוב ביותר, כשלוקחים בחשבון את כל מגוון הגורמים השונים? האם צריך בכלל להתקדם? ראש השנה איננו שונה. הוא דורש, מצדו של הקב"ה, בריאה חדשה: שנה חדשה. השנה הבאה טרם נהיתה, וצריך לחולל אותה. בריאה. בדיוק כפי שבניית בנין דורשת תכנית, כך גם בניית השנה צריכה תכנית ספציפית. בדיוק כפי שאדריכל מכין את התכניות לבנין, כך ה' הוא האדריכל לשנה. תכניותיו מוכנות במוגשות בראש השנה.
            לכן ראש השנה איננו סתם היום הראשון בלוח השנה היהודי. הוא התכנית לכל השנה כולה. מלבד כל יתר שיקוליו, רבי נחמן מדגיש במיוחד את ראש השנה כיון שהוא רוצה להרשים אותנו בחשיבות ה"ראש" מה שנוכל להשיג אם ננסה להתחיל כראוי את השנה ואם "ראשינו" מחשבותינו במקום הנכון. לכן מלמד רבי נחמן: עלינו להיות חכמים בראש השנה עלינו לחשוב רק מחשבות טובות, חיוביות: שה' ייטיב עמנו ויעניק לנו שנה טובה, ושנעשה אנחנו כמיטב יכולתנו לחיות בצורה שאנו יודעים שהיא הנכונה. וכיון שראש השנה קשור במחשבה ולא בדיבור, הרבי מייעץ לנו גם להיזהר לדבר כמה שפחות ביום הראשון של ראש השנה (שיחות הר"נ מס' 21).

 
 
+ שלח משוב
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved