Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

להקהל ולעמוד על נפשם

דף הבית >> מאמרי הגות >> להקהל ולעמוד על נפשם
בס''ד
 
להקהל ולעמוד על נפשם...
לפעמים תוהים אנו על עצרות חיזוק המתקיימים מעת לעת מה בעצם אנחנו עושים שם?
לא לכולם התשובה היסודית, והמעשית, אותה ננסה כעת להציג לפניכם הקוראים, ובשביל זה נאלץ לחזור כאלפיים שנה אחורה זמן סעודת אחשוורוש, גדולת המן הרשע כראש השרים, וזעקת מרדכי עד הניצחון הסופי שנתקיים ונהפוך הוא.
הדבר היחידי אותו ניתן לעשות במצב בו לכאורה אין תקווה הנראית לעין כמו במצב בו היינו בזמן שהמן אמר למלך אחשוורוש ישנו עם אחד: אלוקיהם ישן הוא, כשאז נמסר עמינו להשמיד להרוג ולאבד...(אין צורך בכל מילה לתרגם מהיום לאז). א ורק לצעוק ולזעוק אל המלך-מלכו של עולם.
ופתרון זה קם בדמות הצדיק מרדכי היהודי אשר עמד ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. וּבְכָל-מְדִינָה וּמְדִינָה, מְקוֹם אֲשֶׁר דְּבַר-הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ מַגִּיעַ--אֵבֶל גָּדוֹל לַיְּהוּדִים, וְצוֹם וּבְכִי וּמִסְפֵּד; שַׂק וָאֵפֶר, יֻצַּע לָרַבִּים.(אסתר ד,א-ג)
איך בעצם פועלת ישועה כל-כך גדולה ע"י התפילה?
דבר זה רואים אנו בבן בכור שנולד,/ ישועה ראשונה שפעלנו ע''י תפילה, ונבאר: ידוע מאמר חז''ל אין אישה כורתת ברית אלא למי שעשה אותה כלי, בפנימיות העניין אישה מרמז על תפילה כנאמר אישה יראת ה' היא תתהלל. אדם צריך לדעת שיש שני סוגי אמונה, יש אמונה שהש''י מנהיג את כל העולם ועושה את הכול לבדו והכול ממנו, יש גם אמונה שאדם חייב להאמין שתמיד כשמתפלל ולא משנה עד כמה הוא גרוע שבגרועים וכו' וכו' הש''י הגדול והנישא מאזין לתפילתו,  ככל שאדם יותר מאמין בהש''י שהכול ממנו, ומתפלל אליו בכל עת מצוא, הוא בעצם כביכול בונה כלי כדי שיוכל לקבל את השפע שמושפע תדיר ממנו, אבל שלימות הכלי כדי לקבל את השפע נעשה בעצם בזמן שאדם מאמין בכוח תפילתו שהיא פועלת את פעולת השפעת השפע, ומתי אדם יכול להאמין יותר בעצמו? אחרי שכבר פעל פעולה בתפילתו והמשיך לעצמו את הישועה אותה היה נצרך לפעול.
דבר זה מכונה בעצם בשם "בכור" כלומר פעולה ראשונה. ולכן אישה עד שמולידה את הבכור היא בעצם בונה את הכלי שיושלם, אבל שלימות הכלי נעשה אחרי הולדת הבכור שרואים שפעלו משהו:
שלימות התפילה נעשית אחרי שכבר פעלו ישועה בעבר כי אז אדם גם מאמין בהש''י שהכול ממנו ויכול להשפיע עליו הכול, וגם מאמין בעצמו שהש''י שומע את תפילתו ומאזין לו באשר הוא.
דבר זה רצה מרדכי ללמדינו, הגם שהמן בא עם הטענה שאלוקיהם ישן הוא, ואין להם סיכוי להיגאל, תדעו לכם אתם עם ישראל יכולים לפעול בכוח התפילה והזעקה כזו ישועה עד שהכל ייהפך לטובה גמורה, ולכן בביאת משיח כל המועדים בטלים וימי הפורים לא נבטלים, מכיוון שהחגים הם ימי שמחה ובביאת משיח כל הימים יהיו ימי שמחה, אבל ימי הפורים שהם באים בעצם ללמדינו שכל תפילה פועלת וכל תפילה נענית, ואפילו תפילה שהגיעה מתוך כזה חשכות מכל יהודי באשר הוא, התפילה פועלת...
לזכור להתפלל ולהמשיך להתפלל, להאמין בהש''י ולהאמין בכוח תפילתנו, אבל גם כשנושעים לא לזקוף את ההצלחה לזכותנו אלא רק לחסד ה'!!! (מיוסד על-פי ליקוטי מוהר''ן חלק א' תורה ב' וליקוטי הלכות הלכות נחלות הלכה ד')
בהצלחה!!!
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved