Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

להאיר את התפילה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> להאיר את התפילה
באדיבות יוסף אורדנטליך
להאיר את התפלה
 
מצויים אנו כבר בעיצומם של ימי הספירה הקדושים, ימים מרוממים בהם אנו מטהרים את עצמינו כל אחד לפי דרגתו, כהכנה לימי מתן תורה, היום החמישים שהוא למעלה מהמספר.
 
בגלות מצרים, הגלות הראשונה בימי היותינו לעם, ירדו כל נפשות ישראל להצטרף ולהזדכך בתוך כור הטומאה של מצרים, שקעו ושקעו עד וכמעט לא נשאר זכר מקדושתם ומצורתם הרוחנית שירדו בה, לתוך כל הארבעים ותשע שערי טומאה ירדו ישראל, וכמעט ששקעו גם בשער החמישים, אך מחמלת ה' עליהם שראה שאין ביכולת להוציאם ולבררם אחרי גלותם בשער החמישים, הוציאם ברגע האחרון מעבדות לחירות...
 
לא היתה שלמה אותה גאולה ראשונה, לא היתה שלמה בגלל שגם הגלות שלפניה לא היתה שלימה, אי לכך, כבר אז, נועדה להם לבני ישראל גלויות נוספות, גלויות קשות יותר, הכל לשם הגאולה הגדולה יותר שמוכרחת היא לגלות לפניה.
 

 
מהי מהותה של גלות מצרים? ומהי מהותה של הגלות העכשווית?
 
בגלות מצרים היה הדיבור בגלות, וגם כל הגלות של עכשיו היא גלות של הדיבור. כל הגלויות הם על שם גלות מצרים (מ"ר ועיין בליקו"מ ד') אין הבדל במהותה של הגלות בין הגלות עכשיו לגלות מצרים, אלא ההבדל הוא עד כמה שקענו באותה גלות.
 
שורש הגלות הזאת, תחילתה, היתה בירידת יעקב ושנים עשר בניו למצרים. רבינו מבאר שיעקב ושנים עשר בניו הם מסמלים את התפלה על שנים עשר נוסחותיה. יש את עצם התפלה, את מצוות התפלה שהיא נתקנה בלי הנוסח, ויש את הנוסחאות שמבטאות כל אחד דגש אחר וגוון אחר בתפלה, כל אלו ירדו בגלות מצרים.
 
בצורה סימטרית, הרי שגם כל הגאולה ממצרים היתה גאולת הנוסחאות, לא היה גאולה שלימה של התפלה, כיוון שעדיין גם אחרי גלות מצרים היה לכל אחד את הצורך למצוא את שער שבטו להעלות דרך שם את תפלתו, אבל באמת כפי ענינה של אותה גלות היה די
 
כי שנים עשר בניו של יעקב בהצטרפות כל אותיות שמותיהם הם מגיעים למספר ארבעים ותשעה, שזה מקביל לארבעים ותשע שערי קדושה העומדים זה לעומת זה של הארבעים ותשע שערי טומאה, ולכן כל הפתח של היציאה מגלות הארבעים ותשע שערי טומאה היא על ידי התפלה ששייכת לארבעים ותשע שערי קדושה.
 
ונבאר עוד:
 
הגלות היא כמסגר, כמצודה הסוגרת על האדם בלי שום פתח יציאה, אבל מגלה רבינו, שאכן בהכרח בכל גלות קיימים כמה סוגים של פתחי יציאה, פתחי מילוט מהגלות...
 
הבעיה הקשה יותר זה העיוורון, המכלול של הגלות שבתוך מצודתה יש חושך עצום שאינו מאפשר לראות בכלל את פתחי היציאה והמילוט... ואם כן מהו הפיתרון? איה הפנס שיוביל אל הפתח?
 
דיבור אמיתי.
האור של ה' הוא אמת, החותם שלו אמת, לכן כשאדם ממשיך על עצמו דיבור אמיתי, אנחה אמיתית, בלי זיופים, בלי גינונים, בלי הצטעצעות, הוא אומר מה קורה איתו באמת, מה הוא מרגיש באמת... אז נמשך עליו הארה גדולה שמוציאה אותו ושולפת אותו מהגלות!
 
האמת הזו מחברת אותו לשער שלו, היא פותחת לו חלון שדרכו נכנס אליו האור ודרכו גם הוא נמלט מהחושך אל האור.
 

 
כל זה טוב ויפה ומועיל לגלות מצרים, הבעייה שעכשיו נפלנו יותר עמוק!
 
נפלנו אל שער החמישים, החושך שם הוא כפול ומכופל, השקר שם נלחם על כל הקופה, הוא מהפך את עצמו לגמרי מכל סיג ובדל של אמת, ומשאיר שקר נטו. מצד אחד קשה פי כמה להלחם עם כזה שקר, מצד שני כשמכניעים אותו מקבלים אמת גדולה מכל אמת, מקבלים שלל שהוא עצום פי כמה מכל מלחמה אחרת.
 
בחושך הכפול והמכופל הזה, גם כשאדם כבר פותח את פיו יוצא לו דיבורי אמת מייאשים, דיבורי אמת על כמה שהוא רחוק ולא שייך, דיבורים של חלישות הדעת, הגאולה הראשונה צריכה תוספת כוח.
 
שם צריך מלחמה שהיא התגברות בכל הכוח חזיתית מול הרע "כי כמו התגברות הצידה והסט"א כן לפי זה מכוון ממש אתה צריך לעשות פתח התיבה דהיינו דיבורי אמת" (קי"ב) ואת המלחמה הזאת אפשר לעשות רק עם אור עצום פי כמה! אור של האבן טובה!
 
לאור הזה לא זכו רבים, רק הצדיקים המופלגים במעלתם מאוד, זכו לאור של האבן טוב, הם שכל ידרידתם לגלות היא כדי להעלות משם אותנו, להם אין שייכות עם הרע בכלל, רק בגללינו ובשבילנו, הם זכו לאבן טוב.
 
"כי הצדיקים אמתיים הם נגדנו בבחינת עצם האמת. והם מאירים בכל תפלות ישראל ומעלים אותם כפי האמת שבכל תפלה ותפלה של כל אחד ואחד שהוא בחינת חלון שמקבל האור מהצדיק... עם כל זה כלליות התפלה של ההמון עם הוא בחינת חלון כנגד צדיק הדור שהוא בחינת אבן טוב כנ"ל."
 
מה שהם מאירים בנו זה שאת כל מה שאנו רואים בתוכינו על ידי האמת שלנו ניקח למקום מואר וטוב, שדרכו נשתנה, שדרכו נצא מהגלות, ויותר מכך הם מאירים את החושך בעצמו, בלי לפתוח חלונות, בלי לברוח לשום מקום, על ידי שיחה והתבודדות אמיתית אפשר להאיר את החושך בעצמו.
 
את השער חמישים של הטומאה – היאוש הכי נורא!
להפוך לשער חמישים שבקדושה – תקווה הכי נפלאה!
 
 
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved