Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

כיצד פועלים הדברים?

דף הבית >> אומן >> ההבטחה של רבי נחמן >> כיצד פועלים הדברים?
כיצד פועלים הדברים 
כיצד פועלים הדברים לאחר פטירתו של הצדיק כאשר פונים לקברו?
מנהג פקידת קברותיהם של הצדיקים כדי להתפלל שם הוא עתיק יומין, וחוזר לתקופת התנ"ך (רש"י, במדבר יג:כב) בתורה מוזכר בפרשת המרגלים שרגלו את ארץ ישראל "ויבוא עד חברון" מדוע נכתב בלשון יחיד ולא "ויבואו" בלשון רבים? רש"י במקום מפרש על פי המדרש: "כָּלֵב לבדו הלך להשתטח על קברי אבות להתפלל שלא ייכשל בעצת המרגלים". המנהג גם היה מוכר היטב בימי התלמוד (ראה סוטה יג ע"א; זהר ח"ב, דף ע' ע"ב). בהלכות ר"ה מובא שנוהגים גם היום לפקוד את בית העלמין לפני הימים הנוראים כדי ששוכני העפר, הצדיקים, יתפללו עבור החיים, וימליצו טוב בעבורם למען תהיה להם שנה מוצלחת. ההסבר לכך הוא שאחרי מותו של הצדיק, נקלטת נשמתו סופית באינסופיותו של הקב"ה. כיון שעל-פי הקבלה, הנפש – שהיא החלק הנחות ביותר של הנשמה – נשארת לצד הקבר, לכן המקום נהיה ראוי ומסוגל ליהודים להתפלל בו, כדי להידבק באינסופיותו של הקב"ה. האר"י הקדוש מביא שכאשר האדם זוכה להתעורר לתשובה על יד קברו של צדיק, נשמתו מתעברת (כביכול מתחברת בצורה של הולדה מחדש) בנשמת הצדיק והוא זוכה לטהרה רוחנית גבוהה.
אמנם הביקור אצל קברות הצדיקים יש לו הטבות חומריות ודאיות לצידו, למרות זאת, הרצון להיות יהודי טוב, לעבוד את ה' בכל הלב, הוא אשר עומד אצל כל חסיד ברסלב במוקד הנסיעה לאומן.


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved