Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

כזהב תחפשנה

דף הבית >> מאמרי הגות >> כזהב תחפשנה
כזהב תחפשנה...
 
מימי קדם היה 'הזהב' המתכת היקרה ביותר, סחורים נכבדים החליפו בו סחורותיהם. ואף פועל קשה-יום שחסך לו אי אלו פרוטות לעת זקנותו, פורט היה את מטבעותיו על חלקיק זהב, מניחה למשמרת לימים יבואו, ומשתעשע בה בכל עת.
אך ערכו של הזהב לא נקבע לפי חיבתו של פועל, כמו גם עסקיו של סוחר זה או אחר. בימינו אנו, שערו של הזהב תלוי ועומד ביציבות הכלכלית בעולם, כלומר, אם המצב רעוע והדולר החזק מראה סימני חולשה, או אם מתחדשות מלחמות בעולם, כהרף עין עולה ערכו של הזהב, ורבים חושקים בו ורודפים אחריו..
"רבי פנחס קאריצער, היה מכנה את לילות החרף הארוכים בשם לילות הזהב 'גאלדינע נעכט', כי יכולת עבודת ה' שבהם רב מאד. ועיקר עבודת איש הישראלי בלילות החורף לקום אז בחצות לילה לעבודת ה'" (שיש"ק ח"ג תרכד).
*
אם בימים עברו היו הלילות - לילות זהב, הרי שבימינו עלה ערכו של זהב זה עשרות מונים. מאחר והמצב היום רעוע עד כדי התמוטטות, מחוץ ומבית.
המלחמות שמתחדשות בעולם בקצב מסחרר, דוחקות את הנפש המשוועת למנוחה, והאדם מחפש לעצמו מפלט בשיגרה היומיומית, את המפלט הוא מדמה למצוא בחייו המנהלים על מי מנוחות.
אבל דווקא בבית פנימה הוא פוגש במלחמות קשות יותר (שיהר"ן עז), קהילות מתנגשות זו בזו בשל זוטות, ובין אדם לרעהו הקנאה משלימה את המלאכה. ועיקר העיקרים כשאדם מתיישב אל מול עצמו הריהו פוגש את שר המלחמה בעצמו.. יצרים שליליים, כעסים, אכזבות.. בוקה ומובלקה...
ובימי מלחמה עולה ערכו של הזהב, ההבנה מחלחלת בכל הבורסות שכעת רצוי לאגור זהב. וכך עולה ערכם של 'לילות הזהב', וברי לכל לוחם כי בכדי שיוכל לשרוד - עליו לאגור לעצמו 'לילות זהב' רבים כלל האפשר!!
*
אך דא עקא, שבעת מלחמה כמעט ולא ניתן להשיג מאותה מתכת יקרה - הזהב, בעת שמלחמה רבה ועצומה מתרגשת על נפש האדם, והוא שואל לעצמו שיזכה למעט לילות זהב, בהם יוכל לשפוך את ליבו, ולפרק מעט מנוראות וקשיי השיגרה, ולהעתיר להתעלות מעל לחיי הקטנות שבהם הנשמה שרויה..
אך דוקא בזמן שכזה האדם גם לא מצליח להגיע ללילות הזהב, סופו של היום מוצא את הלוחם עייף ומותש מעמלו, ואיננו מסוגל לעמוד לשפוך שיח, להציל את נפשו ונשמתו מלאבוד במלחמה הנוראה שמתרגשת עליו בכל רגע..
מה יעשה פועל קשה יום בעת כזו ולא יאבד? מנין תבוא תשועתו?
*
ימים קשים כאלו עברו גם על מוהרנ"ת זיע"א, כשבתקופה מסויימת טרם התקרבותו לרבינו לא עלה בידו להתמיד בלימוד כרצונו, וכמעט שנפל ליאוש. אך כשהתקרב לרבינו הקדוש אמר לו "אביסעלע איז אויך גוט" [- קצת זה גם טוב!!], וכך התחיל ללמוד מעט, ועוד מעט, עד שנהיה מתמיד!!! (שיש"ק ח"א תרצז).
ובכן:
אם המלחמות מתרגשות מכל צד, והאדם מנסה לאגור 'לילות זהב', ואין עולה בידו. הרי שעליו לאגור 'גרגרי זהב', אם כשהוא שוטף כלים, או בדרך לקניות במרכול, ידבר לפני ה' את אשר על לבו, וכך יעלו אותם דקות ויצטרפו מגרגרי זהב לגושי זהב!!!
אם אינך יכול להיות כסוחר - היה כפועל האוגר לעצמו גרגירים, ובהם תנצח את המלחמה!!!!

 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved