Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

כוחו של הצדיק גם לאחר פטירתו

דף הבית >> אומן >> ההבטחה של רבי נחמן >> כוחו של הצדיק גם לאחר פטירתו
כוחו של הצדיק גם לאחר פטירתו 
אמנם הצדיק בחייו יכול לעסוק בתיקון נשמות, כמפורש בדברי חז"ל: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים!" אך מה בדבר כוחו של הצדיק לאחר פטירתו? האם גם לאחר פטירתו הוא עוסק בתיקון נשמות? האם הוא יכול להועיל לאלו שנפטרו לאחר שהוא עצמו כבר נפטר?
רבנו התייחס פעם לשאלה זו בתשובה על דברי הגמרא המספרת: שר' יוחנן בן זכאי בכה לפני פטירתו. שאלוהו תלמידיו "מפני מה הוא בוכה.." ענה להם: "ולא עוד אלא שיש שני דרכים אחת מוליכה לגן עדן והאחרת מוליכה לגיהינום, ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותי!" שאל על כך רבנו: "כיצד יתכן שצדיק כה גדול שעבד את ה' כל חייו אינו יודע באיזה דרך מוליכים אותו"?! השיב רבנו: "ודאי ידע ר' יוחנן בן זכאי שמוליכים אותו לגן עדן אולם ישנם צדיקים המתעסקים בתיקון נשמות והם פונים קודם דרך הגיהינום לתקן ולהעלות נפשות מדינה של הגיהינום ולהעניק תיקון לנפשם. מזה פחד ר' יוחנן בן זכאי, אם גם הוא כצדיק המתקן נשמות יצטרך לעבור דרך הגיהינום"! רבנו מוסיף ואומר כי זהו פירוש הפסוק "ויהי אחרי מות משה עבד ה'" (יהושע א) שגם לאחר מותו הוא עדיין נחשב לעבד ה', כיון שגם אז הוא עוסק לתקן נפשות ולהשיב לבם לאביהם שבשמים.
אולם, אם זה היה תפקידו של ר' יוחנן בן זכאי מדוע פחד מכך? האם הדבר כה מפחיד גם עבור הצדיק?
התשובה היא בהחלט כן!! גם צדיקים נתייראו מאוד ממתים שהיה עליהם לתקן אותם, וכפי שרבנו אומר "אף על פי כן היא עבודה גדולה להצדיק ויגיעה גדולה ופחד גדול כשצריך לילך לגיהינום בשביל להעלות נשמות, וכמובן קצת בספרים".
בדרך לאומן סיפר רבנו לר' נתן ש"הבעל שם טוב" היה שרוי פעם במצב רוח קדורני, לאחר מכן גילה כי באו אליו נשמות ששלוש מאות שנה לא היה להם עלייה והם ציפו שהוא יתקן אותם וכיון שכדי לתקן אותם היה מוכרח להיפטר מן העולם לכן היה בעצבות, בסופו של דבר ניצל ה"בעל שם טוב" על ידי ששניים אחרים נפטרו במקומו. 
כחצי שנה לפני פטירתו אמר רבנו לר' נתן: "זה זמן רב שהסתכלו עלי לתפסני לכאן (לאומן)... לא אלפים נשמות כאן כי אם רבבות, רבבות".
בלילה שלפני פטירתו אמר רבנו בלשון זה: "מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם. ומה אלו הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תיקונים שלי, מכל שכן אתם. אלו האנשים שמתו מקודם עימהם יש איזה יגיעה... אבל אתם מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם אין לכם להתיירא כלל".
ר' נתן אמר פעם: מה פירוש הפסוק (תהלים טז:י): "כי לא-תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת?" אם האדם הוא חסיד וירא-שמים, מדוע בכלל צריך לרדת לגיהינום? ומהי הכפילות בפסוק?
משיב ר' נתן ומבאר את כוונת הפסוק: אדם המקושר אל צדיק האמת, אם ח"ו צריך משום מה להיענש בגיהינום, לא יישאר שם לאורך ימים. אם הוא חייב לסבול עונש, לא יהיה הדבר לנצח, כי הצדיק יחלץ אותו. מדוע? כי "אתה, ה', לא תיתן חסידך – הצדיק – לראות שחת". כיון שאני קשור לצדיק, הצדיק חייב לבוא ולרדת לגיהינום כדי לחלץ אותי. הצדיק אינו יכול לשהות שם - "כי לא תיתן חסידך לראות שחת." - הרי לא תרצה שהצדיק ישהה הרבה זמן בגיהינום כשמטפל להוציא את חסידו… (מכאן מהווה הקשר לצדיק מעין "ביטוח" נגד אפשרות הגיהינום).נתקדם צעד נוסף:
האם יכול להיות שצדיק כרבנו יבטיח דבר שתנאים ואמוראים לא הבטיחו כזאת ?
.
נדון בשאלה זו על פי דברי רבנו כאשר בנו הקדוש שלמה אפרים נפטר בקיץ תקס"ו. כשבאו תלמידי רבנו לשוחח איתו לאחר פטירת הילד הקדוש, שוחח איתם רבנו בעניין תיקון נשמות וגילה על נושא זה תורה נפלאה (תורה ס"ה בליקוטי מוהר"ן), בתורה מוזכר "כי מי שחוגר את מותניו להיות בעל השדה, צריך להיות איש חיל כי ייסורים רבים עוברים עליו בלי שיעור" רבנו רימז כי הייסורים העוברים עליו הם בגלל התעסקותו בתיקון נפשות. רבנו הוסיף וסיפר למוהרנ"ת: "יש סתרי נסתרות שאי אפשר להבין בשום אופן; כי ידוע שהאר"י ז"ל נפטר לו אחד הבנים, האר"י אמר שהוא נפטר היות והוא גילה סוד מהתורה לתלמידו ר' חיים ויטאל ז"ל, וזאת למרות שהאר"י ז"ל היה חייב לגלות סודות התורה לתלמידו רבי חיים ויטאל כיון שהוא עצמו אמר שלא בא לעולם כי אם לתקן את נשמתו של רבי חיים ויטאל, וזה אי אפשר להבין בשום אופן כי הרי היה מחוייב לגלותו ומדוע ייענש על כך? רבנו אמר שאלו דרכי ה' הגבוהים מהבנתנו השכלית, בשכל האנושי איננו מסוגלים להבין זאת", רבנו רימז בכך שהייסורים העוברים עליו, גם הם מהייסורים הנובעים מדרכי ה' שאי אפשר להבינם, שהרי הוא חייב להתעסק עם נשמותינו, כי ודאי ה' חפץ שהוא יתעסק לקרב אותנו לה', כי ה' חפץ שכולם יתקרבו אליו, והרי בכך הוא עוסק, רבנו אף הוסיף: "האר"י ז"ל לא גילה כי אם סוד אחד ונענש, קל וחומר שאני גיליתי לכם כל כך סודות רבים כאלה", 
עצם אמירתו המפורשת של רבנו בדבר היותו בעל השדה העוסק בתיקון נשמות היא מעל לכל ספק, דבר ראשון - הבטחה ברורה שהוא עוסק בתיקון נשמות יותר מאשר צדיקים אחרים. 
"בשנת תקס"ו הנ"ל כשהתחיל לדבר עמי מענין תקון הנשמות שהוא עוסק, שהוא ענין בעל השדה... אז אמר בזלאטיפאליע נודע לי קצת מזה. שאז התחיל לידע קצת מענין זה של הבעל השדה. והמובן מדבריו שאז התחיל לידע והעקר יודע עכשיו. ואמר שרבי שמעון בר יוחאי רמז מעט מזה בזהר הקדוש. והמובן היה שכמו שהוא יודע עכשיו בענין בעל השדה לא ידע עדיין שום וכו'" (חיי מוהר"ן קנ"ב). 
כן! יש צדיקים שמצד נשמתם הגבוהה, זכו למה שצדיקים אחרים לא זכו. וישנם צדיקים שמצד עבודתם הנשגבה זכו למה שצדיקים אחרים לא זכו. דוגמא לכך ניתן למצוא בגילוי הזוהר הקדוש, שר' שמעון בר יוחאי היה היחיד שזכה לגלות את סתרי התורה, והוא גם אשר התבטא ואמר: "יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין"! כך גם בהבטחת רבנו, אם הוא אשר השיג סתרי תורה כל כך נעלים - שצדיקים אחרים לא זכו לגלות - הבטיח הבטחה זו, יכולים אנו לסמוך על דבריו שודאי יתקן את נשמותינו. כלומר בכך שרבנו חגר את מותניו לעסוק בתיקון הנשמות והוא הבטיח הבטחה שלא הבטיח אף צדיק אחר, מובן בדברים אלו שאמנם אף צדיק לאורך כל הדורות לא לקח על עצמו להתמסר לנושא של תיקון נשמות ולהיות ערב בעד התיקון המושלם של כל עם ישראל כמו גם את הנושא של קירוב לבות ישראל לאביהם שבשמים כמו רבנו הקדוש.
עם זאת, למרות היותו עוסק בתיקון הנשמות, "רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך," רבנו הצהיר במפורש כי ההבטחה מועילה רק לאלו הבאים אליו, "אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו". ר' נתן מבאר כי הסיבה העיקרית לכך היא כוחה העצום של חופש הבחירה שיש לכל אדם, שלא ניתן להכריח אף אדם, ורק כאשר האדם מתעורר מעצמו ובבחירתו ורוצה שנשמתו תתוקן, לאחד כזה מיועדים דבריו של רבנו "אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו". רבנו גם אמר פעם, שקל יותר לתקן את נשמותיהם של אלף אנשים שכבר נפטרו, מלתקן את נשמתו של אדם חי – כי לו עדיין יש את חופש הבחירה (חיי מוהר"ן).
עלינו רק לזכור שכאשר אנו סומכים על כוחו של רבנו, שהצהיר שלא משנה כמה עָצמוּ פשעיו של זה הבא לבקש את תיקונו, עלינו לזכור גם את אזהרתו "ובלבד שיקבל עליו להבא להטיב את מעשיו"! 
רבנו אמר לר' נתן שאדם צריך להתעקש שלא לרדת שוב בגלגול נשמה, עדיפים הייסורים בגיהינום מאשר לרדת בגלגול - אמר רבנו והטעים: "כי הסכנה בעולם הזה היא כל כך גדולה שמי יודע אם יזכה אח"כ לתקן בעולם כמו שצריך". למרות זאת אמר פעם ר' נתן: "אם אדע שבגלגול הזה שארד שוב, יצא לי להיות על ציונו ולו פעם אחת אזי אסכים!!! ר' אלתר טפליקער כותב לר' ישראל מקארדון שחשש לצאת לחו"ל: "אמנם זו סכנה לצאת מקדושת ארץ ישראל, אך הסכנה וודאי פחותה מאשר לחזור לעולם בגלגול נשמה, ואם במקרה כזה כתב ר' נתן שאם ידע שיגיע לציונו הדבר כדאי, אם כך, לך וודאי כדאי הדבר"!. 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved