Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

כבוש הארץ

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> כבוש הארץ
כיבוש הארץ
"לפעמים הצדיק האמת הוא איש פשוט ממש, ואינו מגלה שום תורה, ועוסק בשיחת חולין וכיוצא, והוא אז בחינת איש פשוט ממש. אך דע, כי הצדיק האמת מחיה עצמו באותו הזמן שהוא איש פשוט מהדרך של נסיעת ארץ ישראל. כי ישוב העולם, שנברא בעשרה מאמרות, זה בעצמו הוא דרך ונתיב לארץ ישראל, ובזה הדרך של ארץ ישראל, שהוא בחינת עשרה מאמרות, שם נעלמת התורה וכו', אמנם ארץ ישראל בעצמה יש בה גם כן בחינת עשר קדושות" (ליקו"מ ח"ב עח).
*
- "מי שאינו יודע מהתכלית - זועק ומעורר מוהרנ"ת זיע"א - למה לו חיים!"
- והתכלית מה היא?
- מגלה מוהרנ"ת: "התכלית של כל יהודי היא - לבוא לארץ ישראל!!!"
- ומהי מעלתה של ארץ ישראל?
- "אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה אלא על ידי ארץ ישראל!"
הדברים כפשוטם תמוהים, וכי לא עלו עם ישראל לדורתיהם דרגות אחר דרגות לאין מספר, וכי לא היו תלמידי חכמים, עובדי ה' מאז ומעולם, שעלו והתעלו בסיגופים ותעניות, בלימוד תורה ברציפות, באמירת תהלים???
*
ובכן:
אם אנחנו מציבים לאדם מטרה שעליו לכבשה, כגון, עליך להשיג כל שבוע מאה אלף דולר. מטרה זו הינה קשה מנשוא, מי יוכל לעמוד בה, רק עשירי תבל מסוגלים להרויח מדי שבוע סכום אדיר שכזה..
אבל, עבודה זו אינה מוגדרת "מדרגה לדרגה", שכן מהותה היא כיבוש היעד ותו לא. כגון, מורי הדרך שבחוץ לארץ היו מועידים לאדם ללמוד בימי השובבי"ם "חמש שעות רצופות", וכשאדם מתרגל ללמוד חמש שעות, הרי זכה לכבוש את המטרה, אבל אינו עולה מדרגה לדרגה.
עבודה שכל מהותה היא עליה "מדרגה לדרגה" שייכת רק בעבודות הקשות/קלות שמנחיל לנו הצדיק האמת, למשל, "התחדשות", הנה אדם התחדש, ולאחר שעה עליו להתחדש שוב ושוב! או התבודדות, בשונה מתפילת שמונה עשרה שאפשר להתרגל לכוון פירוש המילות, בהתבודדות אתה צריך להמציא כל יום  מחדש דיבורים חדשים!!
זה נקרא לעלות "מדרגה לדרגה", סוג חיים שכאלו שמתחילתם ועד סופם הינך נדרש לעלות ולעלות בלי סוף...
*
ארץ ישראל שכבשו אבותינו, ארץ שבעה עממין, נכבשו בה שבע המידות במסירות נפש וביגיעה רבה. אך כעת מוטל עלינו לכבוש את עשרת המאמרות, את קיני קניזי וקדמוני, כתר חכמה ובינה, שהם: התחדשות, תפילה, התבודדות, שבהם אנחנו עולים כל חיינו מדרגה לדרגה!!
הצדיק הגדול, נשמת משה משיח כבר גמר לתקן את כל שבע המידות, והוא מועיד לנו עבודה גדולה ונוראה בשלושת הספירות העליונות, לתקן את שבירת הכלים בשלימות שאין שלימות אחריה!
כלומר; נעמול לתקן את שבע המידות בהתחדשות, בהתבודדות, מכוח הצדיק הגדול שנותן לנו כח להיות כל ימינו חיילים שנלחמים בלי סוף, עוד ועוד...
היות, ולפעמים התחושה היא, שאנחנו רוצים להתחזק בדבר קטן, כמו למשל הודאה בהתבודדות, אבל המלחמה נראית נצחית, והיעד דומה כאילו הוא בלתי מושג -
בשעה כזו נזכור:
אנחנו במלחמה על ארץ ישראל, יש לנו עבודה גדולה להלחם כל חיינו מלחמת "מדרגה לדרגה", מלחמה שאינה פוסקת לעולם, אסור לנו להתייאש אף פעם!
זוהי המלחמה שלנו!!
להלחם!
להלחם!
ושוב להלחם!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved