Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search



 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

טרום פיטורין

דף הבית >> מאמרי הגות >> טרום פיטורין
טרום פיטורין
וכשזוכין לבחי' תודה הלכה, עי"ז נתגלה אור האמת, ומאיר בהדיבור. כי מתחילה כשהדמים שוטפין על הלב, הוא בחי' פגם האמת, בבחי' (משלי כט) אנשי דמים ישנאו תם. אבל אח"כ כשיוצאין מהצרה, שזה בחי' תודה הלכה, אזי מאיר האמת, בבחי' (מיכה ז') תתן אמת ליעקב חסד לאברהם. וזה בחי' חנוכה. כי ימי חנוכה, הם ימי הודאה. שהוא בחי' שעשוע עוה"ב, בחי' הלכות. שעי"ז זוכין לשלימות הדיבור (ליקו"מ ח"ב ב).
*
מי שלא טעם את זה - לא יבין את הקושי, מי שלא ישב מול בוס עויין שמוזן כל העת מהתנכלויות והסתות של הקולגות בעבודה, שדואגים לנטרל אותך ולתקוע לך מקלות בגלגלים, ואחר כך ללחוש על אוזנו של הבוס על העובד הכושל שכל המשרד תקוע בגללו..
בשלב הבא מגיעים הפרצופים הנזעמים שהוא שולח כאילו בהבלעה, ואתה מתכווץ כולך מבקש להיות בלתי נראה. אתה מנסה להשתפר ולהתייעל ללא הרף, אך ללא הועיל, כביכול מעשה שטן מתערב, וכל פרוייקט שאתה מתחיל בקול תרועה, מתנפץ בקול רעש גדול..
ידיד שניסה לעזור, מייעץ לי עצה פשוטה מאוד - תיגש לבוס ותתחנן על נפשך, תראה לו שאתה כנוע אליו, שאתה באמת רוצה אותו, ומעוניין שפעילת המשרד תתרחב, הוא יראה את הלב שלך, ואת הרצון הכנה, והוא יזרום איתך.
ובכן, בהתחלה זה עבד, הבוס השתכנע והיחסים חזרו למצב קרוב לתקין, אבל לאחר ימים ספורים כשהתגלתה תקלה נוספת שקרתה באשמתי הבוס כבר זעם כולו, ארשת פניו הקפואה מבשרת מצב של טרום פיטורין!
*
מי שלט טעם את זה - לא יבין את הקושי, ההתמודדויות הרבות בעבודת ה', היובש וחוסר החיות, ועל כולן ההרגשה שאתה במו ידיך תוקע את כל העסק.
הרי השי"ת בסך הכל רוצה להיטיב לך, ובסכלותך הרבה אתה מאבד את הכל... שלא לדבר על ידידנו הטובים... עשו וישמעאל, שמכשילים אותנו, ואחר כך הולכים לרכל ולקטרג עלינו.
והצדיקים לוחשים על אוזנינו שה' בסך הכל מחכה שנכנע ונשוב אליו, נתחנן ונדבר לפניו כעבדא קמיה מאריה, כברא קמיה אבוה, "אבא, תרחם עלי"...
אבל לאחר ימים ספורים כשהתגלתה תקלה נוספת שקרתה באשמתי חרון האף גדל והולך, וההרגשה הרוחנית שלי נדמית כמצב של טרום פיטורין!
*
אבל כאן מגיע הרב'ה, ומגלה לנו עצה עמוקה מני ים:
תיצור אוירה חיובית, למרות המתח וחוסר החיבור החיובי, תיגש לה' ותגיד לו תודה!
תודה? עכשיו, כשהכל כל כך תקוע?!
כן, דווקא עכשיו, כשהכל תקוע, ואתה רואה שה' מצפה שתתעורר אליו דוקא מתוך החושך, אבל לא סתם להתעורר בזעקה ותחינה, אלא ליצור אור בתוך החושך!
כי אם אתה בצרה, ומתוך הצרה אתה מודה לה', על כל הטוב שסביבך, על המצב העלוב שלך - שהוא בודאי לטובה, אתה מראה את המסירות הכי גדולה לה'!
ואז קורה דבר מדהים: גם האוייבים שלך מתהפכים לטובתך, גם עשו וישמעאל נהפכים לרחם עליך, ואז אין לך ממה לחשוש, כי אז גילית את אור ההודאה, ותיקנת את כל הרע שיהפוך לטוב!!
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved