Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חֵן חָרְבוֹת יְרוּשָׁלָיִם

דף הבית >> מאמרי הגות >> חֵן חָרְבוֹת יְרוּשָׁלָיִם

                                     חֵן חָרְבוֹת יְרוּשָׁלָיִם

                          * יופיים של ישראל בשובם מימי הלחימה *

אשר לב

צאו וראו מה נאוו ישראל קדושים, המתהלכים עלי אדמות עוה"ז, אך כאילו אינם שייכים כלל אליו. בכל חיותם ואורחותיהם, מתנוצץ חלק אלוק ממעל שבהם. כל מציאותם, בלתי לה' לבדו.
צאו וראו מה בינם לבין הגוים, בימים אלה של שכוך מלחמה. שלא הרי נצחונם של ישראל כנצחון הגויים. כי נצחון הגויים – לשיטתם – מלווה קולות רעמים וברקים, רעש ומהומה. ערכם נמוך ורדוד, שפל וירוד. על כן יסתפקו גם בנצחון קטן, כמעט חסר משמעות, ויחפשו לצהול אחריו גם בשעה שאלפי מתיהם מוטלים לפניהם. יודעים את נחיתותם, עם הדומה לחמור.
לא כן כנסת ישראל, בני קל חי. שגם כאשר השיגו נצחון, עודם עצבים ועל שפתותיהם שפוכים העצב והטרוניה. כי דבקים באמונתם ומצפים לגאולתם האמתית. אין תחת השמש נצחון אחר שיוכל לשמחם. חדורי אמונה כי לעם נצח, יאות נצחון נצח. כל נצחון אחר, נחשב לקלוש בעיניהם, אינו ראוי לפי מעלתם. לבם כמה ומשתוקק לנצחון אחר לגמרי, גבוה ונעלה יותר.
מייחלים ישראל לגאולת עולם. זו אשר לא ברוח תבוא, לא ברעש ולא באש, אלא בקול דממה דקה. זו אשר תחשוף את זרוע ה' לעיני כל הגוים, ויראו כל אפסי ארץ את ישועתו.  'כי לא בחפזון יצאו ובמנוסה לא ילכון, כי הולך לפניהם ה' ומאספם אלקי ישראל'.

* * *

מי יתאר את אותה ענוות חן ושפלות רוח הנסוכה על פניהם של ישראל בשובם מן המלחמה. שאינם מתפארים ומתרברבים, ביודעם כי לא מכוחם באה ההצלה וגם לא האויב המית. אינם מתגאים ודוחקים את רגלי השכינה – אלא נושאים למרום עיניהם המיוסרות, אל הנותן להם כח לעשות חיל.
כמה נאים דרכיהם בעת אבלם. בטוהר מידות, יכירו בשפלותם. יודו לכל השלוחים הטובים שניסו למנוע ולהפחית מיגונם. אף בהימצאם בבחי' 'חרבות ירושלים', לא יבקשו למצוא 'אשם' לאסונם. שם-שמים שגור על לשונם, איתנה אמונתם בריבון כל העולמים, אשר עשה עושה ויעשה לכל המעשים.  
יתפעל ויתפעם כל בעל נפש, אל מול גדולתם בשעות קשות – כאשר השוד והשבר מצאום, הפחד והחרב, ובשר בניהם עודו נתון בידי צוררים. זהו פלא עצום ונורא, שאין היכול להשיגו זולת בן ישראל, צלם אלוקיו. שמטבעו מרומם מטבעי הבריאה הגשמית, וכל כולו נצירת אמונים בלתי להשי"ת לבדו.

* * *

וחוזר האור ממנו ית', בקוראו לכנסת ישראל, 'כלה קרויה בנעימה', בפסוקי ההפטרה הנוכחית: 'התעוררי התעוררי. קומי ירושלים, אשר שתית מיד ה' את כוס חמתו. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד'.
בוכה הנשמה בפנימיותה, בראותה כי עוד לא אפסה תקוותה ולא נשכחה מה' אלוקיה, וכי מובטח לה שעתידה לשוב לביתה כבראשונה בששון ובשמחה. טללי תחי יזילו נוחם עלי צערם של ישראל, ממאמרו ית': 'עורי עורי, לבשי עוזך ציון. לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש. כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צוארך שביה בת ציון'.
תתחזק אמונתה עד בלי די, ביודעה כי דרכי הגלות הקשים ממרור, הרוויים סבל ויגון בגוף ובנפש מבית ומחוץ – כולן מובילות אל הגאולה השלימה, בה יחודשו ימיה הטובים כקדם.
או אז, בהיותה מתנחמת ומתעודדת, תלבש עוז ותקרא קול גדול: 'מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוקיך. קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'.
פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים. כי ניחם ה' עמו, גאל ירושלים. 

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved