Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חשבון אהוב

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חשבון אהוב
חשבון אהוב
"ואי אפשר לבוא לידי בטול, כי אם על ידי התבודדות. וגם צריכין שיהיה ההתבודדות במקום מיוחד, דהינו חוץ מהעיר בדרך יחידי, במקום שאין הולכים שם בני אדם. על כן צריך שילך לבדו בלילה, בדרך יחידי, במקום שאין שם אדם. ושם ילך ויתבודד, ויפנה לבו ודעתו מכל עסקי עולם הזה, ובתחלה ירבה בתפלות ושיחות בהתבודדות בלילה, עד שיזכה לבטל זה הדבר, דהינו לבטל מידה ותאוה זאת. ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות, עד שיבטל מדה ותאוה אחרת. וכן ינהג זמן רב בהתבודדות, עד שיבטל הכל" (ליקו"מ נב).
*
התבודדות...
ההתבודדות מוכרת בעולם כנוהגם של הברסלבים, ההולכים לאורו של רבי נחמן, יוצאים בלילה לשדה, שם הם בוכים וצועקים [אגב; העולם נוטה לחשוב מסיבה בלתי ידועה, שבשדה צועקים 'נחמן...'].
אנחנו שזכינו לאורו הגדול, ודאי שאנו מכירים את זויותיה העמוקות של ההתבודדות. באים לשדה, שם עושים חשבון הנפש, מה עבר עלי כל היום, צועקים לה' שנזכה לפרוש מכל התאוות. הרי שמענו בלי סוף על השאגות של ר' שמואל שפירא להנצל מהבלי עולם הזה.
ומאידך,
אנו מכירים פן נוסף בנשמתה של ההתבודדות, רבינו הק' אמר לרבי נתן שישפוך את לבו לפני ה' על כל העובר עליו, וידבר עם השי"ת כמו חבר טוב אמיתי!!!
*
קצת מוזר לי; יש לי מינוס בבנק... היום כשהייתי בבית הכנסת פגעו בי וזלזלו בי... רצתי לתחנה טרוף נשימה והאוטובוס ברח לי... -
וכשאני סוף סוף מגיע לשדה ופוגש את ה'חבר טוב אמיתי' שלי, אני אמור לבקש ממנו לפרוש מתאוות? בכלל לא זה מה שעומד לי עכשיו בראש?!?
הרי ה' בעצמו חפץ ומשותקק שיהיה לי קשר טוב איתו, וקשר זה הינו תכלית הבריאה!
ומבחינתי מה שעומד לי ברגע זה בגרון - זה להתבכיין על מה שכואב לי, על מה שלא מסתדר לי...
ואם במקום זה אני יתחיל לדבר על תאוות אכילה, על שבירת הגאווה, או על פרישות מתאוות ממון, האם זה מה שיתרום לקשר שלי איתו?
נדמה לי שרק אם אני ידבר על מה שכואב לי באמת, רק אז הקשר ביני לבין ה' יבנה באמת, הלא כן?!?
*
אבל,
בתורה נ"ב, מאמר 'הניעור בלילה', מתגלה נשמתה הפנימית והעמוקה של ההתבודדות!
בוא אחי, תספר לה' מה קורה איתך, תספר לו על המינוס בבנק, ודע לך, שזה נקרא חשבון הנפש!
זה נקרא חשבון הנפש?
כן! זה חשבון הנפש גדוש באהבה של 'חבר טוב אמיתי'!!
שים לב, תחשוב מה מפריע לך המינוס, אולי זו פשוט 'תאוות ממון', כואב לך שהכסף לא זורם אצלך כמים, אז תמשיך ותגיד לה', "דיייי... אין לי כח לתאות ממון הזו, תראה, יש לי מינוס 3,472 ₪ ואני כבר משתגע מזה לגמרי, תראה אבא, כל הצרות שלי הם רק בגלל התאוות ממון שלי, תציל אותי מתאוות ממון...".
וכך הלאה, אל תתבייש לספר על כל קושי וכאב שיש לך, ושים לב לשורש הבעיה, שים לב שמה שרודף אותך הם התאוות הארורות, ואז -
תצעק כמו ר' שמואל שפירא, "ה' תציל אותי, אבא, אני רוצה לחיות חיים טובים ומאושרים באמת!!!"


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved