Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חמוץ מתוק

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חמוץ מתוק
חמוץ מתוק
וזרק זיקא דחלא ונחת, חלא בחינת התגברות המינות, בחינת "כי יתחמץ לבבי", על ידי זה ונחת את הבירשא. והאותיות נשלמים על ידי אמונה, ושלימות האותיות זה בחינת התכלית של כל הנבראים, ושלימות האותיות הוא היוד, שהוא בחינת עולם הבא הנברא ביוד, כי היוד היא נקודה אחרונה המשלים את תמונת כל אות. נמצא, על ידי השלמות אותיות אמונה שבמלכות, עי"ז הצדיקים יודעים את התכלית של עולם הבא, כי הצדיקים המנהיגים את העולם, הם אוחזים במדת המלכות, ועל ידי אחיזתם במלכות אוחזים באותיות שבה, ועל ידי אחיזתם באותיות השלמים הם אוחזים בתכלית, שהיא שלמות האותיות, שהיא בחינת יוד (ליקו"מ יח).
*
ערב שבת בין השמשות, ההכנות לשבת קודש עומדות לקראת סיום, השמש כבר נוטה להעריב, מטלות אחרונות ולחוצות מתבצעות בזריזות. והנה נשמע הצפצוף הגואל, הגיעה השבת, זמן הדלקת הנרות.
האשה ניגשת בחרדת קודש, מדליקה את הנרות, ידיה מכסות את עיניה והיא מעתירה תפילה לפני בורא עולם. לאחר מכן היא מסירה את ידיה ומביטה בנרות, אך דבר מה מציק לה במראה השמן...
אוי ואבוי... במקום לשים שמן, היא שמה חומץ, הפתילות ילא ידלקו מדי הרבה זמן, בעוד דקה או שתיים הנרות יכבו, וכל השבת הם ישהו בעלטה, אוי לה לאותה בושה..
רבי חנינא בן דוסא שהבחין בדמעותיה, פנה אליה ברוך, "מה לך בתי?"
"לא יודעת מה קרה לי, במקום שמן שמתי חומץ, ועכשיו אין לנו אור בשבת.."
רבי חנינא לא התרגש, ואמר את אחד המשפטים המופלאים ביותר, "מי שאמר לשמן וידלק, הוא יאמר לחומץ וידלק!!"
והם דלקו, עד מוצאי שבת הם דלקו!!
רבונו של עולם, זה חומץ, איך? איך זה דלק??
*
אני באמת לא מבין, איך יתכן שהחומץ, הדבר הכי חמוץ בעולם, שמבטא את את האפס הכי גדול שיש, 'החלל הפנוי', מצב שאתה בכלל לא רואה את ה', אתה מרגיש כמו חילוני מצוי, כלום, כלום, כלום...
ודוקא בתוך החומץ הזה, יאיר לך כמו השמן הזך, הנעים, שמבטא את אור החכמה, ההרגשה הכי קרובה לה', הכי זורמת ומתחברת?
איך יתכן? איך יש מצב שהחומץ ידלק - בדיוק כמו שהשמן ידלק?
מילא אם היית אומר לשפוך את החומץ ולשים שמן, ניחא.. אבל שהחומץ בעצמו ידלק כמו שמן, שבמצב הכי חמוץ שלי אני יוכל לדלוק להאיר ולחמם את כל העולם, כאילו אני במצב הכי טוב?
איך?!?
*
אבל הצדיק הגדול מגלה לנו סוד נורא ונפלא:
השלימות של כל דבר בעולם זה היו"ד, נקודה קטנה, בלתי נראית, שה' השאיר בתוך החלל הפנוי (כתבי מהר"י שרוג), שממנה נמשכת אלינו הרחמנות הגדולה בעולם!
וכשאתה תגלה בעבודה שלך, 'בכל דרכיך דעהו', תדע את נקודת האלוקות שבתוך החושך הסמיך שאופף אותך, ומשם תתחבר לה', במצוה, במילה של תורה, בהמייה של געגוע לה', אתה תאיר את כל החושך שבעולם!!
ותאיר שגם בתוך החושך הגדול יש אור קסום ונפלא! וגם הכי הכי חמוץ - יכול להיות הכי הכי מתוק!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved