Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חיבור החיצוניות לפנימיות

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חיבור החיצוניות לפנימיות
 בס''ד
 
עיקר מלחמת האדם עם היצר באה בקישור מעשי האדם בחיצוניות למעשיו בפנימיות כלומר כשאדם למשל לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות וכדומה זה נקרא עבודת ה' בפנימיות כי אכן אז מרגיש שכל מעשיו מקרבים אותו לה', עיקר המלחמה התמידית נעשית בעבודת ה' בחיצוניות למשל בעת אכילה, שינה, שיחה וכדומה  ובפרט בעת שהאדם מרגיש נפילה בעבודת ה' שאז המלחמה היא קשה ביותר.
אם האדם תמיד היה רואה בכל פעולה את גדלות ה' וודאי שלא היה חוטא כלל למשל אם בעת אכילה היה יודע מה שנעשים כרגע בעולמות העליונים היה אוכל בצורה שכל כולו כבוד לה' יוצא שכל מלחמת בחירת האדם נעשית בעבודות חיצוניות בהם קשה לחבר בין חיצוניות לפנימיות
המקום בו מגיע הפירוד בין הפנימיות לחיצוניות בצורה הברורה והמוחשית ביותר זה בפטירת האדם, עד רגע הפטירה היה את החיצוניות שזה הגוף שבו האדם עשה את כל פעולותיו והיה את הפנימיות שזה הנשמה וברגע הפטירה הם נפרדו,
לכאורה במקום בו הפירוד כל כך מוחשי אבדה כל תקווה, אך ממש לא.
ועמך כולם צדיקים כל יהודי באשר הוא יזכה לעתיד לבוא לתחיית המתים. הזוהר מבאר שכל אדם לאחר מותו נותר בו חוט דקיק של חיות שבזה הגוף מקבל את הזיכוך טרם היכנסו לגן עדן ובזה גם מרגיש את הצער הנוראי מכל תולעת שמתקרבת אליו לאחר מותו ואין לו אפשרות לגרשה כמבואר בשיחות הר''ן וככל שיותר זיכך את גופו כך יותר יזכה לתענוג הרוחני הנפלא של גן עדן, פלא זה שדווקא על ידי הפירוד החזק ביותר בין החיצוניות לפנימיות רק דרך זה ניתן להגיע גם לעומק עומק שורש הפנימיות שזה גן עדן.
דבר זה נלמד מפרשתנו על עניין פרה אדומה זה הקרבן היחידי שנעשה בחוץ וזה מרמז שכל מה שנמצא מחוץ לקדושה יש לו תיקון, קרבן זה מכפר על טומאת מת ומטהר את העוסקים בטומאה ודווקא אי ידיעותינו והבנתנו בקרבן זה הוא אשר מקשר את החיצוניות  לפנימיות.
מזה עלינו להקיש לכל דבר בחיים שאפילו בהיותנו במקומות נדחים ביותר ובנפילות כואבות ביותר בהם אין לנו אפשרות לראות את ה'  ואין לנו אפשרות לקשר בין החיצוניות לפנימיות וודאי שדבר זה אפשרי ועובדה שפרה אדומה היא היא הדוגמה שיש תקווה גם בפירוד העמוק ביותר הקיים עלי אדמות שזה המוות ובוודאי שבשאר דברים כל עוד האדם חי שיהיה לו אפשרות לעשות זאת.
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved