Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חוט התקוה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חוט התקוה
חוט התקוה
"בודאי עיקר האוצר מתנת חנם הוא לעשות נחת רוח להצדיקים החפצים לקרב אליך את בניך שנתרחקו ממך, שהם יקבלו משם בעת פשיטותם, שהם מחיין עצמן משם, כדי להמשיך על ידי זה חיות דקדושה ושפע טוב לכל אשר נפלו ונתרחקו מאתך, לתמכם ולסעדם ולהחיותם ולהחזיקם בנפילתם ורחוקם העצום, לקרבם אליך על ידי האוצר מתנת חנם, שמשם יכולים לקבל חסד חנם לקרב הכל אליך, כאשר גילית לנו כל זאת בתורתך הקדושה, הן על כל אלה לבד אני נשען ונתלה ונסמך עדין, וצופה מרחוק לאחרית טוב ותקוה טובה" (ליקו"ת ח"ב סי' לט).
*
המלחמות בעולם אינם רק סימפטום לתזזית החדלון שרוחשת בעולם, ריחו המסואב של היאוש פושה בכל, אם בגין תכניות שמתנפצות, או בשל אמונות חיים ותפיסות עולם שמאבדות את זוהרן...
ומעל לכל ישנו אחד שהבטיח לתת תקוה לכל יצור, נטל על עצמו להחיות את כל רגעי היאוש שמבריאת העולם ועד הנה, והוא שורר לכל באי עולם: "כי יש ענין שיתהפך הכל לטובה"!!!
רבבי רבבות נאחזו בו ובדברי נבואתו, ומצאו בו את נחמתם ותקוותם, יש תקוה!!
אך בחלוף הימים, והם ממתינים ומצפים לקץ הישועה, ואין... תקותם אינה מתמלאת, והשאלה מנסרת בחללו של עולם, איפה? איה היא התקוה המובטחת? האם אכן אפסה כל תקוה?!?
*
אך תקוותו הגאולתית של יחיד הדורות, איננה ככל התקוות הנדושות, תקותו עמוקה מני ים ורחבה מני ארץ, ארוכה היא כחוט תקות השני, "את תקות חוט השני תקשרי לך", "תקוה זה בחינת אמונה, כמו שכתוב, ויש תקוה לאחריתך, ואמונה היא אחרית הימים, כי עליה עומדים כל המדות, כמו שכתוב בא חבקוק והעמידן על אחת" (ליקו"מ כג).
חבל של תקוה, שאפילו אם אתה רואה את קצהו האחד, עדיין אין לך את העינים הצופיות שתוכלנה לחזות בקצהו האחר...
תקות הגאולה גנוזה היא בסוד ה' ליראיו, אימתי תבוא הישועה? ולמה היא כה מתמהמהת? זאת לא נדע לעולמים, דרכי ה' ונפלאותיו שגבו מדעתנו הקצרה והשפלה!
שכן שורש תקותו הגדולה של נשמת משה משיח, טמונה בסוד עבודתו הטמירה, שכבר מתחילתה היתה בהסתרה, עת ניגש אל הסנה " ויסתר משה פניו", ובהתגלות הנוראה שה' התגלה אליו, "וסכותי עליך כפי עד עברי", סודו גנוז ברז ההסתרה האלוקית!
*
ואף התקוה הנפלאה שהוא מנחיל לנו, אף היא בלולה בסוד נעלם, במצב הסתרה שמגיע למשה רבינו, ולנו - התלויים בו, ועלינו להאחז בחבל התקוה, בלא לראות את הקצה המאושר.. ה"הפי אנד"...
שכן ברור וידוע שהסוף הוא טוב, ואם נביט הן בעולם והן בחיינו האישיים בפרספקטיבה רחבה בת זמן רב, ודאי נראה שה' מנהיג את העולם יותר ויותר טוב, "אדרבא, השם יתברך מנהיג עתה העולם יפה יותר מקודם!", "ואמר בזה הלשון: אדרבא דער אייבערשטער פירט היינט שעניר דיא וועלט" (שיחות הר"ן שז), אלא שעינינו העצומות וחוסר הסבלנות בו נחונו מפעפע בנו וזועק מתוכנו "עד מתי? איה התקוה?"
אבל אם נשכיל - נדבק בסודו הגדול ולא ניפול מתקות עולמים, תקוה שתחילתה אמצעה וסופה טובים, ורק לעינינו שקצרו מלראות נדמה כאילו עבודת הסתרה יש כאן, בכדי -
שנאמין שוב ושוב בתקוה האמיתית! תקוה שלמעלה מטעם ודעת! תקות הגאולה הנצחיית!!!
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved