Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חווית האבלות

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חווית האבלות
חווית האבילות
ודע, שיש חילוק בין השלום של התענית של חול, ובין השלום של עונג שבת. היינו השלום של תענית אין לו בחי' דיבור, בחי' (בראשית ל"ז) ולא יכלו דברו לשלום. אבל ע"י עונג אכילת שבת, נשלם הדיבור לשלום, בבחי' (תהלים קכ"ב) למען אחי ורעי אדברה נא שלום. היינו כי אין דומה שלום של התענית, לשלום של שבת. כי זה אין לו פה, וזה יש לו פה. וזהו החילוק, שבחי' שלום שיש לו פה, הוא במעלה על שלום שאין לו פה, כמו מעלת מדבר על חי (ליקו"מ נז).
*
כל דרשה, עלון, או מאמר תורני שיוצא בימים אלו עוסק בשאלה הנדושה כל כך, הלעוסה כל כך, "איך מרגישים את האבל של ימי בין המצרים, של החורבן...".
סופרים מחונני עט וברוכי לב מתארים בצבעים חיים את סיפורי החורבן המרטיטים, שמרגשים מאוד מאוד [לחמש דקות..., עד שאני נזכר בצרה האמיתית - השכן שלוקח כל יום את העיתון ומחזיר אותו לתיבת הדואר מקומט...], הוגי דעות מרצים ודרשנים מעמיקים בחסרונו של בית המקדש בטורים נפלאים, הלכות ה'זכר לחורבן' מוסיפים לדרמה...
אבל -
כלום!
היו ימים בהם דיברו על כך שימי בין המצרים הם ימי דכאון, ימים אותם מבקשים רוב בני האדם למחוק מהלוח, אבל גם ימים אלו חלפו מן הארץ.
אין דכאון, אין עצב, אין געגוע, הכל בסדר, המוזיקה הוואקאלית התעלתה על עצמה, ובאמצעים הטכנולוגיים המשוכללים בני ימינו המוזיקה הזו לא שונה במאום ממוזיקת ראפ אוריגנלית.
אז הכל בסדר, גם אם הרבנים יחליטו להאריך השנה את בין המצרים לארבעה שבועות - לא נשמע מילה...
*
בברסלב, זה קצת אחרת, כל הקטע הזה של חורבן, גאולה, משיח, הוא תופס הרבה יותר מקום ביומיום, וממילא גם בימי בין המצרים החבר'ה מרגישים את זה במקום יותר עמוק בלב, ואפילו חווים את האבלות בחיות...
התלמיד הגדול רבי נתן כבר התבטא על אודות אשר נחלש דעתו בראותו שגם בעסקי הנפש התקיים הכתוב 'גם כי אזעק ואשוע סתם תפילתי', "אינני יכול עוד לקרר את לבי רק בתשעה באב ובין המצרים בקינות" (כו"א שו"ס כו).
ויותר מכך, חווית אבילות זו מקיפה את כל חייו של הברסלבאי, בתפילה, בהתבודדות, בתיקון וחצות, וכשהוא לומד ספרי רבינו, והוא מייחל להתגלות השלימה שתהיה לעתיד.
במסלול ייחודי זה צועד האדם כמתנודד - לכאורה, ליבו מלא בגעגועים וכיסופים לגאולה השלימה, והתגלות אורו יתברך בעולם, אבל מגודל אמונתו בעבודת אבלות זו, הוא שש ושמח על שזכה לאבילות עילאית זו!!
*
אל השיא מגיע האדם בתשעה באב של שנה זו, תשעה באב שחל בשבת קודש!
בליל תשעה באב יבכיין ויילילו בני, ובאותו ליל תענית יסב לשולחן שבת ויסעד בבשר ודגים וכל מטעמים, וישמח בשבת הקדושה!
ביום זה בא לידי ביטוי בשיא העוצמה אותו ניגוד - שהוא בעצם הרמוניה מופלאה - בין האבלות, הגעגוע, והשמחה העצומה בתקוה הגדולה!
שבת זו היא 'שלום שיש לו פה', שלום אמיתי ושילוב בתכלית של דוד ויוסף כחדא, שאליו אנו מצפים ומייחלים ועורגים ליום שכולו שבת, ליום שכולו געגוע ושמחה אינסופיים!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved