Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חג השבועות

דף הבית >> מאמרי הגות >> מועדים >> חג השבועות
בס''ד

הרב יהודה צבי שפירא שליט''א
שבועות תשע"ו
 
היה זה בחג השבועות שנת תר"ד בעת פתיחת "ארון הקודש" כאשר כיבדו את רבי נתן שהיה בשנתו האחרונה  לימי חייו, נעמד מול ארון הקודש, תחב  את ראשו לתוכו, ותוך כדי שאחז בספר התורה זעק בקול: "ישראל עם קדוש, יש לנו עכשיו תורה חדשה, חדשה ממש ! והחל לרקוד בכל עוז עם ספר התורה טרם שעלה על הבימה.
 

 
שבעים שנה לאחר מאורע זה שנת תרע"ד שוב חזר מחזה זה עת רעמו קולות הירי בתקופת "מלחמת העולם הראשונה", עם ישראל היה שרוי בחרדה ורעדה, כשעל פניהם ניכרת הדאגה של: מה ילד יום ?
 
בעת פתיחת "ארון הקודש" בתפילת חג השבועות עלה החפץ-חיים' על הבימה - ובקול אנחה פנה אל מתפללי בית הכנסת  בהכריזו: בואו ונקבל מחדש את התורה, הבה כולנו נחדש את בריתנו לבורא העולמים ונכריז: ''נעשה ונשמע''.
 
במעמד זה המשיך ה'חפץ-חיים' את דבריו: כאשר אנו מוקפים צרות, מקבלים אנו לשמור מחדש על קיומה של תורה, ואף כי הננו מושבעים ועומדים מהר-סיני, נקבל עלינו שוב את דברי תורתנו הקדושה לעבדה ולשמרה...
 

 
אך לא רק בעת צרה – בכל זמן ועת התורה מהווה מתנה נצחית, בכל דור ודור ואף בכל יום ויום: "כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים'' - קבעו לנו חכמינו ז"ל. וכדברי רבינו על הפסוק: "היום אם בקולו תשמעו" (ליקו"מ ער"ב) – שאין לו לאדם אלא אותו היום ואותו השעה.
 
וכה מסביר הכלי-יקר (פ' אמור ד"ה והקרבתם), בהקשותו: מדוע כשנכתבו כל מועדי השנה והמצוות השייכות בהם בפרשת אמור, לא נכתב שבחג השבועות התרחש המאורע של מתן -תורה ?
 
ומתרץ: שמכיוון שבורא העולם לא רצה להגביל יום מסוים בשנה שבו ניתנה תורה, לפי שחייב אדם להתייחס אל התורה בכל יום מימות השנה כאילו היום ניתנה מחדש בהר סיני, ותהיה חביבה עליו כמו כל דבר חדש הניתן לאדם, ולא יתייחס לזה כאל מאורע חד – פעמי, שאירע פעם אחת בלבד בעת התגלות הקב"ה על הר סיני.
 

 
ואם בכל יום ישנה קבלת התורה מחדש, בוודאי שבעצם יום קבלת התורה, חג השבועות ישנה הסגולה של קבלת התורה מחדש,  וכדברי הירושלמי (פ"ה דר"ה) שבעצרת לא כתיב 'חטא': 'מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם - כי הרי מהותו של יום - זכות קבלת התורה גורמת התחדשות בעצם מהות של האדם, ונעשה כאילו לא חטא כלל.
 
אורה והשפעתה של "קבלת התורה" מאירה מחדש בכל שנה בחג השבועות  – כמובא באריכות מהאר"י הק' ובכל ספרי אמת, ובייחוד בדבריו של רבי נתן בספרו הגדול ליקוטי הלכות.
 

 
אולם, כבכל התעוררות - כן הוא באותה הארה של קבלת התורה, שומה עלנו להמשיך את קבלתה לימי השגרה.
 
''שבועות הגדול' - של שנת תקצ"ג - כך היה נקרא חג השבועות המיוחד בהתעלותו בימי חייו של רבי נתן מברסלב זי"ע, בחג זה התקבצו קהל רב מתלמידיו הרבים - אשר באו להתוועד יחדיו בחג השבועות. כל הבאים באותו חג שבועות חשו התעוררות מיוחדת מתורותיו העמוקות ותפילותיו של רבי נתן שנאמרו בהתעוררות גדולה.
 
בסיום החג התבטא רבי נתן: אמנם הייתה לנו קבלת התורה נאה, אך אל לנו לשכוח שלאחר קבלת התורה נכשלו עם ישראל בחטא העגל; כלומר, צריכים אנו להיזהר ביותר מהתגברות היצר. וכמובא בדברי חז"ל: "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו".
 

 
דיבורים ומאורעות אלו הם חיזוקים למעשה, כאן ועכשיו. היה שבועות בזמן "קבלת התורה", והיה שבועות בשנת תר"ד בזמנו של רבי נתן, גם בשנת תרע"ד בזמנו של החפץ חיים הכריז על קבלת "נעשה ונשמע מחדש", ובעצם מאז שעם ישראל נעשו לעם וקיבלו את התורה בשנת ב' אלפים תמ"ח - עברו עליהם אלפי ימי חג שבועות.
 
והשנה, כן בשנה זו שנת תשע"ו, יפרוס עלנו חג שבעות חדש אשר מביא בכנפיו בשורה של התחדשות בתורה הקדושה. 'נעשה ונשמע' - לשעתה, ו'נעשה ונשמע' לדורות. 'נעשה ונשמע' – בחג השבועות - ואף גם יום לאחר החג !
 
נכריז ונרנן כולנו יחד לקראת חג קבלת התורה הבא עלינו לטובה - במעט התבוננות של התחדשות, אף גם התחדשות שאינה בוקעת רקיעים, אך לפחות עלנו להביע את רצוננו ותשוקתנו לכך:
 
''ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד..."
 
 
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved