Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

חג החירות

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> חג החירות
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
חג החרות
"כי לפעמים מסתלקים המוחין אצל הרב, וכן אצל התלמידים, כי אין המוחין קבועים תמיד. ובשעת ההסתלקות אזי הוא בחינת הסתלקות משה, בחינת שינה. וכשמתתקן המוח בבחינת משה, אזי גם בשעת הסתלקות הדעת, אזי גם הרשימה שנשאר שהיא בחינת שינה, היא מתוקה וטובה גם כן מאד, בבחינת "מתוקה שנת העובד", ראשי תבות משה" (ליקו"מ ח"ב ה).
מחקרים עדכניים מגלים נתון מזעזע, המעיד על רמת האושר העולמית. ולפיהם עשרה אחוזים בארה"ב נוטלים תרופות אנטי-דכאוניות [למי שלא הבין; שלושים מליון! אמריקאים חסרי סיפוק ושמחת חיים טבעית, ונאלצים לצרוך כדורים בקביעות...].
הסיבה לכך מתבארת בדברי תקות כל הדורות הנחל נובע מקור חכמה, והיא מתחדדת יותר בדברי תלמידו הגדול מוהרנ"ת זיע"א:
אדם שהוזמן לחתונה מפוארת, ומוגשים בה מנות עשירות במיוחד, ברבורים צלויים, שליו ודגים.. אכן אשרו גדול ביותר -
אך האדם שמכין את סעודתו במו ידיו, טורח ועמל בה, אף אם סעודתו דלה ופשוטה, שמחתו עולה לאין ערוך על המסב בסעודה שלא עמל בה, ולא טרח עבורה במאומה!!
שכן השמחה והסיפוק אינם באים לאדם רק אם נהנה מיגיע כפו, כשהוא רואה את פרי עמלו ומתענג עליו, אזי אשרו ושמחתו מובטחת!
*
האדם בן ימינו מצפה לעמול מעט - אך לקבל הרבה. בדומה ל'חכם' שחקר ודרש כל ימיו למצוא עבודה שלא ישקיע בה כי אם מעט, אך התוצרת תהיה מרובה. כמו למשל להיות צורף, מלאכה מועטת ששכרה מרובה, או למשל דאקטריי ופילאסופיא, כך היא מהות ה'חכם'.
אך רביה"ק מלמד ש'מתוקה שנת העובד', ההנאה והאושר האמיתי אינם באים רק לאחר עמל מרובה, כמו ה'תם' שלמד רצענות, עבד עבודה קשה והשתכר פרוטות עלובות, עשרה אגורות... (סיפו"מ ט)
זו היא העבודה המובחרת שמביאה אותנו לשמחה אמיתית! כשאדם עובד את ה' עבודה קשה, אבל המוחין שלו מסתלקים, דהיינו, הוא מתפלל, לומד, וכו', אך ההרגשים שלו מתים, אינו מרגיש שום אור וחיות בעבודתו, ממש כמו ה'תם', שעבד עבודה רבה, וקיבל מה' שכר מועט...
אבל:
עבודה זאת היא היצירה הנאה ביותר שהאדם יכול ליצור, לתת לה' מתנה נפלאה שכזו, שהאדם נותן לה' כל הזמן, ואינו מקבל בתמורה כי אם מעט!
והוא אומר לה': "אפילו שאתה לא נותן לי להצליח, אפילו שאני לא מרגיש טעם וחיות - אני ימשיך לרצות אותך!", דוקא העבודה/מתנה הזו תביא לאדם שמחה אמיתית, כדרכו של ה'תם' הקדוש:
"והיה רק מלא שמחה וחדוה תמיד"
*
בראש השנה, חדות ה' היא מעוזנו, אך מאז חלפו שלושה חודשים שנראים כמשמימים, נעדרי חיות, בהם עלינו לעבוד ולהתאמץ, קצת להצליח, והרבה הרבה להכשל, ועיקר העיקרים להמשיך שוב ושוב..
כמו הפשוטים אומרי תהלים בפשיטות, כך האדם שהוא אומר תהלים בלא שום חיות/בפשיטות, והוא נותן את הכתר לראשו של משיח... כך בפרוס עלינו ימי חנוכה הקדושים נוכל לחוש את אורם של הימים הללו, ימי החרות, ימים שנדע שעיקר שמחתנו היא שנעמול הרבה - ונקבל מעט...
ואחרי חודשים ארוכים אלו, בעבודה סיזיפית ומייגעת, נוכל לחוש בחנוכה את "חג החרות"!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved