Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

זו ארצי מתוך הספר

דף הבית >> פרקים מתוך הספרים עברית >> זו ארצי מתוך הספר
זו ארצי!
הארץ המובטחת
רעיון הארץ המובטחת – תצפית                                                                                      ואתן-לך ארץ חמדה, נחלת צבי צבאות גוים  ירמיהו ג:יט
במהלך ההיסטוריה כולה, גרמה ארץ-ישראל ועודנה גורמת להתרגשות עמוקה מצד מבקריה, תושביה ושליטיה. התורה מתארת אותה כ"ארץ זבת חלב ודבש" (שמות ג:יז), ארץ פורייה הנותנת בשפע מפריה. חז"ל כתבו על תנובתה כי רבה (ראה כתובות קיב ע"א; סוטה לד ע"א, ועוד), וציינו כי לשאת תאנה יחידה נדרש בן-אדם אחד, בעוד התמרים כה מתוקים שנוטף דבשם בעודם תלויים על העץ. המדרש מספר שסוחרים משבט זבולון הפליגו בים כדי להביא מפירות הארץ אל חוץ-לארץ ולמכור אותם שם, ואילו הקונים כה התרשמו מהפירות, שצבאו על שערי הארץ, ואחרי שחזו ביופייה הרוחני והגשמי, אימצו לעצמם את אמונת ישראל (בראשית רבה צח:יב).
שליטים נכרים שאפו לשלוט בארץ נבחרת זו. חז"ל מספרים, שאפילו הרי הארץ המושלגים שאיש אינו דר עליהם כה נחמדו, עד שמלכים אחדים בנו את עריהם על הר חרמון כדי לבסס לכל אחד את טענתו לבעלות על חלק מן הארץ (חולין ס ע"ב; התורה, למשל, מביאה להר חרמון ארבעה שמות חלופיים)! יהושע הכניע שלושים ואחד מלכים שכל אחד מהם מלך על עיר-מדינה בארץ. מספר זה יש בו להדהים את הקורא בן-זמנינו בשל ממדיה המוגבלים של הארץ. מכאן אפשר רק ללמוד שכל מלך ומלך חפץ באחיזה בקרקע – אפילו היא קטנה ביותר (השו' רש"י, יהושע ז:כא).
מעצמות זרות המשיכו לפלוש לארץ גם אחרי כיבושה ויישובה על-ידי שבטי ישראל (בהנהגת יהושע בן-נון), גם אחרי הקמת הממלכה המאוחדת ואפילו אחרי חלוקתה של זו לממלכת ישראל הצפונית ולממלכת יהודה הדרומית. מלך מצרים פלש לארץ בשלהי מלכותו של שלמה, ובמהלך מאות השנים שהתקיימו הממלכות הנפרדות, בצפון ובדרום, ניסו מדינות שכנות להשתלט על הארץ. בסופו של דבר כבשה מעצמת-העל במזרח, אשור, את ממלכת ישראל והגלתה את תושביה, עשרת השבטים. אשור עצמה מוגרה בידי ממלכת בבל, שהחריבה את ירושלים ואת בית המקדש, הגלתה את תושבי יהודה ושמה קץ לשושלת בית דוד. תחת שלטון בבל היתה ארץ-ישראל שממה. עם בנייתו המחודשת של בית המקדש ושיקומה של העיר ירושלים תחת הקיסרות הפרסית, שבו יהודים לארץ אשר שוב שגשגה ונהייתה לארץ חשובה בכל תקופת הבית השני, כששלטו בה יוונים, יהודים ורומאים.
אחרי שדיכאה הקיסרות הרומית את המרד היהודי והחריב את בית המקדש ואת העיר ירושלים, פחתו והלכו הן יופייה והן תנובתה של הארץ (כתובות קיב ע"א). אולם, חבל הגליל שמר על רובו היהודי, שעסק בחקלאות ובתלמוד תורה, למרות הקשיים שהערים על דרכם של היהודים השלטון הביזנטי שירש את הרומאים.
במהלך תקופת הכיבוש הערבי (638 לספירה ואילך), סבלה הארץ ירידה קשה. הערבים, הצלבנים והטורקים, אשר כולם השתלטו על ארץ-ישראל, הביטו בה כאילו אינה אלא חלק של קיסרויות עולמיות גדולות יותר (בדיוק כפי שנהגו קודמיהם הבבלים, הפרסים, היוונים והרומאים העתיקים). אעפ"י שידעו להעריך את יופייה הגשמי ואת קדושתה ההיסטורית, לא התעניינו אלא במעט בהתפתחותה. אפילו הצלבנים (המאה השתים עשרה לספירה), שחצו חצי עולם כדי לכבוש את ירושלים, לא העמיקו שורשים באדמת הקודש.
שובם של יהודים רבים במאה התשע עשרה הביא עמו את התחדשות החיים החקלאיים והעירוניים, הדת, התרבות והפוליטיקה. היום שוב מתמקדים בארץ ובבעלות עליה. מהי משמעותה של התעניינות מחודשת זו בארץ-ישראל וכיצד עלינו להתייחס אליה?
תשובתנו עולה מתוך הסבר המושגים "ארץ מובטחת", "ארץ הקודש" ו"העם הנבחר". בספר זה, נדון במשמעות הקשר המעמיק והבלתי-מוסבר שבין עם ישראל לארץ ישראל, קשר שהחיה את עם ישראל במהלך תקופות של גלות ושל רדיפה וחולל את הנוכחות היהודית המחודשת. יתר-על-כן, נציג את תולדות ארץ-ישראל כשהן מבוססות על מחשבת חז"ל ועמודי התווך של החסידות. ההסבר יאיר על נושאי העבר וההווה הקשורים לעם ישראל ולארצו. נציע לבעיות אלה פתרונות לא-פוליטיים. אולם כדי לעשות זאת, עלינו, כמובן, להתחיל בהתחלה.
מעשה הבריאה והארץ המובטחת
רעיון הארץ המובטחת עולה מזמן בריאת העולם. סיפור מעשה הבריאה כפי שהוא מובא בתורה, בספר בראשית, מחבר בין הבריאה לארץ: בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ (בראשית א:א) מה טעם פתח בבראשית?…שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים", הם אומרים להם, כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו; ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (עפ"י רש"י, שם).
התורה פותחת בהצהרה פומבית, שה' ברא את העולם, השייך לו. ההצהרה זו פירושה שהוא נתן את ארץ-ישראל לעם ישראל. שואל ר' נתן: "ואם אשיב כך, יקבלו את הדברים וישימו קץ להתנגדותם וסכסוכיהם?" במונחים בני זמננו, נעלה על הדעת שבישיבת העצרת הכללית של ארגון האומות המאוחדות, גם מנהיג ערביי ארץ-ישראל ותובע בפומבי את הארץ, שהוא מכנה אותה "פלשתין", וטוען שהיא שלו. כל שגרירי המדינות הערביות והמוסלמיות ורבים נוספים מגבים אותו. שגריר ישראל באו"ם, נציג העם היהודי, משיב: "נכבדי וידידי, לפי התורה ייתכן שפעם הארץ היתה שלכם, אולם הקב"ה ברא את העולם, והוא שלו. הוא לקח את הארץ מכם ונתן אותה לנו. ואם אינכם מאמינים, קרא את דבריו של רש"י!" האם תוכל להעלות על דעתך את התגובה על נאום קצרצר זה? קשה לשער שהעצרת הכללית תציית ותקבל נימוק כזה! "לכן," שואל ר' נתן, "מה רש"י מנסה לומר לנו?" .הוא הסביר, שרש"י פונה בעצם ליהודים – ולא לנכרים. הרי בזכות אמונתנו בנימוק זה אנו יכולים לטעון לבעלות על הארץ. על מתקפות מילוליות ופיזיות המכוונות נגד יהודים אפשר להגיב רק על-ידי אמונתנו בבורא עולם. עלינו להשיב לקמים עלינו, שאנו מאמינים, שה' ברא את העולם ושהוא שייך לו. אם אמונתנו בה' איתנה היא, אזי אמונתנו די בה לשכנע את אומות העולם שטענת הבעלות שלנו אמיתית. ממילא יקבלו בסופו של דבר את ההנחה שה' ברא את העולם ושנתן לנו את ארץ-ישראל (ליקוטי הלכות, שומר שכר ד:א).
מכאן מציע ר' נתן, שיסוד כל הקשור לארץ הקודש תלוי באמונתנו, שהיא המניחה את היסוד לזכויותינו על הארץ המובטחת. אם מאמינים שברא ה' את הכל ושהכל נתון בידיו, אזי יש לנו הזכות על ארץ ישראל שהובטחה לנו על-ידו. התורה היא המעניקה לנו את הזכות על הארץ, שהרי היא רישום הבטחתו של הקב"ה שהארץ אמנם שייכת לנו. על-ידי קבלת התורה כפי שניתנה על-ידי ה', אנו מקבלים גם את קביעותיה בדבר זכויותינו הבלתי-מעורערות על הארץ… אולם, אם נתרפה באמונתנו, הרפיון הוא החותר תחת טענת הבעלות שלנו עליה. כל אדם (ובכלל זה יהודים) הלוקה באמונתו עלול לערער את החזקתנו בארץ ולתמוך בטענת הפלשתינים. על-כן, הצעד הראשון בהבטחת אחיזתנו בארץ הוא לחזק את אמונתנו בה'.
עלינו להאמין גם שהכל שלו הוא, שהוא רשאי להחליט לנהוג כרצונו, ושרצונו הוא שיחזיק את העם היהודי בארץ. כיוון שווידאנו על-ידי אמונתנו, שהעולם של הקב"ה הוא ושארץ ישראל שלנו היא עפ"י גזרת עליון, מתאפשר להבין את הקשר המורכב בין הבריאה, הייחוד של ארץ ישראל ומושג הארץ המובטחת. אכן, לימדונו רבותינו שקצהו של סלע בלט מרצפת קודש הקודשים לפני הארון בבית המקדש שבירושלים. אבן זו נודעה בשם "אבן השתייה", כיון שעליה הושת – נוסד – העולם כולו. תחילה ברא הקב"ה אבן זאת, וממנה נברא שאר כל העולם – "הושת" (יומא נג ע"ב). על-כן, ארץ הקודש מהווה את סלע האם אשר ממנו נבראו כל שאר הארצות. ידיעה זו נחוצה לנו לשם הבנת מושג הארץ המובטחת.
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved