Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

התיקון הכללי

דף הבית >> אודות ברסלב >> אודות פעילות המכון >> התיקון הכללי

בס"ד

 

תיקון הכללי הינם עשרה מזמורים מספר תהלים שייסד דוד מלך ישראל ע"ה.

 

מדוע נקראים מזמורים אלו "תיקון הכללי"?

 

רבי נחמן אמר "אם אתה מאמין שיכולין לקלקל תאמין שיכולין לתקן", תיקון פירושו משהו התקלקל וצריכים לתקן אותו. באמירת עשרה מזמורים אלו, גילה רבי נחמן, ניתן לתקן באופן כולל ויסודי את מה שהאדם קלקל, ולכן הם נקראים "תיקון הכללי".

 

האדם נזר הבריאה, בכוחו לתקן ולרומם את הבריאה או חלילה להיפך לקלקל ולפגום בתוכנית הרוחנית של הבריאה. כל מעשה טוב שהאדם עושה הוא מתקן ולהיפך, חלילה, בכל מעשה רע מקלקל. לפי התורה ובפרט לאור דברי הזוהר, כאשר האדם חוטא, נגרם נזק עצום לבריאה, המונע מהשפע לרדת לעולם, למרות שאיננו רואים את התוצאה בעיניים גשמיות, אנו מאמינים כי מעשים רעים מעכבים את ירידת השפע, ויתירה מכך מעוררים קטרוגים המערערים על השפע האלוקי שהשם משפיע לברואיו.

 

אולם אם בכל מעשה טוב כך, על אחת כמה וכמה בנושא המהותי ביותר, שהוא שמירת הברית. מכיוון שהיא מסמלת את הקשר שבינינו לבורא יותר מכל דבר אחר. ידוע שהמילה "ברית" בגימטריא (ערכה המספרי) הינו 612 ויחד עם המילה 'ברית' עצמה הינו 613 כמנין (תרי"ג) המצוות. שמירת הברית, אין הכוונה רק על קיום מצוות המילה, שכרת השם עם אברהם אבינו, אלא גם על המשך וקיום הברית, זאת אומרת, המשך קיום הקשר והצהרה של מחויבות לבורא לשמור את הברית, וזה כולל שמירה על קדושת וטהרת הברית.

 

ישנם רמות רבות של קדושת הברית, אולם ישנה רמה בסיסית אותה התורה מצווה, לא לפגום בעצם הברית, לא לחטוא. זה כולל הן שמירה ביחס לחיי אישות והן שמירה בינו לבין עצמו. למעשה, הברית כוללת מעבר להימנעות מעשיית דברים שליליים, גם טהרת המחשבה. להימנע מלחשוב ולהרהר בדברים שיש בהם פגם מוסרי בברית. להיפך, האדם מצווה לקדש את מוחו ולהופכו למֵעֵין "משכן" של קדושה שבו תשרה חכמת ה' על האדם ומודעותו הרוחנית תגדל מיום ליום.

 

אולם הבורא ידע כי טבע האדם לחטוא, והבורא חפץ תמיד בכל מצב שהאדם ישוב מדרכיו הרעים, גם אם פגם וקלקל הרבה. לכן השם ברא את דרך התשובה, והבורא עצמו חותר חתירה לכל נברא שישוב אליו. כלומר, הבורא פועל בתכנית אלוקית להביא לכך שכל אדם יהיה לו הרהורי תשובה. תשובה אמיתית היא כאשר האדם נקלע שוב לאותו מצב שבו הוא היה בעבר' ובפעם הזאת בניגוד לעבר, הוא מפנה עורף למחשבות הרעות שמציפות אותו, זוהי תשובה אמתית! הבורא מביא בכוונה את האדם למקומות אלו על מנת לספק לו הזדמנות לתקן שוב ושוב.

 

כאשר האדם שב בתשובה הוא מתקרב שוב אל הבורא, אך מה עם הקלקולים שהוא עשה בתקופה שבה הוא חטא, איך הוא יכול לתקן אותם, יתירה מכך, לכל חטא יש תשובה מכוונת, אך ההשלכות של פגם הברית הינם מרחיקות לכת, ומגיעים למקומות שקשה לאדם לתקן אותם? כאן גילה רבי נחמן את התיקון הכללי והסביר: כי עשרה מזמורי תהלים אלו כלולים מעשרה מיני נגינה שבהם יסד דוד המלך את ספר התהלים, עשרה מיני נגינה אלו מכוונים בשורשם כנגד הכוח המשחית הנברא מחטא פגם הברית, ובכוח אמירתם ניתן להביא תיקון לכל המקומות שהאדם פגם וקלקל.

 

רבי נחמן התבטא שלרוב חשיבות העניין, עסקו צדיקים בכל הדורות למצוא תיקון הולם לכל החטאים והפגמים והקלקולים שבמעשי וחטאי האדם, "מאז ימי בראשית, גילה רבי נחמן, עסקו צדיקים בכל הדורות למצוא תיקון הולם לעבירה חמורה זו, הקב"ה היטיב עמי ואיפשר לי לגלות לעולם את התיקון הנפלא הזה". לאחר שרבי נחמן גילה את התיקון הכללי הוא הורה: צאו וגלו לעולם את ה"תיקון הכללי".

 

מתי ראוי לומר את התיקון הכללי?

מעלת ה"תיקון הכללי" גבוהה מאוד מאחר והם עשרה מזמורים הכלולים מעשרה לשונות של נגינה שעליהם ייסד דוד המלך ע"ה את ספר תהילים, וראוי ומתאים לאומרם בכל עת. אך התיקון הכללי במקורו הוא תיקון נפלא לחטא המכונה בלשון התורה "מקרה לילה", (חטא הוצאת זרע לבטלה חלילה) בשוגג, גם חטא בשוגג, בלא מודע, נבראים מכך משחיתים ומחבלים חמורים ח"ו. אמירת עשרה מזמורי תהלים אלו מכוונים במיוחד כנגד כוחם של המשחיתים וכוחם רב לתקן את חטא האדם ולהגן מפני המזיקים הנבראים מן החטא. רבי נחמן אמר, כי לאחר שהאדם אמר את העשרה מזמורים הנקראים "תיקון הכללי", אין לו לחשוש יותר, כי בוודאי תוקן על ידי האמירה.

 

אמנם, חשוב להבהיר כי ה"תיקון הכללי" נועד לתקן חטא בשוגג. הזוהר הקדוש מלמד שעל הוצאת זרע לבטלה במזיד, במודע ובמכוון, חלילה וחס, אין אפשרות לשוב בתשובה (זוהר, ח"א: קפח א). אולם, רבי נחמן הבהיר כי אין להבין את דברי הזוהר כפשוטם ובוודאי אין שערי תשובה ננעלים לעולם בפני כל אדם, וכל אדם יכול לשוב בתשובה על כל חטא שחטא, גם על עבירה חמורה זו. בקשר לדברי הזוהר אמר רבי נחמן: "אין אדם מבין פירוש נכון בדברי הזוהר אלו חוץ ממני". בציינו את דברי רבי נחמן האמורים, מביא רבי נתן תלמידו הסבר נפלא, "בתשובה רגילה אין אפשרות לתקן את החטא, ואדם נדרש לתשובה עילאית – מיוחדת. כלומר עליו להתמודד עם תחושה כאילו משדרים לו משמים שאין תשובה לחטא שלו, ועליו לחתור ולעשות מאמץ גדול לשוב בכל זאת". כאשר האדם שב בתשובה באופן זה, הוא וודאי יזכה לתקן את החטא.

 

תיקון הכללי בציונו של רבי נחמן

 

לאחר שרבי נחמן גילה את התיקון הכללי, הוא הבטיח הבטחה לכל מי שיאמר את ה"תיקון הכללי" על קברו וייתן פרוטה לצדקה לטובת נשמתו. ובלשונו (תרגום חופשי): גם כאשר ימלאו ימי, אפעל בעולם הבא למען כל מי שיבוא אלי ויפקוד את קברי (הנמצא בעיירה אומן שבמדינת אוקראינה), וייתן פרוטה לצדקה עבור טובת נשמתי ויאמר עשרה מזמורים אלו הנקראים תיקון הכללי" אזי אפעל לאורך ולרוחב לעשות לנשמתו טובה נצחית, בפאות שלו אמשוך אותו ואוציא אותו מהגיהינום.

 

עוד על התיקון הכללי ניתן לקרוא כאן

לרכישת ספרון תקון הכללי עם באור>>


 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved