ספרי נחלת צבי
ספרי ברסלב בשפה שלך 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 

הרה''ח נחמן בורשטיין שליט''א

דף הבית >> אנ''ש מהדורות הקודמים >> הרה''ח נחמן בורשטיין שליט''א
בס"ד 
הכתבה באדיבות "המבשר" מאת ח' בורשטיין                                   
כדי להכין כתבה טובה על הרה"ח ר' נחמן ישראל בורשטין זצ"ל, זקוקים אנו לר' נחמן ישראל עצמו... שכן נדיר למצוא "מספר" כר' נחמן שסיפוריו קלחו בזה אחר זה, והשתרגו זה בזה, סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, ולעולם לא פסק המעיין לנבוע.
הרה"ח ר' נחמן ישראל בורשטין מזקני חסידי ברסלב נלקח לבית עולמו בחטף לפני שבוע, אור ליום שישי י"ד באדר א' ונטמן בהר המנוחות. משפחתו הענפה, כלל חסידות ברסלב וידידיו הרבים ב"קטמון" הישנה, מבכים את האבדה, כי גדולה היא מאד.
ר' נחמן ישראל בורשטין נולד ביום שלישי ו' בתמוז תרצ"ד בעיר פולטוסק שבפולין, לאביו הרה"ח רבי משה בורשטין זצ"ל שנפטר בחודש תשרי לפני למעלה משנתיים.
אביו רבי משה בורשטין עלה לארץ ישראל בחודש חשוון תרצ"ו (1935)  ועמו רעייתו ובנו בכורו נחמן הפעוט שהיה בן שנה וחצי. ירושלים שבין החומות הייתה משאת נפשו של רבי משה, ושם התגורר עם משפחתו עד לגירוש הנודע מהעיר העתיקה במלחמת תש"ח.
הילד נחמן למד בתלמוד תורה "עץ חיים" שבעיר העתיקה, ולאחר מכן ב"עץ חיים" שנוסד ב"מחנה יהודה". הוא סבל מאירועי הפוגרומים שביצעו הערבים ביהודים בין החומות, וכפי שסבלו בני הישוב הישן באותם ימים מעוני ומחלה, סבל גם הוא מרעב, חולי ומחסור.
עם כיבוש העיר העתיקה נקראו הגברים לצאת ממקומות המסתור כדי להילקח בשבי ירדן. הנער נחמן שהיה יד ימינו של אמו המטופלת בחמישה ילדים קטנים ממנו, ארגן מצרכי מזון לקראת הגירוש מהעיר העתיקה כאשר חייל ערבי העבירו בכח לקבוצת השבויים. נחמן שנלקח כמעט בשבי, שוחרר בעזרת תחנוניה של אמו, והתערבותו של ר' מוטל ויינגרטן מנכבדי העיר העתיקה ששכנע את הערבי לשחררו לחופשי. 
נחמן שהיה בן 13.5 שנים בלבד, היה נער חריף שכל ובעל זיכרון פנומנלי. הוא התבונן סביבו ורשם במוחו את המראות של הימים ההיסטוריים, נתן להם פירוש והכניס בהם הומור, ומאז ועד לפני חודשים מספר כאשר חלה ונחלש, לא חדל לשחזר את קורות העיר העתיקה. משך שנים סיפר ר' נחמן על רבנים ותלמידי חכמים בבתי המדרש שבין החומות, על דמויות שהסתובבו בין סמטאות העיר העתיקה, על קונדסי ילדות ועל קשיי הוֹרוּת של בני הישוב הישן. היסטוריונים, סופרים ועיתונאים מכל הגוונים והחוגים, עטו על כל בדל סיפור שיצא מפיו, כדי להנציח את מדבריו בכתבות, במאגרי ארכיונים ובמוזיאונים. חוברת מיוחדת על שכונת קטמון הישנה שהודפסה על ידי עיתון "המבשר" לקראת פסח תשע"ג, מבוססת על ראיונות עם ר' נחמן זצ"ל  בהם סיפר מזיכרונותיו. כמו כן, מדור "זקניך ויאמרו לך" בחוברת "קהילות" של "המבשר" הביא מאמרים מזיכרונותיו.
בעוד רבים משכתבים את דבריו, ישב ר' נחמן עצמו והנציח בכתב שמועות ששמע מפי צדיקי הדור, ומפי דמויות בעלות שאר רוח, ומפי אישים שונים. הוא כתב את הסיפורים שחווה, עדויות שליקט ועוד. זיכרונותיו שהועלו בכתב על ידו, ובחלקם הגדול לא פורסם עדיין, הינם אוצרות יקרים לכלל חסידות ברסלב בעבר הרחוק והקרוב, בארץ ובגולה, ולקורותיה של ירושלים בכלל.
הנער נחמן ובני משפחתו, נלקחו עם משפחות מגורשי העיר העתיקה לשכונת קטמון. בעוד שאביו רבי משה שהה בשבי ירדן, נתגלה מרתף עזוב ששימש את חסידי ברסלב לתפילות ועבודת השם, ובית הכנסת ברסלב הפך מאז לעובדה קיימת בשכונת קטמון.
הרב הצדיק רבי אברהם שטרנהרץ שהיה מנהיגם הנערץ של חסידי ברסלב בארץ באותן שנים, היה גם הוא ממגורשי העיר העתיקה שהגיעו לקטמון. הוא העניק חסות על נחמן ועל אחיו הצעירים - ילדיו של מקורבו רבי משה בורשטין שהיה בשבי. האֵם דאגה לרכוש עבור בנה נחמן מלבושים חסידיים כדי שיובדל מנערי הרחוב, למרות שהפרוטות המעטות שבידה נועדו לרכישת מזון, אולם חינוכו של הנער, קדם אצלה לכל. נחמן שב לתלמודו ב"עץ חיים" ששכן במחנה יהודה וניצל מהשפעת הרחוב.
כאשר התאלמן הצדיק רבי אברהם שטרנהרץ, ישן עמו נחמן מדי לילה, וכך ספג את הנהגותיו של הצדיק ולמד את הליכותיו. הנער נחמן עקב אחר ידידים ואנ"ש שבאו להתייעץ ולשמוע תורה וחסידות מפי הגאון רבי אברהם שטרנהרץ והיה מעורה מאד בנעשה בקרב החסידות. רבי אברהם שטרנהרץ חיבב מאד את הנער, וראה בו כלי שיכול מכיל ומקבל. הוא מסר לו הרבה מהמסורת של ברסלב אותה הביא  מסבו הרב מטשערין ברוסיה.
בשבת פרשת שמות תש"ט, החל הנער הצעיר נחמן לשמש כ"בעל קורא" בבית הכנסת. קולו הערב הפליא את המתפללים שהביעו התפעלותם מבהירות הקריאה ודיוקה. "נחמן, הנך יודע יפה את המלאכה... מעתה יכול אתה להיות ה'בעל קורא' שלנו", אמר לו רבי אברהם שטרנהרץ. מאז, החל נחמן לקרוא בתורה בשעת "מנחה" של שבת, וכן בהזדמנויות נוספות, עד שהפך ברבות הימים ל"בעל קורא" קבוע ומבוקש בברסלב, ובעת הצורך, אף בבתי הכנסת הסמוכים בשכונה.  
בהגיע הנער נחמן לגיל 17.5, שידך לו רבי אברהם שטרנהרץ את בתו של הרה"ח ר' יחזקאל שרגא מרגליות גם הוא מחסידי ברסלב. רבי אברהם שטרנהרץ שהזדקן ונחלש בינתיים עבר להתגורר בבית משפחת בורשטין, ואת דירתו (מהרכוש הנטוש) ברחוב הל"ה 27  העביר לחתן נחמן שעתיד להינשא בקרוב.
כשהעביר רבי אברהם שטרנהרץ את דירתו לחתן הצעיר נחמן, סיפר לו בפרוטרוט את סדר הלימוד שלמד בדירה שהוא עוזב, וביקש מנחמן להמשיך את סדר הלימודים בש"ס, בשולחן ערוך, במדרשים, בזוהר, בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי תפילות, בליקוטי הלכות, בני יששכר ועוד. ר' נחמן אכן למד ש"ס, ומדרשים מדי שבת בשבתו, וכן הלאה עבר על כל ספרי החסידות משך השנה. "וזה יהיה שכר הדירה עבורי" - אמר לו רבי אברהם שביקש לקיים את בקשתו... ר' נחמן זצ"ל השתדל לקיים את הבטחתו וזכה לסיים משך חייו את הש"ס 16 פעמים. הוא התכונן לקראת חודש תמוז תשע"ד הקרוב, יום הגיעו לגיל שמונים,  לסיים את הש"ס בפעם ה17.
 
בי"ט באלול תשי"ב התקיימה החתונה של ר' נחמן, כאשר רבי אברהם שטרנהרץ משמש כמסדר קידושין. לאחר נישואיו ביקש ר' נחמן מרבי שמואל שפירא שהתגורר אף הוא בקטמון, שיעיר אותו מדי חצות לילה, ומשך תקופה ארוכה היה רבי שמואל מעירו לקראת חצות וכדי לצאת להתבודדות. 
כאשר ייסד אביו רבי משה בורשטין זצ"ל שיעורים וכוללים בבית הכנסת בקטמון, היה בנו ר' נחמן ממשתתפי השיעור וממגידי השיעור עבור בחורים מצטיינים ובכולל ללימוד ש"ס ושולחן ערוך יורה דעה. עם השנים הפך הרה"ח רק נחמן למגיד שיעור ומשפיע שרבים מייחלים לפתחו, באשר שיעוריו מרתקים ומתובלים במשנתה ותורתה של ברסלב, עם  ידע עשיר בחיי אנ"ש והוד קדומים של הדורות הקודמים מאז הרבי ותלמידיו. זיע"א. 
הרה"ח ר' נחמן בורשטין שהיה סמוך לרבי אברהם שטרנהרץ משך שנים רבות, ולמד ממנו את נוסח התפילה המדויק של אומן, לימד את הנוסח לר' נתן שטרנהרץ, בנו של רבי אברהם שהגיע לארץ חצי שנה לאחר פטירת אביו, והחל לשמש כשליח ציבור במקומו ב"קיבוץ".
כאשר ר' נתן שטרנהרץ התבגר והתקשה במשימה להיות שליח ציבור, הוא פנה לר' נחמן בורשטין: "נחמן, הנך יודע יפה מאד את נוסח התפילה, לי אין כבר כח. החל מעתה, היה נא אתה שליח ציבור". ר' נחמן קיבל את תפקיד שליח ציבור,  והסכימו לכך כל זקני החסידים.
בשנת תשכ"ב החל הרה"ח ר' נחמן בורשטין לשמש כשליח ציבור בתפילת "מוסף" של יום א' ב"קיבוץ" ראש השנה במירון, והרה"ח ר' יעקב זאב הכהן ברזסקי שימש כשליח ציבור ב"מוסף" של יום ב'.
לאחר שנפטר הרה"ח ר' יעקב הכהן ברזסקי בשנת תשמ"ה, הפך ר' נחמן בורשטין לשליח ציבור בתפלת "מוסף" של שני ימי ראש השנה. קולו היה ערב ומיוחד, וציבור המתפללים נהנה מאד מתפילתו המשתפכת והמתוקה, ומן הנוסח המדויק, ממנו לא סטה כהוא זה.
ר' נחמן היה בעל תפילה בעל קול מתוק וערב במיוחד ורבים מאד שיחרו לשמוע את קולו. בעיקר נודע בתפילת "לכה דודי" ובית הכנסת "אור אברהם" ברסלב בקטמון היה גדוש במתפללים מדי ליל שבת. החסידים שנטשו את השכונה כמעט ברובם, הותירו את בית הכנסת לתושבים מחוגים שונים ומתפללים ממגוון החוגים שהגיעו לשמוע את תפילתו של ר' נחמן בורשטין. רבנים, רופאים, עורכי דין, ועוד היו ממתפללי בית הכנסת כאשר ביניהם אישים בולטים מאד בציבוריות הישראלית.
יונתן פולארד היושב בבית כלא בארצות הברית מזה שנים רבות מאד, התראיין לפני כעשר שנים לעיתונות, ואמר שאחד הדברים שהוא מתגעגע אליו, הינו ה"לכה דודי" של ר' נחמן בורשטין בבית הכנסת בקטמון.
רבנים מפורסמים מרחבי העולם, ביקשו להתפלל עם ר' נחמן, ביניהם גם הרב של הצי השישי שהתלהב מתפילתו של ר' נחמן וביקש שיבוא על חשבונו אל אניית הצי כדי להתפלל עם החיילים היהודים שם, הרב גוטליב מגלאזגו בסקוטלנד, הרב רוזן ששמיש כרבה הראשי של רומניה, רבה הראשי של הונגריה ועוד. 
ר' נחמן התאלמן בגיל 36 ונותר עם תשעה ילדים כאשר הבת הבכורה הינה בת 17 בלבד. שבע שנים לאחר מכן נישא בשנית עם הרבנית ד. שתחי' לאריכות ימים, לבית משפחות שטיינברג – פרנקל שמוצאם מהעיר למברג בגליציה, נכדי בעל המהרי"ץ חיות, ויחד הם המשיכו לבנות את המשך המשפחה לשם ולתפארת. 
שיעוריו הרבים קרבו רבים לחסידות, ודברי ימי ההיסטוריה שידע להעבירה בדיוק רב ובחן בל יתואר, אספו סביבו רבים שבאו לשמוע את פיו מפיק מרגליות.
חיוכו, ושמחת החיים שמילאה אותו השפיעו על רבים שביקשו רק לשבת במחיצתו ולשוחח עמו או לשמוע את סיפוריו. ר' נחמן היה בעל לב טוב במיוחד, ובכל מצב היה מוכן לסייע לזולת. האיר פנים לזולת ואף לפשוטי עם, ולילדים רכים שנמשכו להיות במחיצתו כאילו היה אביהם הפרטי. היה מעביר על מידותיו באופן מיוחד, לא כעס, לא שמר טינה וסלח לכל אדם באשר שגה.
לפני כארבעה חודשים נפטר עליו בנו  ר' מאיר צבי ז"ל. כאשר אושפז מאיר צבי בבית החולים שבארצות הברית, שוחח עמו פעמים רבות, וגם בפעם האחרונה כאשר שוחח עמו ר' נחמן בטלפון, הוא שר לו שירים וחיזק אותו להיות בשמחה. האסון עם היוודע פטירתו של מאיר צבי גרם לצער רב לבני המשפחה, ועמד אז ר' נחמן מול ילדיו האבלים וחיזקם בשיחה מיוחדת לקבל את הרעה כשם שמברכים על הטובה.
מאז שנולד, היה ר' נחמן חלש, ופעמים רבות עמד מול המוות ממש, אך ניצל בחסדי השם. הוא נולד פג במשקל זעום מאד בפולין ושכבות צמר גפן שמרו על חומו והצילוהו. בגיל שנה וחצי בעיר העתיקה איבד את ההכרה והאחות בטיפת חלב ביקשה לשלח אותו עם אמו לחברה קדישא שיטפלו בו... אולם גיטאלע, אשת החסיד רבי נתן בייטלמאכער  טיפלה בו במסירות נפש  והצילה את חייו. פעמים נוספות היה על סף מוות וניצל.
לפני שבע שנים כאשר שהה בקיבוץ של ראש השנה באומן, קיבל התקף לב חמור במוצאי החג. הוא נלקח עם אמבולנס לבית החולים בקייב אך דרכי הטיפול שלא השביעו רצון אילצו את בני המשפחה להטיסו במצב חרום במטוס פרטי לארץ ישראל להמשך הטיפול, וכך ניצלו שוב חייו בס"ד.
לפני מספר חודשים מסר שיעור בספר עלים לתרופה של מוהרנ"ת בבית הכנסת "אור אברהם" ברסלב בשכונת "גבעת משה", כאשר לפתע לקה באירוע מוחי, אולם מאז, תוך כדי הליכי שיקום  הלך ונחלש, אושפז ושוחרר מבית החולים לסירוגין מבלי שמחלה כלשהי תצביע על בעיה ספציפית שעלולה להביא לפטירתו. בערב שבת פרשת תצווה נחלש מאד ונזקק לאשפוז בבית החולים שערי צדק ומאז לא התאושש.
ביום חמישי בבוקר איבד לפתע את ההכרה, ובשעה 11.00 בלילה נדם לבו כשלצדו בני משפחתו ובמיוחד רעייתו המסורה, שעמדו לצדו כל היום וקראו  "קריאת שמע" עם נוסח וידוי משך זמן רב. בשעה 11 במעמד נורא הוד, עלתה נשמתו לגנזי מרומים תוך כדי זעקות שמע ישראל ונצחו אראלים את המצוקים.
הותיר אחריו דורות ישרים מהם משפיעים ומרביצי תורה שנטלו חלק גדול בארגונה וחיזוקה של חסידות ברסלב. חלקם מנהלים בתי מדרש של חסידי ברסלב.
חיבורים רבים הותיר ר' נחמן זצ"ל מהם שיצאו לאור ומהם שמוכנים לדפוס, ובני המשפחה מתכוננים להוציאם בקרוב. המשפחה מבקשת מכל מי שנמצא ברשותו מכתבים וחידושים מאביהם הרב ר' נחמן זצ"ל, להעבירם לידי המשפחה בהקדם.
תנ.צ.ב.ה.
 
 
 
 

                        אודות ספרי נחלת צבי

נחלת צבי הוא מכון ספרים שמוציא לאור ומדפיס ספרי ברלסב רבים. עד כה הדפסנו יותר ממאה ספרי ברסלב. 
היחודיות שלנו שאנו מדפיסים ספרי ברסלב שמתאימים לכל הרמות.
באתר שלנו אפשר לרכוש און ליין את כל הספרים שהוצאנו והדפסנו, בכל מה שקשור לספרי רבי נחמן מברסלב.
                                                                                                                      
    

לרכישת ספרים בטלפון ולכל נושא הקשור למכון ספרי נחלת צבי

 
 Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542

© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved