ספרי נחלת צבי
ספרי ברסלב בשפה שלך 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 

הרה''ח יצחק ברייטער זצ''ל

דף הבית >> אנ''ש מהדורות הקודמים >> הרה''ח יצחק ברייטער זצ''ל
באדיבות:מכון ברסלב 'הר המור'
אברך צעיר היה בבית מדרשו של הגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין, כאשר הגיע לידיו הספר הקדוש 'ליקוטי מוהר"ן'. המאמרים הקדושים שבספר הקדוש הזה האירו את חדרי לבו באור יקרות, והוא השתוקק להכיר את חסידי ברסלב ההולכים בדרכו של צדיק נורא זה.
הוא שיגר מכתב לאומן, בו הוא ביקש מהחסידים שם, שישלחו לו את שאר ספרירבינו, ויטעימוהו עוד מאור האורות.
הכתובת היחידה באומן שהגיעה לידיו, הייתה של חנות
ספרים. בימי ערב פסח קיבל מוכר הספרים את האיגרת, אך לאידע מה לעשות בה, והניחה בקרן זווית.
בפלאי ההשגחה הגיע אל החנות החסיד רבי געצל, מעובדי ה' המופלאים שבחסידי ברסלב. המוכר נזכר במכתב ומסרו לו. למקרא הדברים התפעם רבי געצל, הראה את המכתב לחבריו, וכולם כתבו מכתבים גדושים בדעת רבינו לאברך הנמצא בפולין הרחוקה.
את המכתבים צירפו לחבילת ספרים ושלחו אותם אל הכתובת בלובלין.
רבי יצחק התרגש למקרא המכתבים ולקבלת הספרים. לימים סיפר, שיותר מכל השפיעו עליו דברי החסיד הגדול רבי שמשון ברסקי, שבין השאר כתב לו: "אם יזכה לבוא למחננו - יבחין בין האמת לשקר". ואכן, דרך חסיד מובהק זה התוודע אל פנימיות דעת רבינו ודרכו הטהורה, ומאוחר יותר הפיצה ברחבי פולין.
בשנה השניה להתקרבותו, לקראת ראשהשנה תרס"ז, נסע לאומן, יחד עם עודשבעה מקורבים חדשים. מאז, כל עוד התאפשר הדבר, היה נוסע לקראת כל ראש השנה לאומן, גם כאשר מניעות כבדות עמדו בדרכו.
רבי יצחק ניחן בפה מפיק מרגליות ובדברי חן, וקירב רבים בפולין לחסידות ברסלב. יהודים רבים שנתפסו ברשת ההשכלה והתרחקו מיהדותם, שבו בתשובה שלמה לאחר ששמעו את דברי רבינו מפיו.
בכתביו הוא מרבה לדבר על חשיבות ההתבודדות, "כי עיקר התקרבות לרבינו ז"ל ולדרכיו הקדושים - להתבודד בכליום, חוק ולא יעבור; ובלי זה, תדע שההתקרבות הוא מהשפה ולחוץ".
מידות האמונה והביטחון היו קבועות כיתדות בלבו. פעם, כאשר נשפט למאסר באשמת שווא, קם וברך בשמחה "ברוך דייןהאמת". בהיותו במאסר ראהשמגלחים לכל האסירים את זקנם, התפלל לה' לבל ישחיתו את זקנו.והנה קרה הפלא, כשגילחו את האסיר שלפניו, נשברו המספריים ונמנע מהם לגלח גם אותו. ימים ספורים לאחר מאסרו כבשו הרוסים חלק גדול מפולין ושיחררו את כל האסירים מכלאם, והוא ביניהם. השתוקק מאד לעלות לארץ ישראל ואף עודד רבים לעשות כן. כאשרנוסדה העיר בני ברק, יצר קשר עם מייסדה ר' יצחק גרשטנקורן, על ידי גיסו ר' יוסף ארליך מחסידי ברסלב, והגה תוכנית ליישב חסידים מפולין בעיר זו, אולם הדבר יצא לפועל באופן חלקי בלבד.
כשעלה הצורר הנאצי לשלטון, הביע חשש רב מכוונותיו. לדאבון לב, עלתה נשמתו הקדושה בסערה השמיימה במחנה 'טרבלינקה'.
דברי תורתו וה'שיר-ידידות' שחיבר לכבוד רבינו,התקבלו באהדה על ידי חסידי ברסלב, וזכרו נותר בקרבם לדורות עולם.
 
המידע באדיבות הרב דוד דגן

                        אודות ספרי נחלת צבי

נחלת צבי הוא מכון ספרים שמוציא לאור ומדפיס ספרי ברלסב רבים. עד כה הדפסנו יותר ממאה ספרי ברסלב. 
היחודיות שלנו שאנו מדפיסים ספרי ברסלב שמתאימים לכל הרמות.
באתר שלנו אפשר לרכוש און ליין את כל הספרים שהוצאנו והדפסנו, בכל מה שקשור לספרי רבי נחמן מברסלב.
                                                                                                                      
    

לרכישת ספרים בטלפון ולכל נושא הקשור למכון ספרי נחלת צבי

 
 Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542

© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved