Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הקטל בדמשק

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> הקטל בדמשק
הקטל בדמשק
רז"ל דרשו (תענית ה') על פסוק זה (הושע י"א) בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יכנוס בירושלים שלמעלה, עד שיבנה ירושלים שלמטה. ואיתא בכתבי האר"י ז"ל, שהכוונה ע"פ סוד הוא, שבינה אימא עילאה, ביתא עילאה, היא בחי' ירושלים שלמעלה. ומלכות, ביתא תתאה, היא בחי' ירושלים שלמטה. שאין היחוד שלמעלה, שהוא בחי' עליית ביתא עילאה נשלם, עד שנבנה ונשלם בחי' מלכות בשלימות, שהיא בחי' עליית ביתא תתאה (ליקו"מ מט).
*
כשחוסיין אובאמה נבחר, עוד היינו מסופקים בקשר להחילשותה של ארצות הברית, אבל כשטראמפ - על כל מעלותיו - נבחר, כבר ברור שארצות הברית כבר לא מלכת העולם כבעבר...
אבל אל לה לאמריקה הגדולה לדאוג, היא לא לבדה, כל העולם מתמוטט לנגד עינינו, אנגליה, אירופה.. גם בכל מדינות העולם הערבי מתרחשות הפיכות כל שני וחמישי, מלכים קמים ונופלים השכם והערב.
אזרחים שבקרבם טענות שונות ומשונות, או סתם ככה שעמום של צהריים, מניע אותם להפוך הכל ולהרוס. והשר של אותה אומה במשרדו המלאכי שבשמי שמים כביכול משתף פעולה, כנראה הבין שזה הטרנד, הכל נופל ולא כדאי להתנגד להתמוטטות...
חוץ ממקום אחד שבו המלחמה נראית כאילו היתה מלחמה שמימית, מלחמה שלא נגמרת. כבר סופרים חצי מליון הרוגים, ילדים נטבחים באכזריות נוראה, והסוף לקטל לא נראה באופק, דמשק.
ואדוני המלאך השר של האומה הסורית, מה קורה כאן?!
*
כבר בגן למדנו בתקופת בין המצרים, שעל כל מצוה שאנחנו עושים ה' מניח עוד אבן לבנין ירושלים, ולבנין המקדש שירד באש מן השמים, זוכרים?
בכל אלפיים שנות גלותנו הצדיקים אינם חדלים מלפעול ולבנות אל ירושלים של מטה, מעשה טוב ועוד מעשה טוב. העיר הולכת ונבנית, וממעל בונה ה' את ירושלים של מעלה כפיס אחר כפיס, עד לגאולה השלימה שאנו מייחלים לה.
ומיום ליום, מחד גיסא הולכת ונשלמת העיר, עד שאמרו צדיקים שאנו כבר עומדים ב'צחצוח הכפתורים'... ומאידך גיסא חזון הגאולה נדמה יותר ויותר כחלום הלקוח מעולם אחר, והכל רחוק כל כך...
וכל הלבבות מייחלים והומים, עד מתי?
ואדוננו ה', חוסה על בניך האומה הישראלית, מה קורה כאן?!
*
ונשמת הגואל משה משיח, מבהיק בתורתו את אור הגאולה:
אנו עומדים כעת לקראת הישורת האחרונה, את גמר בנינה של ירושלים העליונה תצטרך אתה לבנות בעצמך! ירושלים של מעלה שתתרחב ותגדל, שימי עד דמשק משכנותייך.
המלחמה בדמשק היא מלחמה על ירושלים העליונה, ילדיה יחדלו להטבח והמלחמה בה תשקוט כאשר תבנה אתה את שלמותה של ירושלים העליונה והגדולה.
וכעת קורה דבר מופלא:
ירושלים של מעלה נבנית כעת על ידך, על ידי חורבנה של ירושלים של מטה, כלומר, אתה בונה את המעשים שלך, האבנים שלך, למטה, והכשלונות אותם אתה צובר הם חורבנה של ירושלים -
ואם אתה לא נופל בדעתך, אלא מתחזק למרות החורבן להמשיך לבנות את ירושלים של מטה - אזי אתה בונה במו ידיך את ירושלים של מעלה, ומשלים את הרחבת משכנות ירושלים עד דמשק!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved