Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הצניחה מהחגים

דף הבית >> מאמרי הגות >> הצניחה מהחגים
החגים עברו, איפה אנחנו?
זהו, החגים עברו, ברוך ה' זכינו לקיים את מצוות החודש הקדוש ירח האיתנים, היינו אצל הצדיק בראש השנה, צמנו ועשינו תשובה ביום הכיפורים, ישבנו בסוכה ונטלנו הד' מינים, גם רקדנו ושמחנו בשמחת תורה. כמה טוב השם, אלו מצוות נפלאות הוא נתן לנו.
מה עכשיו? איך אפשר לצנוח מהגבהים אל השגרה היבשה משהו, אל ימי החולין?
הצניחה מהירה, והנפילה כואבת, אין מה לעשות. אבל יש דרך להמשיך את האור של החגים הלאה לכל השנה. בכל חג קיבלנו אור מיוחד, שמלווה אותנו ונמצא עמנו, אבל העבודה שלנו היא להתחזק להאמין בו. ככל שנאמין יותר כך גם נקבל ממנו יותר הארה והשפעה. כך זה בכל נושא ברוחניות, ככל שאדם יותר מאמין וחושב על המצווה כך כוחה גדול יותר, להשפיע על האדם קדושה ושפע, ברוחניות וגם בגשמיות.   
ואם כן כעת העבודה שלנו היא להתחזק באמונה שאספנו אוצרות בכל חג וחג, והם אכן נמצאים באמתחתנו ויעמדו לעזרנו בכל השנה, הן ברוחניות והן בגשמיות. ואפילו אם אתה חושב שלא זכית להרגיש את האור הגדול של המצוות, וודאי ובוודאי שפעלת פעולות גדולות ונוראות בכל מצווה ובכל חג. ויש בכל פעולה ממצוות החג רזין וסודות אין מספר וחלילה לך מלחשוב שלא פעלת מאומה
וחוץ מעצם האמונה כדאי גם להיזכר ממש באור שחשנו בחגים ועל ידי זה למשוך הארה מהם. למשל, שאדם נזכר בשמחה הגדולה שהייתה בשמחת תורה, הוא יכול להמשיך על עצמו מחדש שמחה גדולה ולצאת מהכבדות והעצבות שנופלת עליו. וכן אפשר להיזכר מהכיסופים והרהורי התשובה שחשנו בעת תקיעת שופר. זה ממש המשכה בפועל של חודש תשרי על כל השנה.
ומי שזכה להיות באומן... אין צורך בדוגמאות, כל אחד יודע בעצמו איזה רצונות היו לו וכמה געגועים לקיים את העצות של הצדיק ועליו לשמוח תמיד רק בעצם העובדה שהוא היה שם, וכמובן לזכור את ההרגשות שהיו לו שם. רבי נחמן אמר: "בכל פעם שנזכרים בי נעשה האדם כתינוק שנולד"
אבל את העיקר טרם כתבנו, איך אפשר להיזכר בצדיק אם לא על ידי לימוד בספריו הקדושים, כבר דיברנו שאין זמן מתאים כמו תחילת שנה להתחיל בהתחדשות בלימוד ספרי רבנו ובפרט ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות. [ממש עכשיו הושלם החלק השישי בסדרת ליקוטי מוהר"ן המבואר עם פירוש 'נעימות נצח' ובזה נשלם הפירוש על כמחצית מן הספר הקדוש. אנו ממליצים בחום לכל יהודי, בין מתחילים ובין תלמידי חכמים להצטרף לאלפי הלומדים בספר, ולהתחיל להרגיש את המתיקות שבספרו של רבנו.] לקבוע סדרי לימוד בספרי הצדיק, ולראות איך החיים משתנים מן הקצה אל הקצה! זה הזמן וזו הדרך להמשיך את האור של ירח האיתנים ולעשות התחלה חדשה ואמיתית בעבודת השם.  
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved