English
 
 
         חפש באתר
   
 
                                                                         
 
 
 
  מתנות לאירועים ברסלב בשפה שלך


 

הנשק העדין מתוך הספר

רבי נחמן הפציר בתלמידיו שינסחו את תפילותיהם בעצמם. הוראתו הייתה  שיבססו את תפילותיהם הן על נושאים שלמדו מתוך ספרי הקודש, והן על נושאים וחוויות מחייהם היום-יומיים.
תוך שמירת הנחייתו של רבי נחמן, התפילות באסופה זו מתמודדות עם נושאים מוכרים עמם כולנו מתמודדים, ומבוססות על תורות מתאימות מתוך חיבורו העיקרי של רבי נחמן –ליקוטי מוהר"ן. כל תפילה, אם-כן, מלווה במראה מקום מתאים לתורה המקבילה בליקוטי מוהר"ן.
חלק מהתפילות המובאות להלן, מורכבות משני חלקים. אלו מופיעים בעמודים עוקבים ומראה המקום מובא לאחר חלקה השני של התפילה – בעמוד השמאלי.
                                         ***
כל התפילות מנוסחות בלשון זכר, אך פונות לזכר ונקבה כאחד.
 פתיחה
 רבי נחמן היה אומר: "כשאתה מתפלל, אל לך להיות מאופק. שפוך לבך בפני האל בכנות ובפתיחות, כאילו היית משוחח עם חברך הטוב ביותר".
(לקו"ת צ"ה)

 ידיד עולמים,
 עזרנו
 לשפוך לבנו
לפניך
בכנות ובאמת,
בעזרת תפילות אלו.
עזרנו
ונחוש בקרבתך,
אל יקר.
                                         ***
 הקדמה
"החיים הופכים כל אדם ללוחם. בכדי לנצח, עלינו להצטייד בנשק היעיל ביותר. נשק זה הוא התפילה".
רבי נחמן מברסלב (1772-1810), מורה רוחני שרעיונותיו העמוקים ותורתו הנצחית היוו השראה במשך דורות, ללמדנים ולפשוטי עם כאחד, העמיד את התפילה במרכז הוראותיו. "תנו לי את לבכם", אמר, "ואוליך אתכם בדרך חדשה, דרך אשר למעשה דרכם העתיקה של אבותינו היא – דרך התפילה".
במשך אלפי שנים, מתפלל הצבור במתכונת של תפילות סדורות, בזמנים קבועים ובמקומות קבועים המיועדים לכך. תפילות אלו מחזקות ומקשרות אותנו אל שורשינו ומסורתינו. אולם, התפילה היא יותר מאשר חוליה אל העבר. התפילה מביאה אותנו במגע עם ההווה – ההיכרות האישית ביותר עם עצמנו והיכולת לעזור לנו לגלות מי אנו באמת.
בנוסף, התפילה מקשרת אותנו עם העתיד – עם קשת אפשרויות מימושינו העצמי, הנפתחת בפנינו כאשר אנו מתרגמים את צפונות ליבנו למציאות. כך, בסופו של תהליך, נשיג את השלמות – זכות השמורה לכלל בני אנוש.
סוד התפילה האמיתית על-פי רבי נחמן, הוא מציאת אותם רגעים שקטים ופרטיים בהם מתאפשרת השיחה עם האלוהים בשפת הלב – במילים שלך ובשפתך. התפילות הסדורות לא היו אמורות למנוע ולסגור מבעדנו את הקריאות הבוקעות מן הלב בעתות ובמקומות שונים, תפילות הנובעות ממעמקי הנפש והנשמה.
באם נייחד בכל יום מעט זמן עבור תפילה פרטית וממוקדת – אותה כינה רבי נחמן "התבודדות" – נוכל להכנס למימד מיוחד של התייחדות, מימד בו נפתח הלב להתקשרות אישית ועמוקה עם בורא עולם. "דרך חדשה... אשר למעשה דרכם העתיקה" – זוהי אם-כן דרכו היעילה והשלמה ביותר של הלב.
מקורות יהודיים עתיקים מלמדים כי בסופו של דבר, כל הבריאה תגיע לשלמות רוחנית וקיומית; המשיח יאחד כל באי עולם באמצעות האהבה, החכמה והמשפט. אמר רבי נחמן: המשיח יכבוש את העולם כולו ללא ירייה אחת של אבק שריפה. נשקו יהיה "הנשק העדין" – התפילה.
                                       ***
התפילות המובאות כאן הן תגובות אישיות בשפה המדוברת, לחוויות ונושאים המעסיקים כל אחד ואחד מאתנו בעידן המודרני. הספר מורכב מחמישה פרקים. כל פרק עוסק בתחום מסוים של פעילות אנושית. חמשת הנושאים מוגדרים על-פי תורת הקבלה ואלו הם: עשייה, דיבור, רגש, מחשבה ורצון. כל אחד מקביל לדרגה מסוימת של הנשמה בפרט ושל הבריאה בכלל. כאשר נתרכז ביסודות אלו בתפילתנו, נוכל להסתייע ולקשור את פנימיות נשמתנו עם האינסוף שבבריאה, להתקרב ולדבוק בבורא עולם.
כל פרק נפתח בשבח לאל ומסתיים בהודיה. מאחר ולא ניתן לקיים מערכת יחסים חד-כיוונית, לא נוכל להרגיש אחדות עם הבורא אם כל ההתקשרות שלנו תהיה מבוססת על בקשות ודרישות. לשם כך מובאות תפילות השבח וההודיה, באמצעותם אנו מחזירים, כביכול, לבורא. כך אנו מבטאים את אהבתנו ואת תלותנו באחד והיחיד המסוגל למלא כל מחסורנו.
                                            ***
היעזרו בספר זה כדי למצוא את הכוחות לעמוד פנים אל פנים מול מאבקי החיים התמידיים והמתמשכים. עיינו רגע פה, שעה קלה שם. טפחו רגשותיכם העמוקים והחזקים ביותר; הגישו אותם לאל יתברך. תנו לו את שבלבכם וקצרו רווחים שאינם ניתנים למדידה. חזרו שוב ושוב לתפילות שבספר, על מנת להסתייע ולמצוא את שהלב משתוקק להביע. ברגע שתמצאו את מלותיכם האישיות המתאימות, הניחו את הספר ותנו להן לזרום. כאשר תתמידו לפנות אל הבורא בדרך זו, ישתנו חייכם באופן מהותי לטובה. אמנם, אין אדם שההתמודדות תחסך ממנו לגמרי, אך בכל זאת – בשעה שתהיו מצוידים בתפילה, תוכלו להתייצב ללא מורא אל מול כל אתגר.
תלמידו המובהק של רבי נחמן, רבי נתן, התפלל: "ריבונו של עולם! עזרני שפי יהיה אחד עם לבי... עזור לי להביע כל שאני צריך לומר לפניך, בכנות מעמקי לבי!" בואו נלמד כיצד להתייצב מול אתגרי החיים, כשבידינו הנשק העדין – התפילה – הטעון בכל האמת והרגש שבלבנו ובנשמותינו.
 
 


   
 


סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח"

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת: הרב חיים קרמר, למכירה במחיר מעולה!!
סט ליקוטי מוהר''ן עם פירוש "נעימות נצח"

באש ובמים

ביוגרפיה היסטורית וקורות חיי רבי נתן מברסלב-תלמידו המובהק של רבי נחמן
באש ובמים

אין פייער אין וואסער

אין פייער אין וואסער

לעבור את הגשר הצר

מדריך מעשי לתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
לעבור את הגשר הצר

אנטומיה של הנשמה

גוף האדם? לא מה שחשבת! ע''פ תורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אנטומיה של הנשמה

איש תבונה ידלנה

איש תבונה ידלנה

שיח הנשמה

שיח הנשמה

הכסא הריק

מציאת תקווה ושמחה מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב
הכסא הריק

עלי מרפא

מרשמים לעוצמה פנימית, למשמעות ולתקווה
עלי מרפא

הנשק העדין

תפילות לרגעים גדולים ולשעות קטנות
הנשק העדין

אשפוך את ליבי

הרוצה לשפוך את הלב, ולא יודע כיצד. אשפוך את לבי: תפילות: רבי נתן מברסלב. ליקוט: ל. ריצ'מן
אשפוך את ליבי

אזמרה-איה

שני ספרים בכריכה אחת אזמרה-להתבונן רק בנקודות החיוביות שלך איה-אין בנמצא מקום רחוק מהשם יתברך אזמרה-איה: מאת אברהם גרינבאום
אזמרה-איה

צוהר-מים

שני ספרים בכריכה אחת צוהר-דרך אמת פשוטה יש "צוהר" להקרין לקושי הגדול ביותר מים-שקרים יש הרבה,אמת רק אחת!!! צֹהר-מים: מאת אברהם גרינבאום
צוהר-מים

אוצר מתנת חינם

להיות עשיר אמיתי, למשוך מ"חשבון" מקורי ומיוחד "אוצר מתנת חינם" ממשנתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב חיים קרמר
אוצר מתנת חינם

גן הנשמות

כיצד מתמודדים עם נסיונות החיים? מתורתו של רבי נחמן מברסלב מאת: הרב אברהם גרינבאום
גן הנשמות

תיקון הכללי

רקע והסבר לגילוי המיוחד של רבי נחמן מברסלב על תיקון הכללי
תיקון הכללי

זו ארצי

ארץ ישראל זו ארצי!!! מבריאת העולם עד רגע זה ממש, על-פי תורת רבי נחמן מברסלב מאת:הרב חיים קרמר
זו ארצי

הרקיע השביעי

שבת עם רבי נחמן מברסלב
הרקיע השביעי

חנוכה

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מאיר את האור היישר אליך
חנוכה

מגילת אסתר

לשחזר את סיפור המגילה לדורינו ע''פ תורת רבי נחמן מברקסלב
מגילת אסתר

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח פירוש נחלי מגדים

הגדה של פסח

לחוש את קושי השעבוד, לדעת מי הם פרעה וחרטומיו, לחוש את הישועה, לראות מאורעות אלו עכשיו לנגד עיניך...
הגדה של פסח

ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן- תורתו של רבי נחמן מברסלב בכתב אשורית "מהדורת סטאר"
ליקוטי מוהר''ן (כתב אשורית)

ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק א' תורות א'-ט'
ליקוטי מוהר''ן נעימות נצח א' תורות א'-ט'

ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ב' תורות י'-יט'
ליקוטי מוהר''ן פירוש נעימות נצח חלק ב תורות י-יט

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ג' תורות כ'-כח'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ג' (תורות כ'-כח')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ד' תורות כט'-לט'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ד' (תורות כט'-לט')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ה' תורות מ'-נו'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ה' (תורות מ'-נה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

הפירוש המבואר ביותר בשפה קלילה ועשירה מאת:הרב חיים קרמר חלק ו' תורות נז'-סה'
ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ו' (תורות נז'-סה')

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ז' (תורות ס''ו-פ''ג)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

ליקוטי מוהר''ן עם פירוש נעימות נצח חלק ח' (תורות פ"ד-קע"ח)

אבידת בת מלך-לילדים

המעשיה הראשונה מהספר הקדוש סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב, מעובד לילדים נכתב בחרוזים ומתחתיו המילים המקוריות
אבידת בת מלך-לילדים

אבידת בת מלך דיסק+ספר

אבידת בת מלך דיסק+ספר

6 ספרונים

הכיסא הריק,הנשק העדין,עלי מרפא,אשפוך את ליבי,אזמרה-איה,צוהר-מים,אוצר מתנת חינם,גן הנשמות,תיקון הכללי
6 ספרונים
 

 
 
 
   
 


LIKUTEY MOHARAN SET

LIKUTEY MOHARAN Translated by Moshe Mykoff Annotated by Chaim Kramer
LIKUTEY MOHARAN SET

RABBI NACHMAN’S STORIES

Translated and annotated by Rabbi Aryeh Kaplan
RABBI NACHMAN’S STORIES

RABBI NACHMAN’S WISDOM

RABBI NACHMAN’S WISDOM

THE ALEPH-BET BOOK

Translated by Moshe Mykoff
THE ALEPH-BET BOOK

TZADDIK

Translated by Avraham Greenbaum
TZADDIK

KITZUR LIKUTEY MOHARAN 2 vol

(Abridged Likutey Moharan) Translated by Yaakov Gabel Edited by Moshe Schorr, Y. Hall
KITZUR LIKUTEY MOHARAN  2 vol

ADVICE

Translated by Avraham Greenbaum
ADVICE

A Bit More Advice

A Bit More Advice

Anatomy of the Soul

By Chaim Kramer with Avraham Sutton
Anatomy of the Soul

CROSSING THE NARROW BRIDGE

A Practical Guide to Rebbe Nachman’s Teachings By Chaim Kramer Edited by Moshe Mykoff
CROSSING THE NARROW BRIDGE

Rebbe nachman and You

Rebbe nachman and You

THROUGH FIRE AND WATER

The Life of Reb Noson of Breslov By Chaim Kramer Edited by Avraham Greenbaum
THROUGH FIRE AND WATER

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb Noson of Breslov 2 Vol

.THE COLLECTED LETTERS - of Reb  Noson of Breslov 2 Vol

UNTIL THE MASHIACH

The Life of Rabbi Nachman By Rabbi Aryeh Kaplan Edited by Rabbi Dovid Shapiro
UNTIL THE MASHIACH

?Mashiach- Who? What? When

By Chaim Kramer Edited by Avraham Sutton
?Mashiach- Who? What? When

BETWEEN ME & YOU

Compiled by Yitzchok Leib Bell (Softcover)
BETWEEN ME & YOU

THE FIFTIETH GATE SET

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum Translated by Yaacov Dovid Shulman
THE FIFTIETH GATE SET

THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.1:prayers 1-20

THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40

Likutey Tefilot – Reb Noson’s Prayers Translated by Avraham Greenbaum
THE FIFTIETH GATE vol.2:prayers 21-40