Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

המלחמה האחרונה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> המלחמה האחרונה

המלחמה האחרונה

ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים, אם יתן לו הש"י, יתן, ואם לאו לאו, ובזכות התורה שממשיכין, זוכין לא"י, כמ"ש (תהלים ק"ה) ויתן להם ארצות גוים וכו'. באילין אשתכח גיבר תקף, היינו כשבא לבחי' ארץ ישראל אזי נקרא גיבר תקיף. כי קודם שבא לבחי' א"י, אזי אל יתהלל חוגר כמפתח (מלכים א' כ'). אבל אחר כך כשנוצח, אז נקרא איש מלחמה (ליקו"מ כ).

*

המתקפות החלו בטפטופים קלים, מדי פעם הם היו נכנסים לערים הקרובות לגבול ותוקפים את דלת העם, בוזזים ומשחיתים, לאט לאט גבר בטחונם, והם החלו במתקפות חסרות רחמים תוך כדי שהם שועטים פנימה אל הערים המבוצרות.

המלך לא נרתע ובכל פעם השיב מלחמה שערה, לא לפני שהוא היה שואל בה' האם לצאת למלחמה, והתשובה לדוד המלך היתה "צא להלחם בפלשתים, כי אתן אותם בידך", והוא אכן נחל נצחונות מזהירים בזה אחר זה.

אך עדיין נמשכו המלחמות ללא סוף, וארץ ישראל עדיין לא היתה כבושה ביד עם ישראל לחלוטין.

עד -

עד שהגיעה המלחמה האחרונה, דוד יוצא בראש גייסותיו למלחמה בפלשתים, החיילים עומדים הכן לצאת לקרב, גדודי הפלשתים כבר נראים במרחק נגיעה, חיילי בית דוד מסתתרים מאחורי העצים הגבוהים, ו...

מידת הדין מופיעה לפני הקב"ה, וטענתה בפיה, "על מה ולמה העדפת את דוד על פני שאול?"

והקב"ה משיב לה, "מפני ששאול לא אבה להמתין שבעה ימים לבואו של שמואל הנביא, בוא וראה ואנסה את דוד...".

והקב"ה אומר לדוד עבדו, "המתן, אל תתחיל במלחמה לפני שתשמע קול רעש מצמרות העצים...".

החיילים עומדים דרוכים, אינם מסוגלים להכיל את ההמתנה הכפויה, אך דוד מלכא משיחא מרגיע ומנחם, "את ארץ ישראל לא נכבוש בסופה ובסערה, את ארץ ישראל נכבוש בהמתנה ובציפייה, בגעגוע ובהמייה".

ואכן, נשמע הרעש והחיילים נלחמו, ודוד - איש מלחמה גיבור ותקיף (שמואל ב יז, ח - זהר בלק קצח:) - ניצח, ולא זו בלבד, אלא שהכניע לצמיתות את הפלשתים, ולאחר מכן הכניע תחתיו את אדום עמון ומואב (ג"ר דס"א).

*

ישנה מלחמה שבאה בכח ובעוצמה, במטה עוז ללא רחמים וחמלה, בבהילות וברדיפה ללא מתינות, אך לוחם כזה לא יאות לו השם "איש מלחמה"...

"איש מלחמה", הוא דווקא מי שיודע להמתין, לילך בין הטיפות, ולהמתין ולקוות לישועת ה', באמונה עזה ונצחית, שבוא יבוא לא יאחר, והיום שבו תבוא הישועה שלי, שלו, שלנו, של עם ישראל, לא יתאחר ברגע.

ובינתיים:

אתה צריך רק להתפלל!

אז אני יתפלל שהישועה תבוא עכשיו?

לא, תתפלל שהיא תבוא בזמנה!

אבל אין לי מוחין להתפלל?

אז תתפלל פשוט, לאט, עד שה' יפתח את ליבך!

אבל אין לי כח בכלל?

אז תשתוק, תייחל, ותקווה, ותרים עיניך לשמים באמונה, עד אשר ירא ה' ממרום!!

 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved