Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

המופתי החרדי

דף הבית >> מאמרי הגות >> המופתי החרדי
המופתי החרדי
"ועל ידי זה הוא בחינת להתיר פה עקרות, כי זה הדבור שהיה מצמצם אצלם כל כך זה זמן רב שהיו חרשים ואלמים, עכשו כשיוצא הדבור, הוא יוצא בכח גדול, בבחינת (תהלים ק"ג): "גבורי כח עשי דברו". וזה הכח בא לכלי הולדה, בחינת (בראשית מ"ט): "כחי וראשית אוני". דהינו בטחני הדור, שהם בחינת כלי ההולדה, הם מקבלין זה הכח, בבחינת (ישעיה מ): "וקוי ה' יחליפו כח". ועל כן נקראין הכליות, בטוחות, כי הכליות הם כלי ההולדה. וכשמקבלין בטחני הדור, זה הכח של הדבור, הם מקבלין על פי דין ומשפט. כל אחד לפי בטחונו, כן מקבל הכח" (ליקו"מ ס).
*
אולם המסגד מלא מפה לפה, המוני מאמינים מאזינים באזניים כרויות לדברי ההסתה שנשמעים מפיו של המופתי צמא הדם, "כל מוסלמי, כל מי שמאמין באללה, חייב להרוג את היהודי, הנה ראה מוסלמי, מאחוריך עומד יהודי, תדקור אותו בסכין..." עפ"ל.
ההמונים יוצאים משולהבים, צמאים לדם יהודי, והתוצאות הכאובות מדברות בעד עצמן, אירועי דקירות לא נפסקות, פיגועים, דריסות, דקירות, ה' ירחם, ואנחנו אנה אנו באים...
בימים עברו, היו השאהידים מפסולת העם הערבי, אנשים נבערים וקשי יום שגם כך ביכרו למות, ומצאו להם גאוה ברצח יהודים. אבל כיום כשדיבורי ההסתה נשמעים עוד ועוד, כבר נמצאו מחבלים אינטלגנטים ומשכילים, שלומדים באוניברסיטאות, ובזמן הפנוי יוצאים ה"י...
ועם ישראל צועק מנהמת ליבו, "איה הדיבור, הדיבור בגלות! מי יפדה אותו??"
*
יום אחד הוא הגיע לבקר, המופתי...
הוא הגיע לבקר בשטיבלאך, לבוש בכובע רחב תיתורה, חגור באבנט, התיישב ב'קאווע שטיבל' והחל לשוחח עם אנ"ש, "מה אתם אומרים על פלוני, אה, הוא סתם גאוותן, צריך שישמעו אותו..."
והמופתי השטני הזה מצא מסילות לליבותיהם של רבים, ואט אט השתכן בליבו של כל אחד מופתי חרדי קטן, שיומם ולילה מסית אותו לדבר נגד אחרים..
בין בדיבור, ובין במחשבה. אין רגע שבו הוא לא מעביר ביקורת על מישהו אחר, הוא כבר לא מסוגל לחיות את החיים שלו, כל היום הוא עסוק לחשוב ולהרהר על אחרים, "זה סתם טיפש, והשני, תראה איך שהוא מתנהג, והקהילה השניה 'א חברה בטלונים...'"
ועם ישראל צועק מנהמת ליבו, "איה הדיבור, הדיבור בגלות! מי יפדה אותו??"
*
והתלמיד הנאמן, מורה לנו דרך בים הגדול, רופא את חליינו, "אם לא תאמין בעצמך, הדיבור שלך ימשיך להיות חולה, אם לא תהיה חזק לשמוח ולהאמין בכל פעולה הכי קטנה שאתה עושה, לא יהיה בך שום כח, ותמשיך לסבול, להסית, ולדבר רע..."
רק כשתזכה - מכח הצדיק הגדול, שבונה מכל דבר קטן שלך משכן לה' יתברך - לשמוח בכל דבר קטן, בכל מעלה קטנה שזכית לה, ולהכיר בדרך שלך, בנקודות הטובות שלך, רק אז -
הדיבור יצא מהגלות, לנצח, כשתהיה 'גבורי כח - אזי - עושי דברו', הדיבור יחזור אליך!! תתחיל לחיות את החיים האמיתיים - שלך!!!
ולא רק הדיבור שלך, אלא, הדיבור מכל העולם יצא לחרות, ובכל רחבי תבל ישמעו רק דיבורים טובים! דיבורים מקרבים ומחזקים!
ואז, לעתיד לבוא יהיה הדבור בשלמות, ואפילו העכו"ם יקראו את השם יתברך עם הדיבור, כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה'!!
במהרה - - -
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved