Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הכוכב מתעכב

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> הכוכב מתעכב
הכוכב מתעכב
הרע הכולל שכל הרעות של שבעים לשון כלולין בו, נופל ונתבטל ואין לו שליטה על ידי לשון הקדש. וזה בחינת מדורה של שבעין כוכבין הנזכר בזהר הקדוש (ויקהל ר"ג.), הינו הרע הכולל, שהוא תבערת המדורה של התאות, שכל השבעין אמות כלולין בו: שעל ידי לשון הקדש נאסר ונתקשר התאוה, הינו המדורה של שבעין כוכבין, שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקדש, כי על ידי התרגום עקר בנינה של לשון הקדש. ועל ידי שמעלין את הטוב שבתרגום ללשון הקדש ומפילין הרע שבו, נופלין כל השבעים לשון, בבחינת לשון נופל על לשון (ליקו"מ יט).
*
העולם כולו עצר את נשימתו, החזאים שבמדינת טקסס רכנו בעירנות על המסכים הגדולים שהציגו את תנועת הכוכב, הכוכב שאיים להשבית את שלוותם של מליונים, אם לא של מליארדים...
הפסימיים שביניהם לא עשו שום דבר, נמות עם כולם.. הדאגניים הכינו מצבורי נשק ומזון בבונקרים תת קרקעיים, שם - חשבו אותם פרופסורים - לא תשלוט בהם כוחו של הכוכב המאיים.
ימים חלפו, והתאריך הנורא 'עשרים ושישה במרץ' עבר גם הוא, ו... שום דבר...
זהו, נרגענו..
לא עברו יותר מכמה שעות, והחזאים שבו עם עדכון חדש, הכוכב מתעכב ויגיע בשעה טובה בעוד חודש [כנראה הכוכב לא היה מעודכן שיש שנה מעוברת...].
האמנם? ומה נעשה?!?
*
הסיפור האמיתי מצמרר פי כמה, והוא מסופר בזוהר הקדוש פרשת ויקהל.
"כל יום שישי לקראת ערב יורד שפע עצום לקדושה, ואז מתעורר כוכב אדיר, שסוחף אחריו את כל שבעים הכוכבים הגדולים והמפחידים, והופך לכדור אש ענקי, מדורה אחת גדולה. כוכב האש הזה מאיים לשרוף את כל העולם, כדי שיוכל לינוק מהקדושה, פחד..."
ימים חלפו, והתאריך הנורא 'יום שישי בערב' עבר גם הוא, ו... שום דבר...
זהו, נרגענו..
לא עברו יותר מכמה שעות, והזוהר הק' שב עם עדכון חדש, הכוכב יגיע בשעה טובה בעוד שבוע בדיוק [כנראה הכוכב לא היה מעודכן שהזיזו את השעון...].
האמנם? ומה נעשה?!?
*
מגלה רבינו הקדוש, שכוכב זה שהוא סוד קליפת נוגה, ששולט בגלות הרביעית הארוכה בה אנו מתייסרים, הוא יגיע שוב ושוב, יתעכב כמה שיתעכב, אבל הוא מגיע כל פעם מחדש.
והוא מאיים לשרוף את הלב שלנו לחלוטין, לא יעזרו לנו שום בונקרים, לא יעזרו!!
והתיקון האמיתי להתמודד מולו רק על ידי לשון הקודש, לשון נופל על לשון, לשון הקודש יפיל את לשון הרע של הכוכב.
המתג להפעלת לשון הקודש נמצא דווקא בלשון תרגום, שגם הוא מושרש בקליפת נוגה, כלומר -
על ידי שאנחנו עצמנו נברר את נוגה, את הבלבול ותערובת הטוב והרע, וכל פעם שאנחנו נופלים למעשה רע, נזכור ונתחזק שלמרות זאת יש לנו כונה טובה ורצון טוב (ביאוה"ל יט), כך ניתן כח חדש ללשון הקודש!
ורק כך נזכה להפיל את הכוכב הנורא, ולהשליט את הלשון והשפה המבוררת, עד שנזכה לחזון הנבואי:
"כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרא כולם בשם הוי', לעבדו שכם אחד"!!!


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved