Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הייחודיות של ט''ו בשבט

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> הייחודיות של ט''ו בשבט
באדיבות יוסף אורדנטליך
בס''ד
מהי הייחודיות של ט''ו בשבט עד כדי כך שלא אומרים בה תחנון ועושים מזה חגיגה גדולה, "סך-הכל" ראש השנה לאילנות, שקק''ל יחגגו ויתנו לי מנוחה???
ברם "כי האדם עץ השדה" בתורה רפ''ב (אזמרה) מבואר שכל אחד
צריך למצוא בעצמו נקודות טובות וכן בחברו וע''י שדן את עצמו לכף זכות זוכה לצאת באמת מכף חובה לכף זכות ורבינו הזהיר מאוד ללכת עם תורה זו כל ימיו ואפילו מי שהרשיע הרבה שחייב למצוא בעצמו איזה נקודה טובה ששם הינו אינו רשע ובדבר זה תלוי כל חיינו,
נקודה זאת רואים אנו באילנות שכל קדושת האילן סוג המעשר, וכו' נקבע לפי חנטת האילן שאם פירותיו חנטו לפני ט''ו בשבט הרי הוא שייך לשנה שעברה ואם אחרי ט''ו בשבט הרי זה שייך לשנה הבאה,
חנטת הפרי הינו השלב הראשוני שעדיין הוא קטן מאוד ובקושי רואים פרי (ולשיטות מסוימות זה אפילו רק הפרח הקטן שמתחיל לבצבץ) ודווקא זה קובע את קדושת האילן לכל המשתמע מכך,
ובאדם זה בדיוק אותו דבר שדווקא ע''י נקודה קטנה שמוצא בעצמו נקבע קדושתו לכל מעשה שיעשה.
חנט"ה היא ראשי תבות חיפוש נקודות טובות הרבה,
ושבט ר''ת שנראה בנו טוב - ולכן אין בו תחנון כי זה זמן של שמחה גדולה שמתגלה לנו איך ע''י נקודה קטנה אפשר להשיג כ''כ הרבה,
זו גם הסיבה שבא' בשבט הואיל משה באר את התורה (חומש דברים) שבו מוזכרים כל התוכחות שהוכיח את עם ישראל לפני מותו, כי מבואר בתורה ח' בליקוטי מוהר''ן תניינא שהתוכחה באה לגלות את הריח הטוב הטמון באדם, וזה מהות חודש שבט, התחלת נתינת ריח הטוב.


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved