Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

היאוש הקדוש

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> היאוש הקדוש
היאוש הקדוש
 
היה לו כושר דיבור, ידע להלהיב את הבחורים, מאז ומעולם נודע המשגיח שליט"א בכוחו לעורר הלבבות, 'שובבי"ם' הוא זעק, לימוד התורה, תענית דיבור, רצופות, ודוד הצעיר ליבו שומע, מפנים, ומחליט שמעכשיו כל הסדרים ילמד בתענית דיבור, ברציפות.
עבר שבוע, עברו שבועיים, ודוד מתמיד בקבלתו, הוא מרוצה, עכשיו סוף סוף, מתחיל  את המסלול של העובדי ה', ודאי לו שזה עוד יכתב באיזה שיש"ק...
שבוע חמישי בשובבי"ם, חבר נכנס בסערה לביהמ"ד, חדשות סוערות בפיו, כולם סביבו סוערים אף הם, ודוד לא שם לב, ושואל מה קרה...
ומיד, ידיו נשלחו אל פיו בבהלה, דברתי, אוי דברתי, והמחשבות דוהרות, איני שווה עוד מאומה, אין לי עוד סיכוי להיות עובד ה'...
אחר דקה, מגיע אליו חבר, ומנסה למשוך אותו לשיחה, והוא מתוך הרגל, לא עונה, מסמן שהינו בתענית דיבור, החבר מביט בו, מגחך, לפני רגע דברת, ודוד נזכר, וכואב, אמת ויציב, אבל אני רוצה... האם כבר אין לי סיכוי, הלעולם לא אהיה עובד ה', איש אשר כמוני, לא שייך לה'...  
*
א' אלול יום ראשון בישיבת ברסלב.
עוד לפני שנחמן נבחן בכלל, שמע על ה'חצות' של הישיבה, על השעה התבודדות חוק בל יעבור, והחליט גם אני רוצה, גם אני שעה כל יום, בלי שום ויתורים.
י"ח אלול שעת חצות, המעורר כבר מסתובב, מעיר את הבחורים, אחד אחד קמים הם, להמתיק את הדינים מעל העולם כולו, והנה נגש הוא למיטתו של נחמן מיודעינו, ומשכנעו לקום 'חצות חצות' קורא הוא בקול, ונחמן פותח עין ולוחש, 'דקה אני קם', עבר דקה, דקותיים, ועוד הרבה, ונחמן שוב שומע קול 'שחרית' 'שחרית', ליבו נמלא תחושת אכזבה קשה, כזה לא יוצלח, רק שלושה שבועות וכבר פספס, חצות הלילה עבר עליו בשינה, הוא נוצח, היה לילה ב'ישיבה' שעבר עליו בשינה...
י"ט אלול, שוב קריאות 'חצות חצות', מלאו את חלל הישיבה, ונחמן שומע ובוכה, אני כל כך רוצה לקום, כל כך... אבל כבר איני 'איש חצות', עבר עלי לילה בשינה, אין לי עוד סיכוי, אין זה שייך יותר אלי... ומיד נזעק, אבל אני כל כך רוצה, וההד משיב לו, אבל זה כבר לא אתה...
*
היאוש הקדוש.
דוד ונחמן מיואשים, כבר נפלו פעם אחת, שוב אינם מוצלחים, כבר אין הם שוים משהו, אין הם נחשבים ל'חפצא' כל שהוא, אין הם לומדים בתענית דיבור, ואין הם כבר 'אנשי חצות', אבל אם רק יבינו, שעכשיו מתחיל המבחן האמיתי, שרק מעכשיו יוכלו הם להיות באמת עובדי ה', שרק אחרי שיתייאשו מכל הרצונות האישיים, הקטנוניים, שאינם בלתי לה' לבדו, מהרצון להיות מוגדר כעובד ה', והרצון להיות מוגדר כמתמיד, ולהתחיל לעבוד את השם באמת, בין אם אני יהיה עובד ה', ובין אם לא, בין אם אחשב מוצלח, וגם אם לא, ואפילו אם כל עבודת ה' שלי תהיה שבורה וקרועה, ועשויה כולה טלאים טלאים, ואפילו אם כל יום אני לא אקום חצות, לא אתייאש לעד מלקום, לא אתייאש לעד מלהתחדש עוד פעם ועוד פעם, רק אז נהיה עובדי ה' אמיתיים...


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved