Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

החרדי הנושר

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> החרדי הנושר
החרדי הנושר
הנושרים.
שמעתם עליהם??
כולם מלהגים היום אודות ה"נושרים", יש תופעה מאד כואבת, ה' ירחם, של בחורים מתוקים ואברכים יקרים, שיושבים שעות על גבי שעות מול מסך מרצד, צבעוני, מתחלף, מרותקים-משועבדים, ואנו מנידים בראשינו ואומרים "נושרים",ועוד שאר פנינים לא נעימים במיוחד.
אם נשים יד מרחמת, כואבת, על כתף אחד מהם, ונשאל אותו בדאגה חמה, ומלב אכפתי באמת, למה?? לא מספיק לך התורה, התפילה, התפילין?? למה?
הוא ירים עיניים דומעות, זועקות, מעם המסך המשוקץ, ויאמר חנוק משהו, מבויש, אני לא מתחבר, אין לי, אין לי טעם בתורה, בתפילין, זה לא שאני לא רוצה, אני רוצה, ר-ו-צ-ה, אבל אין לי, אין...
ואנחנו,אנחנו לא נושרים, אין אנו סוג של נושרים מודרני? האנו מתחברים לתורה? הלנו יש טעם בתפילין? האם אנו כן רצים לתפילה, ומתענגים על כל שניה של תפילין? ההנאות שלנו כוללות את "להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו"?!
הכל נכון, אנו עושים הכל, ובכל זאת אנו נושרים, אם נהיה כנים רק לרגע, האם זה אמת, שאנו נהנים מכל רגע של תפילין? היכן ההתלהבות של הנער בר מצווה, ואפילו לא כמוהו, היש לנו התלהבות כל שהיא? האם, במחילה, אין אנו מחכים כל רגע ורגע, להיות כבר אחרי כל זה... החשים אנו שזה כתרו של המלך, הרי גם סיפוקנו אינו מדברי קדושה, נכון שאינו גם מן הטומאה ב"ה, אבל הלא כל חיותנו הוא מעבודה, מעסקנות, מלהיטיב, אבל האם היא מפנימיות הקדושה?
ולא זו בלבד, אלא שאנו אף יותר גרועים, היות שאנו חשים צדיקים וטובים, הם לפחות יודעים שהם בבעיה.
אבל הנס שלנו ושלהם, שיש לנו רבי גדול, שירד במיוחד לדורנו אנו, כאילו ממש חי היום, ויודע את כל הרגשותינו, איך שאין לנו טעם בשום דבר...
אומר רביה"ק בתורה נ"ו, "ויש נחש שע"י בא עצבות רוח, וכו', ואזי הידיים בבחינת וידי משה כבדים", מספר לנו רביה"ק את אשר עובר עלינו, נכון שהידים שלנו, כלומר המעשים שלנו נעשים, ויש באפשרותינו למלאות "וי" על כל רשימת המטלות היהודיות, אבל על הידים שלנו יש נחש, שהוא שולח ארס, מוציא את כל הלחלוחית והטעם מהמצוות, ולכן אנחנו עושים מצוות בלי סוף, אך ללא שום חיות.
וממשיך רבינו ואומר, מה העצה שנזכה כן להתחיות מעבודת השם, איך אפשר להנצל מארסו של הנחש-עמלק-טבע, שמקרר ומוציא כל טעם מעבודתו יתברך, "וכשמזכך את הידיים על ידי אנחה, אזי הוא בחינת מחלוקת לשם שמים".
כלומר אומר רבינו, העצה זה להאנח, ללכת יום יום ולבכות לפני השם, את כל רגשותינו בעצמם:
"לימדו אותנו שאין יותר הנאה מלעבוד אותך, אבל למה, אבל איך, איך יתכן שאנו עובדים אותך, ואין בחיכנו שום טעם טוב, אנו מאמינים שאתה הכי טוב בעולם ואם כן איך, איך יתכן שרע לנו כל כך, פשוט וברור לנו שאין טוב יותר ממך, א-י-ן, ואם כן אנחנו לא מבינים מה קורה פה, תעזור לנו!!"
וכך שוב ושוב, עד שנתנקה עוד ועוד מקליפתו של אותו נחש. 
ולבסוף הוציאה...

 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved