Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

החורבן -כיום

דף הבית >> מאמרי הגות >> החורבן -כיום
טעות לחשוב שבימי בין המצרים אסור לשמוח. כי אנו מתאבלים על העבר, על בית המקדש שחרב ונעלם. בוכים אנו על ההווה, ודווקא מחמת שמאמינים אנו שישועתנו כה קרובה לבוא.
בימים אלו מתרכזים אנו בדבר אחד, לזכור שיש שמחה אמיתית, יש בעולם מתיקות ונעימות שהשכינה רוצה להשפיע עלינו, והיא האור הנפלא שהיה בבית המקדש, טעם ערב של קרבה ודביקות בהשי"ת.
בימים אלו, מזכירים אנו לעצמנו שהשכינה בכל לילה בוכה על כך שהיא רוצה להחזיר לנו את הקרבה. היא בוכה עלי ועליך בפרטיות ממש, בכי של געגועים עצומים, מתי נתראה יחדיו?!
בימים אלו מתרכזים אנו בעצמנו להבין שאנו כן שייכים לקדושה וטהרה, לתורה ולתפילה ולאהבה ויראה ודביקות תמידית בהשי"ת. הישועה קרובה אלינו מאוד, הולך להיות דבר חדש שלא הכרנו עד כה.
לכן עלינו למנוע עצמנו מכל שמחה חילופית, להתמקד לזכור בגאולה הקרובה, השמש כבר עומדת מוכנה להאיר לנו, צריך רק לפזר את העננים. ככל שמתמקדים בזה, כך מתעורר בכי של תקווה.
איננו רוצים לנסות לשכוח ולהשתקם בגלות, ולחזור למסלול החיים, כי איננו בוכים על דבר שנעלם, בוכים על דבר שאנו יודעים שהוא חי וקיים, ושייך לנו מאוד.. וכדוגמת חייל הנמצא בשבי, שלא יודעים מה קורה עמו, והנה מגיע דרישת שלום חיה ממנו, או אז מתפרץ בכי של געגועים, בכי של תקווה ונחמה.
*     *     *
זוהי הקרבה שאנו יכולים לקבל בימים אלו, כי אפילו שבמציאות אנו רחוקים מאוד מהמלך, לא רואים את ה', כמעט ואין לנו חשק וחיות ביהדות. ואפילו שאיננו מבינים, שהאמונה אמורה לספק אותנו, ולהוות תשובה לכל הסבל והקושי של החיים. כי רחוקים אנו מכל מושג מה קורה בארמון, ואלו חיים מתוקים יש שם, בפנים.
אך בכל זאת, כאשר אנו רואים שהמלך יוצא החוצה, לחפש אותנו במקומנו, היכן שנזרקנו, בשדות ובביצות. ואנו מרימים את העיניים, ולפתע רואים, שהוא מסתובב לחפש אותנו ובוכה עלינו אישית, אזי מתעוררת אצלנו האבלות והבכייה, לא אבל של ייאוש : אוי, מה קורה לי... מה יהיה... אלא קרבה של געגועים : הנה, המלך מחפש אותי, הנני כאן... למה זרקת אותי...
המלך מוכן לתת לנו הכל. הוא רק מחכה לראות, אם גם אנחנו צריכים אותו ומחפשים אחריו...  אם רק השתתפנו עמו בבכי, בזה עצמו התקרבנו אליו, עוד לפני שקבלנו את הישועה והגאולה השלימה.
לכן 'כל רודפי ה' השיגוה בין המצרים', זהו תחילת החיבור המחודש בינינו. יש כאן סוג קשר אחר. כי יש קשר של גאולה, בו אנו יושבים על שולחן המלך, מרגישים דביקות של עבודת ה'. אך יש קשר, שכל אחד יכול להיות שייך אליו בכל מצב, קשר של בכייה וגעגועים, מתוך ידיעה שהמלך רוצה אותנו ומתגעגע אלינו מאוד (עיין כוכבי אור שיחות וסיפורים כ"א – כ"ב).
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved