Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הוצאה לפועל

דף הבית >> מאמרי הגות >> הוצאה לפועל
באדיבות יוסף אורדנטליך
 בס''ד
הוצאה לפועל
 
לא!!! אין הכוונה לבריונים המגיעים עם איומים ונשק ודואגים לפרק את הבית מכל תכולתו,  לא להיבהל!!!
מאמרינו מתמקד בהוצאה של כל אדם מהכוח אל הפועל: כפי הידוע מכתבי האריז''ל ומהזוהר הקדוש כל אדם באשר הוא, ישנם שני חלקי רוח המלווים אותו, חלק רוח עליון וחלק רוח תחתון, תכלית האדם בעולם לחבר את החלק התחתון בעליון ולקבל מהחלק העליון היותר רוחני את  כל חיותו הגשמי.  כשבא זמנו של אדם להסתלק מהעולם רח''ל חלק הרוח שלמעלה ממנו מתחבר לחלק הרוח התחתון ואז מרוב קדושת החלק העליון שלא מסוגל להישאר בזה העולם הוא מושך אחריו את החלק התחתון ואז האדם נשאר ללא חיות ומסתלקת נשמתו.
כל רגע בחיים האדם בעצם מסתלק מעולמו, (לא לגמרי, תנשמו ותראו שעדיין אתם חיים ברוך ה'), כי אדם לא יכול לעמוד במדרגה אחת או שהוא יורד או שהוא עולה עליה הינה גם כן סילוק מהעולם בו הוא נמצא, אלא ששם זה לטוב כי הוא מתחבר עם הרוח שלמעלה ועולה דרגה אחר דרגה, בירידה האדם בעצם כמתנתק מרוחו העליון וגורם לעצמו המשכה של רוח אחרת, רוח הטומאה.
מטרת האדם בעולם הינה לקחת מצוה ולקבל את חיות המצווה כפי ערך השגתו והבנתו בה לקיים אותה כמו שהיא, ואז זוכה להמשיך על עצמו את קדושת חלק הרוח העליון, ולהפך ח''ו בשעת עבירה האדם מפריד מעצמו את קדושת החלק העליון וממשיך על עצמו רוח מסטרא אחרא.
גילוי זה מגלה לנו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב שאדם מאוד כדאי לו תמיד להיות בסמיכות לצדיקים מכיון שכשהצדיק זוכה ומסתלק מדרגה לדרגה וכל-שכן כשמסתלק ממש אזי אלו העומדים לידו יכולים לזכות לקבל את חלקו של הרוח העליון של הצדיק שכעת בא ומתחבר אליו ומכיוון שהם תלמידים שלו הרי שרוח זו היא גם כן שרשם ולכן הם יכולים לקבל דרגה גבוהה ביותר, ומעלה זו קיימת לא רק בזמן חיותו של הצדיקים אלא אפילו (ובעצם כל-שכן) לאחר פטירתו, ולכן מעלת גדולת קברי הצדיקים הינה נפלאה ביותר כי כשמגיע אדם להתפלל על קברו של צדיק ושופך תפילתו ושיחו שם, והלא הצדיק לאחר מותו גדול יותר מחייו, כידוע מאמר חז''ל על כך, נמצא שכעת אצל הצדיק ששומע את תפילתו ורוצה לעזור לאדם זה לעלות מדרגה לדרגה אזי זוכה האדם שרוח הצדיק יורדת אליו מלמעלה וממש מעלה ונותנת חיות חדשה שכעת יש לאדם הזדמנות יקרה מפז להתחבר אליה ולעלות מכל אשפותיו.
והנה מעט מלשונו הקדושה של רבי נתן בליקוטי הלכות הכשר כלים ד.
גם בעת מיתתו והסתלקותו ממש, אינו מסתלק מן העולם לגמרי חס ושלום, כי עדיין נשאר בהעלם חיות נפלא בתוך גופו הקדוש והנורא, כי "צדיקים במיתתם קרויים חיים" (ברכות י"ח) כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי גם אחר הסתלקותו מקושר ומיוחד כל חיותו לעילא לעילא, ואז הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו, מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך, עד שיכול לתקן הכל. וזה בחינת מעלת קיברי הצדיקים האמיתיים, כי שם, על קברו, שורה השארת נפשו הקדושה, כמבואר בכתבי האריז"ל. (עיין שם ותראה פלאות)
המסקנה היוצאת שכל נסיעה שיש לאדם, למירון ,לקבר רחל, מערת המכפלה, וכו' וכו' וכמובן ציונו של רבינו הקדוש, לא לשכוח לנצל הזדמנות זו, בהצלחה.
 

Go Back  Print  Send Page
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved