Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

הגענו אל היעד... ומה עכשיו?

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> הגענו אל היעד... ומה עכשיו?
בס"ד
באנו, התקדמנו, הלכנו פסיעה אחר פסיעה לאורך הדרך. הדרך הסלולה, סבבה והתעקלה, ותוך כדי הליכה לפי המסלול נפגשנו בכמה נקודות התרעננות. כעת, אנו עומדים בשלב האחרון, לפני ההגעה אל היעד הנכסף..
הדרך שהתחלנו לצעוד בה ביו"ט הקדוש, פסח, בו התחזקנו מחדש באמונתינו בה' והשגחתו, ומשם, במהירות של ממש התחלנו לצעוד. יום אחרי יום, ספירה אחרי ספירה. שבת פגשה לאחריה ימי חול, וראשי חדשים גם הם הופיעו, שבוע הצטרף לשבוע וגם ל"ג בעומר הופיע בהדרו תוך כדי הימים הקדושים הללו. וכעת, אנו בשלב האחרון, טרם נקבל בעז"ה את תורתינו הקדושה מחדש ממש, בחג השבועות הבא עלינו לטובה.
ומכיון שכך, הבה ונטה אוזן לדברי הצדיקים המגלים לנו טפח וטפחיים, במהותו של היום הקדוש והכיצד נקבלו כראוי.
*
העולם, בריאה מדהימה ונפלאה היא. מכל צד ופינה שתסתכל, מכל זוית וכתובת. הדיוק המושלם, השילוב המיוחד בין כוחות שונים ליצור דבר שלם, מראה, צבע, טעם ריח חוברים אחד לאחד ומרכיבים יצירות הוד, עצמים דוממים ונופים לצד חיות ובהמות, ימים ונחלים נשפכים, ומעל נשקפים ירח וכוכבים. אך עדיין, חסר משהו עיקרי.
העולם הוא כגוף, וחסרה בו הנשמה. הבריאה האמיתית היא האדם, הוא הוא מובחר הבריאה, הוא המאחד בין חלקיה השונים, שנבראו למענו ולשימושו. וכאשר נברא בחיר הברואים, בתחלה יצרו אותו עפר מן האדמה. ואז, לא היה שינוי ממש בינו לבין כל נברא או יצור אחר. אך אח"כ "ויפח באפיו רוח חיים ויהי האדם לנפש חיה". אז, ורק אז מתחילה הבריאה לבוא על שלמותה. כאשר הנפש, החיים הנצחים מתגלים, אז הבריאה שלמה.
התורה הקדושה מלמדת אותנו איך בגופנו, בממוננו, ובכל פינה שהיא, יש את רצון הבורא איך וכיצד לעשות זאת, וכל העולם נברא רק כדי שתאיר בו רוחניות זו, ואז הנפש שורה בגוף והבריאה מושלמת. בזה מובן למה העולם היה רופף ולא על מכונו מבריאתו עד מתן תורה. [רש"י בראשית א'] וכאשר קיבלנו עלינו "נעשה ונשמע", וניתנה התורה, התייצב הושלם.
זוהי המטרה: לאחד בין הנפש לגוף. להביא לכך שהגוף יכיר ביעודו החשוב והמרומם- להיות כלי ראוי ומסייע לנפש להכיר את בוראה. זוהי התורה, וזהו שלמות הבריאה. ככל שמקבל ומקיים האדם את התורה באמת, כשיודע שבזה הוא בא על שלמותו, כך הוא מקיים את נפשו ורוחניותו וכך מאיר בעצמו אור הזורח בתמידות. זוהי הזהירות מלשקוע בהבלי העולם הזה, והמותרות, ואף הנצרכים, לא לשקוע בהם עד צוואר, למען לא יחשוב הגוף כאילו הוא העיקר, אלא יתן כבוד לנפש האלוקית, לפרנסה במזונה הרוחני, ולקבל את צרכיה ולהתאמץ בשבילם. כך אור התורה מאיר ומחיה, וכל הבריאה מתקיימת ונהנית.
בפיך ובלבבך לעשותו נאמר בתורתינו הקדושה. ככל שרוצים בלב, ומבקשים זאת מהבורא שיסייע בעדנו בפה בדיבורי תפילה, כך נתקרב אליו, וכך יסייעו בעדנו מלמעלה לבוא לזכות לכך. שנזכה שחג השבועות הבעל"ט יתקבל אצלנו בשמחה וששון, וקיום התורה ולימודה, יונחלו לנו תמיד, להאיר ולגלות לכל אחד את שלמות נפשו. 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved