Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

גילו ברעדה...

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> גילו ברעדה...
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
 בס''ד
 
גילו ברעדה...
 
קיימות שני מיני יראות מהקדוש ברוך הוא: יראת העונש בו אדם רואה שבאים עליו קשיים ופחדים במובנים פיננסים, רפואיים, בבית, בעבודה, וכשחושב בעצם למה יש לו פחד מהבוס, מס הכנסה, שוטרים, מחלה, האישה, הבעל, ה10/15/20 לחודש וכו', ומגיע למסקנה שהכל מאת הקדוש ברוך הוא שהוא שלח אליו פחדים אלו ובעצם הכול ממנו, זוהי מעלת יראת העונש.
כשאדם לא חושב מי בעצם שולח לו יראה זו אלא ממשיך לפחד מעצם הדבר שמפחידו, הינו ממש כבהמה שגם פוחדת שיישך אותה כלב או כל חיה אחרת ועל כך נאמר מה יתרון לאדם מן החי, ולכן עצם יראת העונש הינה מעלה גדולה מאוד  מאוד.
יראה נוספת עליונה ועצומה יותר, הינה מעלת הרוממות, ולהבדיל  אלפי ומיליוני הבדלות כמו שניתן לדמיין מלך עצום ונורא שיושב על כיסא ממלכתו מוקף בחיילותיו וצבאו האדיר  שבעצם כל המדינה שייכת לו, כך כל הבריה והיקום שייכים להקדוש-ברוך-הוא אשר הוא מלך רם ונישא מוקף במלאכים ושרפים, אופנים וחיות הקודש, עולמות עד אין קץ ותכלית. אכן כמה צריך לירא מרוממותו.
וכשבא פורים...
איזה מתנות ניתן לקבל, ב ח י נ ם, רק לבקש.
המן ועמלק ניסו תמיד להתנכל לחלושי הכוח וככתוב ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, להפוך את היראה מה' אליהם בעצמם, וכמו שהמן עשה עצמו לעבודה זרה ורצה שישתחוו רק אליו,
אבל אז ראינו שמולו הגיע מרדכי הצדיק אשר עליו נאמר בפרשת הקטורת " קח לך בשמים ראש  מר דרור" ותרגם אונקלוס מרי דכי כלומר שזה הרמז על מרדכי הצדיק מהתורה אשר הוא ממשיך ריח טוב על עם ישראל יחד עם אסתר המלכה שנקראת הדסה על שם הריח הטוב שכוונת הריח הינה על התפילות של עם ישראל שאיתם משיח ישפוט את העולם וכמו שכתוב  "והריחו ביראת ה'" שהם בעצם נמשכים מהיראה העליונה ביותר יראת הרוממות.
כל מצוות היום הינם בעצם דרך לקבל יראה עליונה זו,
מקרא מגילה: צריכים לשמוע באימה ביראה ברתת ובזיע כמו מתן תורה שניתנה ביראה גדולה
משלוח מנות איש לרעהו: חז''ל דורשים שאיש זה משה הצדיק העליון ורעהו זה יתרו שעבד את כל העבודה זרה שבעולם ועם כל זה זכה שמשה יצא אליו ונשק לו ושאל לשלומו כי האדם אפילו  שהוא בדרגה הכי נמוכה שבעולם אם מבקש ויוצא לקראת הצדיק אזי יורד עימו עד לדרגתו הנמוכה ביותר
מתנות לאביונים: אנשים שהם בגדרגה כל-כך שפילה שהם בגדר אביונים של ממש גם הם מקבלים בפורים מתנות    כל הפושט יד נותנים לו, רק לבקש, ה', תעזור לי ותן לי יראה אמתית ממך.
משתה ושמחה: כשאדם אוכל בקדושה הינו ממשיך על עצמו יראה מיוחדת לירא מה' (ומבואר בהרחבה בתורה ע''ז  ליקוטי מוהר''ן חלק תניינא)   
שתיית היין:  הגם שיין מרמז על גבורות,  בפורים כשזוכים לשתות עד כדי כך שלא מבדילים בין ארור המן כלומר שלא פוחד מהארורים שנאמרים בתורה כי יודע שהכל מאת ה', לברוך מרדכי שמרמז על עבודת ה' מתוך דביקות.
והעיקר-להיות בשמחה: כשאדם זוכה לקבל  כזו יראה נפלאה על ידי מצוות נפלאות אלו יראה זו הופכת אצלו בעצם לשמחה עצומה מאוד מאוד וכמו שנאמר " וגילו ברעדה" .
שה' יעזרנו לא לפספס יום קדוש ונשגב זה, אמן
(מיוסד ליקוטי מוהר''ן  תורה קפ''ה וליקוטי הלכות יורה דעה הלכות בכור בהמה טהורה הלכה ד')
      

Go Back  Print  Send Page


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved