Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

ברסלב ברחבי ארה''ב ואירופה

דף הבית >> אודות >> ברסלב ברחבי ארה''ב ואירופה
הרב צבי אריה בן-ציון רוזנפלד זצ''ל על שמו הוקם המכון

התנועה מתפשטת לארה"ב ואירופה
ר' ישראל אבא רוזנפלד (תרמ"ב – תש"ז) ר' ישראל אבא נולד למשפחת חסידי ברסלב וחי מרבית חייו בעיר קרמנצ'וג באוקראינה. עם הטבח שנעשה במשפחתו בעת המהפכה הבולשביקית- פנה מערבה, דרך פולין, והגיע לארה"ב בשנת תרפ"ד. באותה עת היה בניו יורק בקושי מניין של חסידי ברסלב, ר' ישראל אבא סייע להקים שם התוועדויות שבועיות ללמוד את ספרי רבנו. ר' ישראל אבא היה פעיל גם בגיוס כספים לקהילת ברסלב בארץ ישראל. 

ר' צבי אריה בן ציון רוזנפלד ז"ל (תרפ"ב - תשל"ט) ר' צבי אריה היה בנו של ר' ישראל אבא, בן למשפחת חסידי ברסלב, גזע משפחתו נעוץ דור אחר דור עד לחסידי ברסלב עד לר' אהרן, הרב של ברסלב, ולר' שמואל יצחק, הרב מטשערין, אשר שניהם נמנו עם חסידיו המובהקים ביותר של רבינו. ר' צבי אריה נולד בעיר גידיניה שבפולין, בשנת תרפ"ב, באותה שנה בהיותו בן ששה חודשים בסך הכל, חלה בדיפתריה, אביו ר' ישראל אבא, ניגש ל"חפץ חיים" וביקש מהצדיק הישיש לשנות את שמו של התינוק (דבר שנהוג לעשותו למען חולה מסוכן). הוסף לו השם בן- ציון, והוא הבריא ממחלתו.
המשפחה הגיעה לארה"ב בשנת תרפ"ד. בעוד הוא גדל ברובע בראונזויל בברוקלין, למד ר' צבי אריה בישיבה על שם הרב חיים ברלין ואחר כך בישיבת תורה ודעת. אחר כך הוא למד בהדרכתו של רבי אברהם יפה'ן הנודע בכל העולם כראש ישיבת נובהרדוק- בית יוסף. בגיל עשרים ושלוש, אחרי שהשלים בפעם השניה את כל התלמוד עם כל שאר לימודיו המגוונים, הוסמך ר' צבי אריה לרבנות על ידי מורו הגאון רבי אברהם יפה'ן ורבנים חשובים נוספים.

תוך שהוא נוטל על עצמו את האחריות לחלק מחובותיו של אביו לצדקה, אחרי פטירת אביו בשנת תש"ז, החל ר' צבי אריה מתכתב עם ר' אברהם שטרנהרץ בירושלים. במסגרת הראשונה מבין יותר מחמשים מסעותיו לארץ הקודש, בשנת תש"ט, הוא נפגש עם ר' אברהם ששתל בר' צבי אריה את הצורך הבוער להפיץ בארה"ב את תורתו של רבינו. זאת נעשתה לשליחות חייו, ולמשך שלושים שנה הבאות היה ר' צבי אריה לחלוץ בתנועת בעלי התשובה בארצות הברית –ובו בזמן הפגיש אנשים רבים יותר ויותר למשנתו של רבי נחמן. הוא נפגש בהורים זועמים, באיומים על חייו ועל משפחתו, ואפילו ניסו להעמידו לדין על חטיפה (השו' סיפורי מעשיות יב). אולם, הוא התמיד בעבודתו, והביא ממש אלפי יהודים להכרה ראשונה עם היהדות ועם תורת רבנו. בקרב תלמידיו היו שפתחו את הדרך למסעות לאומן לציונו של רבנו, ורבים מתלמידיו פעילים עד היום בהיבטים שונים של עולמה של חסידות ברסלב.

כשהוא מרבה בהרצאות ודרשות, אהב ר' צבי אריה להעניק לאחרים מידיעותיו הנרחבות בתלמוד, במדרש, בזוהר,בקבלה ובמשנתו של רבנו, במסגרת שיעורים שהשתתפו בהם תלמידים אשכנזים וספרדים גם יחד. הוא הצטיין גם בחכמה מעשית וידע לייעץ עצות טובות גם בענייני כספים. אולם לעצמו הוא חי חיי הסתפקות במועט, ובמשכורתו כמורה פרנס את עצמו ואת בני משפחתו. 

מלבד הזמן שהקדיש להוראה בבית הספר ולהרצאות על תורתו של רבנו , הקדיש ר' צבי אריה את עצמו גם לגיוס כספים לבניית ישיבת ברסלב בירושלים. בעידודם של ר' אברהם שטרנהרץ ור' אליהו חיים רוזין, יצוין כי הוא אשר גייס את מרבית הוצאות הבניה, ובזכותו הוקם הבניין הגדול המתנשא כיום במרכזה של השכונה החרדית "מאה שערים" בירושלים.כאשר הושלם בנין בית הכנסת, המשמש מאז ומקדם למרכז רוחני גם כן, המשיך ר' צבי אריה לגייס כספים כדי להוציא לאור את כתבי רבנו בלשון הקודש (בעברית מדוברת). הוא אף יזם את תרגום משנת רבנו ללשון האנגלית. פעולה זו החלה בתרגום שיחות הר"נ, שתורגם על ידי הרב אריה קפלן על פי בקשתו של ר' צבי אריה, את עריכת הספר עשה רבי צבי אריה עצמו. 

סביב ר' צבי אריה התגבשה קבוצת תלמידים שאף הקימה בית כנסת משלה, ובו התקיימו שיעורים תורניים על פי דרכה ומשנתה של חסידות ברסלב, מאות רבות של משפחות התוודעו לדרכה של חסידות ברסלב ואמצו אותה לדרך חייהם, אלפים רבים נוספים מכירים ומצטטים ממשנתה של רבנו, אף זה הודות לר' צבי אריה.
ר' צבי אריה היה ההוכחה לכך שגם בארצות הברית החומרנית ניתן להיות יהודי חסיד ברסלב, המסמל יהודי הדבוק בבוראו, ואינו נוהה אחר תעתועי העולם המודרני. 

ר' חיים ספרינג הי"ו, אשר זכה לשמש את ר' צבי אריה במשך שנים רבות, ושהה בצילו שעות ארוכות, מספר:
"זכיתי לשמש את ר' צבי אריה כמה שנים, והייתי בביתו בכל יום כשלוש שעות - כך במשך יותר משלוש שנים. כל זה היה לפני יותר מחמישים שנה. פגשתי את ר' צבי אריה כשהייתי כבן שתים עשרה שנה. לאחר מספר שנים קראו לי לשמש כמלמד בתלמוד תורה בברוקלין, שם שימש גם ר' צבי אריה כמלמד.
"יש לדעת שבתלמוד תורה הזה, היו כמה וכמה בעיות לפני שר' צבי אריה התחיל לעבוד שם. כשהוא נכנס לעבודה, הוא עשה תנאי עם הנהלת התלמוד תורה, שיתנו לו בשבוע הראשון יד חופשית ללמד את הנערים מה שהוא רוצה. וכך התחיל לדבר על ליבם מאורו של רבינו הקדוש, ומדברי תורתו ועצותיו הקדושות, ואצל כל הילדים הסתמן שינוי אדיר לטובה. אני זוכר מעשה מאותה תקופה, קרה כשבוע ימים אחרי שר' צבי אריה התחיל ללמד. באותו היום הגיעו כמה מהורי התלמידים, וביקשו להעביר את המלמד מתפקידו, בטענה שהילדים רוצים להגיע למקום אליו נכסף כל כך ר' צבי אריה – לעולם האמת, לאחר שהכניס בליבם כיסופים וגעגועים לתכלית הנצחית...
"בזמן שלימדנו יחד באותו תלמוד תורה, לא היה לי שום מושג מחסידות ברסלב. לאחר תקופה פגש אותי חבר, וייעץ לי לשאול ולהתעניין אצל ר' צבי אריה אודות רבי נחמן מברסלב, וכך זכיתי להתוודע לאורו של רבינו הקדוש זיע"א.
"בתקופה בה לימדתי בתלמוד תורה, לקח אותי ר' צבי אריה תחת כנפיו, ובמשך שלוש שנים הוא לימד אותי כל יום שלוש שעות קבועות בצהרי היום, אז נוכחתי לראות את גודל בקיאותו בכל מכמני התורה הקדושה! הוא היה מציין מראי מקומות בש"ס וברמב"ם ובשו"ע בדיוק מפליא, עמוד ושורה מדוייקים. הוא פשוט זכר כל מילה, כל שיחה וכל מאמר.
"פעם נסענו יחד כמרחק שעה מניו יורק, ובדרך קנינו את 'ספר חסידים'. כשחזרנו ברכבת, הוא פתח את הספר ולמדנו בו. כשהגענו לבית שאלתי אותו איזו שאלה, ומיד הוא פתח את הספר חסידים והראה לי את התשובה בתוך הספר. בזמן שאני קראתי בקושי חמש דפים בלבד במשך הנסיעה, הוא כמעט וסיים את כולו...
"כשלמדתי בישיבת נוברהדוק, אצל ר' אברהם יפה'ן, ישבתי ללמוד פעם עם החברותא שלי, והיתה לי שאלה בגמרא. שאלתי את ר' צבי אריה את הקושיא והוא תירץ לי אותה, אבל החברותא שלי אמר תירוץ אחר. ניגשנו לר' אברהם יפה'ן, שתירץ את אותו התירוץ של החברותא שלי. אז אמרתי לר' אברהם יפה'ן, שר' צבי אריה אמר אחרת. אז הוא אמר: 'אם כך הוא אמר, כנראה שיש לו מקור לכך'...
"פעם היה לר' צבי אריה ויכוח עם ר' חיים צימרמן - ר' חיים אמר שהרמב"ם אומר כך וכך, ור' צבי אריה אומר שאין כזה רמב"ם בכלל... אמר לו ר' חיים: 'אם אתה צודק, אני מביא לך כתב־סמיכה',  ובאמת לאחר מכן הוא בדק וראה שר' צבי אריה צדק, ועמד על בקיאותו הרבה, והביא לו את הכתב־סמיכה".
ר' צבי אריה ראה את הצורך הבוער להפיץ את תורתו של רבינו בקרב יהדות אמריקה, וזו נעשתה לשליחות חייו - למשך שלושים השנים הבאות היה ר' צבי אריה לחלוּץ בתנועת בעלי התשובה בארצות הברית, ובו בזמן הפגיש אנשים רבים יותר ויותר עם משנתו של רבינו הקדוש, ואף עסק רבות בהדפסת ספריו והפצתם. (קטע זה באדיבות צוות ניצוצות)

מכון נחלת צבי שהוקם על שמו המשיך בעז"ה את מפעלו המבורך והוציא קרוב לשבעים ספרים! המבוססים על משנתו של רבנו בשפה האנגלית, ההתעוררות העצומה, הביקוש לספרים, והתעניינותם של אנשים נוספים בכל עת בדרכו המאירה שופעת הנועם של רבנו, היא ההוכחה הנצחת של רבנו הקדוש שמעט לפני פטירתו חזה כל זאת מראש ואמר: "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח". אישו של רבנו יוקדת, הלוואי נזכה שביאת המשיח תתרחש במהרה בימינו אמן!
+ שלח משוב
 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute 2010· All Rights Reserved