Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

ברכה וקללה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> ברכה וקללה
"ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הקללה" (דברים י"א כ"ו)
ה' יתברך מניח לפני עם ישראל שתי אפשרויות, או ברכה או קללה...
שתי צינורות, באחת מקבלים את כל הברכות, ובשנייה את כל ה...
'אם תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם' תקבלו ברכות וכל טוב, אך אם ח"ו לא תשמעו בקולו 'וסרתם מן הדרך' אזי תקבלו ח"ו...
אומר רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א (ליקו"מ ח"א תורה ל"ו) שהברכה והקללה נעשים אצל האדם לפי הכלי שיש לו.
פירוש, שמלפני הקב"ה יוצאים רק ברכות, רק דברים טובים, והאדם עצמו לפי התנהגותו הוא זה שגוזר על עצמו מה הוא יקבל, האם זה ישאר טוב, או שח"ו זה יתהפך לרע.
אכן כן, אדם לפי הכלי שיש לו לפי זה הוא מקבל...
והיכן יש להשיג כלים? איך אפשר לקבל בכלי רק דיבורים טובים? ובקיצור מה יגרום לנו לעשות רק דברים טובים?
אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהכלים של האדם, גדלם ומהות הקיבולת שלהם, תלויים ב...רצונות שלו. לפי גודל הרצונות שיש לו, כן גודל הכלי.
שהרי זה ידוע וברור שמי שיש לו רצונות טובים אזי גם מעשיו בהכרח יהיו טובים, שכן לא יעשה כנגד רצונותיו...
וא"כ האדם שישקיע להוריד ולהשיל מעצמו כל רצון רע, וירבה להכניס בעצמו אך ורק רצונות טובים, וודאי גם מעשיו יהיו טובים, ואזי הכלי שלו מקבל גם דברים טובים.
משמים יורדים אלינו מיליוני מצוות, בכל רגע ורגע ביום מונחים לפנינו עשרות הזדמנויות של מעשים טובים, והם מחכים רק לנו, ברגע שתרצה אותם ממילא תעשה אותם. תפילה, לימוד תורה, אהבת ה', יראת שמים, חסד, תפילין, מזוזה, שבת, ציצית, וכו' וכו', כל זה מחכה לנו, ממתין לכל מי שמעוניין לקחת.
בתנאי, שתהיה באמת מעוניין. בתנאי שתרצה!, אם אתה רק רוצה תקבל לתוך הכלי שלך הכול!, רק תרצה...
כי העיקר אומר רבי נתן זה הרצון, כל התכלית בעולמינו היא שאנחנו, בני העולם הזה, כאן במיקומנו שאנו נמצאים, נרצה להתקרב לה' יתברך, שנרצה לעשות רק את רצון ה'.
כי הכול תלוי מה אתה רוצה, כמו שלעולם לא תראה אדם שיעשה משהו מבלי שהוא ירצה לעשות אותו קודם, כי אם הוא לא ירצה את זה למה שיעשה את זה?... כך זה תמיד, מה שאדם רוצה את זה הוא יעשה.
אם הרצונות שלו יהיו לעשות טוב, אזי הוא יעשה דברים טובים מכיוון שלכך רצונותיו מובילים, אך אם חלילה רצונותיו הם לעשות רע, כך הוא יתנהג, כיוון שהרצון הוא המושך, המכריח, והפוסק.
יוצא איפוה, שאדם שרוצה את הברכה, עליו פשוט להתגבר ולהתחזק להכניס בתוכו כל הזמן רצונות טובים, שהיינו שיהיו בו כמה שיותר רצונות וכיסופים לעבודת ה' ולמצוותיו. ואזי יתמלא הכלי שלו בברכה.
 וכאן מוסיף לנו רבי נתן דבר חשוב, והוא, שמיכוון שהעיקר הוא הרצון, וזה התכלית בעולמינו, לכסוף כמה שיותר למצוות ה', א"כ בוודאי זה יותר גבוה מהנעשה בעצמו!!, כלומר, שאפילו אם אדם לא מצליח לעשות את מצוות ה', או שעכשיו לצערו הוא לא יכול לקיימם, או שהוא כבר כן מקיים, אך הוא רוצה שיהיה באופן יותר טוב, יותר מהודר ומשובח, והוא לא מצליח, אין זה משנה כלל, כי מכיוון שכל מה שהקב"ה רוצה זה את הרצון שלנו אזי העיקר  הוא הרצון!!, ולא משנה מה בסוף יצא מזה.
כי מי שישתדל לחזק כל הזמן את רצונותיו לעבודת ה', וודאי בלי שום ספק יזכה לבסוף לכל הדרגות העליונות, כי אם הוא רק ירצה בוודאי זה יוביל אותו בסופו של דבר לעשות. וא"כ, אף על פי שפעם אחת או אפילו מאה או יותר פעמים לא הצלחתי, בכל זה אם אני אתחזק ואמשיך לרצות בוודאי ובוודאי שאני בסוף יזכה!!, ולכן אין מה להיחלש אם לא מצליחים, או שח"ו נכשלים במשהו אפילו עשרות או חלילה יותר מעשרות פעמים, לא להיבהל, ולא להיחלש, כי העיקר, הוא שתרצה, ואם אתה תרצה לבסוף אתה תצליח!!.
וז"ל לשון רבי נתן בליקוטי הלכות (ח"ז הלכות ערב  הלכה ג' אות ב') "כי באמת עיקר התכלית הטוב של הנשמה הקדושה הוא שתזכה לתכלית שלימות הרצון... שתזכה הנשמה שיהיו לה רצונות חזקים אמיתיים לה' יתברך עד שתזכה להכלל ברעווא דרעווין שהוא רצון שברצונות שזהו השלימות מכל המעלות".
וכך נקבל את הברכה. נתחזק להתאמץ ולהתחזק כמה שיותר לחפש אחר מצוות ה', לרצות אותם, ולהשתוקק אליהם, כמה שאנו יכולים, טיפ טיפה, ועוד אחת, ועוד כמה, ונזכה לכל טוב. אמן.
שבת שלום.
 
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved