Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

בטחון עצמי

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> בטחון עצמי
בטחון עצמי
"הדיבור הוא בחינת מלכות פה, וכשפוגמים הדבור, נעשה מרוח פיו רוח סערה, והוא המקטרג הגדול, שממנו באים כל הקטרוגים והנסיונות, וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם, ובני אדם שהם דנים את כל אדם לכף חובה, וחוקרים תמיד על חובות בני אדם, לעורר דין ולהלשין ולקטרג. וצריך כל אדם לאכפיא סטרא דקץ כל בשר, תחת הדיבור של הקדשה וכו'. ומתחיל לדבר בינו לבין קונו דברי אמת שבלבו בהתעוררות בתשובה, ורואה פחיתותו וגדולת הבורא. אזי נכנס בו בושה גדולה" (ליקו"מ לח).
מה ידמה ומה ישווה לכוחו של הדיבור, כשהאדם פותח את פיו בתפילה הרי השי"ת עומד מעליו ומאזין לקול תפילתו, ושש ושמח למלא את מבוקשו (ליקו"מ קנה). אבל האדם אינו יודע את כוחו של פיו, והאדם פוגם בפיו הן בדיבורים מותרים שאינם בלתי לה' לבדו, והן בדיבורים אסורים רח"ל.
וכשהוא פוגם בפיו יש למחבלים שליטה בדיבורי פיו, וכל פעם שהוא פותח את הפה לצעוק לה', הרי שהם עומדים מנגד וצועקים גם הם "הב הב", ומבלבלים את תפילתו (ליקו"מ כב), ואז האדם מגיע למצב שכבר אין לו חיות בצעקתו. ואכן, מאין תבוא לו חיות אם צעקתו נעלמת לה בחללו של עולם, ואינה פועלת כלום, כלום...
והוא מנסה לדלות מעמקי עמקים דיבורים חדשים, אבל אין לו דיבורים, שכן הדיבורים הישנים כבר איבדו מזוהרם... והוא אינו חש בהם שום טעם.. איך, איך יוכל אדם פשוט למחזר שוב ושוב את אותם דיבורים שכבר נדמים בליבו חלולים וריקניים??
*
ומאחורי הקלעים:
דע לך, המאבק הנואש שאתה נתון בו הוא רק חלק מתוך מערכה אדירה שמתנהלת בתוך פנימיותם של החיים, מלכות דסטרא אחרא שלוחמת באכזריות מול המלכות דקדושה, ברגע שניתנת שליטה כלשהיא למחבלים הם מפעילים את כל כוחותיהם נגדך.
הם נעדרי רחמנות מינמלית, כל מהותם קשיחות ואכזריות, כל הסתכלותם על בני אדם היא שלילית ומלאת ביקורת, וכך גם כל אותם בני אדם שנלכדו ברשתם דומים להם, רעי לב וסכסכנים, הבזים לרוך לשפלות ולענוה שאהובה כל כך על מבקשי האמת.
ולכן ברגע שאתה שייך להם, הדיבור שלך [- שהוא בעצם הביטוי למלכות האישית שלך] נחלש, וכמבואר בזוהר שהלואי שהיו לאדם שני פיות, כדי שיוותר לו פה אחד שיוכל להתפלל בו, ולענות בו רכות..
*
בשעה כזו, מוטל עליך לקפוץ אל תוך הסוללות ולא להכנע במלחמה הגורלית הזו, אל תיבהל מאותם מדברים בני ימינו שמחפשים "חיזוק הבטחון העצמי", "העצמה אישית", שכן השפלות והענווה הם תפארתה של המלכות דקדושה, המוטו של רבינו הק' הוא רכות הלב, "לב בשר"!!!
ולכשתהיה אדם רך, ללא בטחון עצמי שלילי, ההסתכלות שלך על בני אדם תהיה חיובית יותר, ממילא נחלצת מזרועותיהם של המחבלים, וכך אתה כופה אותם תחת מלכות הקדושה. על ידי ההתבודדות תזכה לבושה הטבעית המאפיינת את עם ישראל, שגם היא מוטיב מרכזי במהותו של אדם רך ושפל.
דע לך, אתה במלחמה, ובמלחמה אין אפשרות לסגת, ואם תמשיך להלחם ולעמוד על שלך, בוותרנות, בהתחזקות שבאה מתוך שפלות, תזכה לדיבורים חדשים בכל פעם, לתורה שבעל פה שנבראת ונוצרת בעבורך - ועל ידך!!
זכור: "אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו - צפה לרגליו של מלך המשיח"!!! (בר"ר מב-ד)
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved