Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

בחזרה ללימודים

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> בחזרה ללימודים
בס"ד
 
אלול...
 
בחזרה ללימודים
 
מה שכחנו?

עיני הילדים ננעצו באחת ביאיר שזה עתה נכנס לכתה. גם המלמד שפשף עיניו בתמהון כלא מאמין. היתכן? הופעה שכזו ביום הראשון ללימודים... יאיר פסע מהוסס ונבוך אל עבר מקומו בכתה החדשה, כשבידיו שקיות רבות מכל הגדלים והצבעים. בשקית האחת הוכנסו מכשירי הכתיבה, בחבירתה שכנו כבוד ספרי הקודש השונים, ואילו בשקית השלישית חנו ספרי מקצועות החול למיניהם וכן על זה הדרך. המלמד כבר החליט בדעתו שמיד בתום הלימודים יפנה אל קופת הצדקה השכונתית או לחילופין למשרד הרווחה, וכי ענין של מה בכך הוא להזניח כך את הילד ולשלוח אותו לכתה החדשה בלי ילקוט ראוי לשמו?
נשמע הזוי ולא מציאותי? אולם מה לעשות שפעמים רבות אנו מתנהגים בזה האופן ממש, אם לא בגשמיות (שהרי ב"ה תמיד ילדינו מצויידים בילקוטים הטובים ביותר) אזי ברוחניות...
***
כאנשים האמונים על דרכו של רבינו הק', יודעים ומאמינים אנו שהעיקר היא התפילה, והיא חיינו ואורך ימינו. כי באמת כל בר דעת יודה ששוא תשועת אדם, וטוב לחסות בה' מבטוח באדם. כי באמת בשר ודם עם כל רצונו הטוב אינו יכול לרדת אל סוף דעתו של חבירו, ורק השי"ת הרואה ללבב הוא היודע באמת מה חסר לנו, ורק בידו הכח והגבורה לגדל ולחזר לכל. וממילא מובן, שעיקר ההשתדלות שלנו צריכה להתמקד במישור הרוחני, דהיינו להפציר ולהרבות בתפילה לבורא כל עולמים שישמרנו מכל פגעים רעים ברוחניות ובגשמיות, וההשתדלות הגשמית, על אף שהיא נצרכת לאנשים כערכנו, מ"מ עליה להיות טפילה ונספחת בלבד לתפילה ותחנונים, וכמו שרואים בחוש שאם נעדרת הסייעתא דשמיא – לא תועיל רוב ההשתדלות הגשמית, ואם ה' לא ישמור עיר – שוא שקד שומר, ובפרט בענין רגיש ומורכב כל כך כענין חינוך הילדים, כמה וכמה צריכים לבקש ולהתחנן מלפניו ית' שיאיר עינינו ויחננו בחכמה בינה ודעת כדי שנדע כיצד להתנהג עם ילדינו, ובפרט שכל ילד הוא עולם מלא בפני עצמו, ואין האחד דומה לאחיו. וכל המלאכה הכבידה הזו מוטלת על כתפי ההורים הצעירים, שאך זה עתה הקימו בית בישראל ולתקופת השנה כבר חובקים בזרועותיהם את ילדם הראשון...
***
אשר על כן צריכים אנו לדעת, שלשלוח ילד לבית תלמודו בלי תפילה ובקשה מהרבש"ע שישמור עליו מכל רע הרי זה כמו לשולחו בלי ילקוט (ועוד הרבה יותר גרוע מזה...) ואם היינו מאמינים באמת בכח התפילה, ובפרט תפילה מלב נשבר ודמיעה רותחת של הורים על ילדיהם בודאי היינו משקיעים בזה הרבה יותר זמן וכח, ומי יודע כמה רעות יכול האדם לחסוך ממנו ומילדיו ע"י דיבורים פשוטים של תפילה או ע"י כמה פרקי תהילים בהשתפכות הנפש.
יתן ה' שנזכה כולנו להתחזק בזה, ותבל את שובם של ילדינו אל ספסל הלימודים עם הרבה תפילה ותחנונים, ונזכה לראותם כולם הולכים בדרך הישר לפניו ית' אמן ואמן.


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved