Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

בא אל פרעה

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> בא אל פרעה
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
 בס''ד
בא אל פרעה...
 
ישנם שני סוגי אפיקורוסיות (פילוסופיות): הראשונה הינה אפיקורסות שבאה מחכמות חיצוניות, כלומר שרשו נובע מלימוד חכמה חיצונית שאינה חכמת התורה ומהפסולת והשתלשלותה של חכמה זו נובעת אפיקורסות אחת. ואילו השניה  הינה אפיקורסות שבאה ממקור שאינו כלום כלומר ששורשו לא בא מחכמה מסוימת, אלא להיפך שרשו בא מחכמה שאינה חכמה כלל!!! ורק העדר הידיעה של האדם גורם לו לחשוב שמדובר בחכמה גאונית ומזה יוצא לו רעיונות עוועים וכדומה.
בתורה ס''ד בליקוטי מוהר''ן מבאר רבי נחמן מברסלב שני אפיקורוסיות אלו, על הסוג הראשון נאמר "ודע מה שתשיב לאפיקורס"(אבות ב' יד') שהאדם צריך לדעת את התשובה עליה ואילו על השניה נאמר "כל באיה לא ישובון" (משלי ב' יט') כלומר שאסור להעמיק בהם וליישב אותם. 
בגלישה קלה לתורת 'הסוד' מבוארים שני יסודות אלו: כשרצה הקדוש-ברוך-הוא לברוא את העולם כדי לגלות את רחמנותו לכולם היה חייב 'כביכול' לצמצם את אורו הגדול לצדדים כדי שיהיה מקום ש'כביכול' פנוי מאלוקותו ושם יכול לברוא עולם גשמי, (באמת ודאי שהש''י נמצא גם שם כי הרי אין מקום בעולם פנוי מאלוקותו יתברך, אבל בשכל אי–אפשר להבין נשיאת הפכים זו. ורק לעתיד נוכל לעמוד על סוד זה). מקום זה נקרא בשמו ה'קבלי' "חלל הפנוי". שפנוי כביכול מאלוקותו. בתוך "חלל הפנוי" החלו בריאת העולמות אך מתוך רצון עז להאיר ולהשפיע, לא היה מספיק 'כלים' להכיל אור זה, ואז קרה דבר שנקרא" ריבוי אור" וזה גרם "שבירת כלים". ואז התפזרו "ניצוצות" בכל העולם ותפקיד כל יהודי בעולמו למצוא אותם ולהעלותם אל הקדושה. כשלאחר מכן נבראו שוב העולמות כסדרן עד השתלשלותן במקומינו אנו, וכן מתחתינו עד מדור הקליפות ומתחתיו.
האפיקורסות הראשונה משתלשלת מ"ריבוי אור" ולכן, אדם שנפל לכאלו קושיות הגם שזה מסוכן עבורו להישאר שם זמן רב, אבל הוא צריך לדעת מה לענות על קושיות אלו ועי''ז הוא בעצם מעלה את הניצוצות שנפלו לשם. כי קיימות שם אותיות ודיבורים של בריאת העולמות שנשברו ונפלו לשם בעת בריאת העולם.
האפיקורסות השניה נובעת היישר מ"חלל הפנוי" ששם כביכול אין אלוקות ולכן הקושיות הרבה יותר חזקות, ובקושיות אלו אסור לעיין ולחשוב כלל!!! אך ורק לברוח משם ללא השתהות על-ידי אמונה תמימה ופשוטה בה'.
היחיד שניתן לו רשות לעיין בקושיות אלו (אם-כי לא ליישבם), הינו צדיק כמו משה רבינו ועל-ידי שמעיין בחכמות אלו הוא זוכה להעלות משם את הנשמות ששקעו ונפלו לשם.
מלבד הנקודה בה אנו יודעים שאנו נגועים בשני אפיקורוסיות אלו, כדאי להוסיף נקודה אחת בנושא זה, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות (פקדון הלכה ג' אות ז') שכל הקושיות אשר אנו שואלים על עניין "ההתבודדות", כיצד אפשר לבקש על רוחניות? ולמה אדם לא רואה שפועל בתפילתו? ואיך אפשר להתבודד כשבעצם עי''ז מתבטל מלימוד תורה? ועוד ועוד שאילות כהנה וכהנה, כולם, כן כולם!!! מגיעים מ"חלל הפנוי" ואסור כלל להתעסק בהם אלא אך ורק לקיים עצה זו בפשיטות לדבר עם ה' על כל מה שקורה ללא קושיות וחכמות אלא אמונה בלבד!!!
האמת שבכוונתי היה לכתוב את כל הפסוק של פרשת השבוע "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו" וכו'  כיצד קטע זה מתבאר בתורה מילה במילה על שני אפיקורוסיות דלעיל ומפאת קוצר מקום נאלצתי להשאיר את הגליון כמו שהוא, אך מומלץ בחום לעיין היטב בתורה ס''ד בליקוטי מוהר''ן ובליקוטי הלכות פקדון ג' , מובטח לכם שמאוד תיהנו בזה ובבא, לא לשכוח את האמונה הפשוטה!!!
 

Go Back  Print  Send Page


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved