Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

אל תעזוב את הרצון- הוא העיקר!!!

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> אל תעזוב את הרצון- הוא העיקר!!!

אל תעזוב את הרצון-הוא העיקר

 
בשביל מה נבראנו כאן בעולם? לשם מה נטל ה' יתברך את הנשמה שלנו ממקומה הגבוה מאד שם הייתה דבוקה לה' והוריד אותה עד העולם הזה בו הגשמיות תופסת מקום והרוחניות נעלמת? ועוד בתוך גוף שכולו רק גשמיות ועביות?
ובכן, מה קורה לבן שמאוד אוהב את אביו ונפרד ממנו לנסיעה ארוכה?
מתחיל להתגעגע. וככל שחולף הזמן והוא רחוק יותר כך הגעגועים מתגברים.
"כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו, אע''פ שאהבתו חזקה מאוד, אעפ''כ אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד, אבל כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו, וכל מה שמתרחק יותר, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו.(ליקוטי הלכות-הלכות ערב הלכה ג')."
וזה מה שקורה לנשמה שלנו, כשהיא במקומה העליון בו היא דבוקה לה' ומרגישה אותו כל הזמן, לא שייך שהיא תתגעגע אליו, הרי היא אצלו, ולכן ה' מוריד אותה לעולם העשייה שלנו שם היא רחוקה מאוד, ועוד בתוך גוף שממש ההיפך ממנה, כולו מגושם, כדי שהיא תוכל לרצות ולהתגעגע ולכסוף מאוד מאוד אליו יתברך,
הוי אומר: ה' רוצה את הרצון יותר מהכל !
"כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם העכור והשפל, הוא רק כדי שתזכה לרצון בשלימות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום מעלתה ולהתלבש בגוף גשמי בחומר עב ומגושם בזה העולם העשייה הגשמי השפל והעכור, כל זה בשביל הרצון, כי הש''י רוצה לזכות את ישראל בטוב האמתי בשלימות העולה על הכל, והשי''ת יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות ברצון בשלימות.(שם)".
גם אם המעשים נפגמים וכביכול נפסק הקשר בינינו להש''י, עדיין יש קשר גבוה יותר, "הרצון", הרצון והכיסופים שלנו אל הש''י הם בעצם האהבה העמוקה והאמתית הצפונה בליבנו אל בוראנו, ואפילו שמעשינו נפגמים, מקום זה לא נפגם, עדיין ניתן להמשיך ולומר: אבא, אני כמו שאני ועדיין אוהב אותך, ועדיין רוצה ומשתוקק לחזור אליך.
ופה מגיע היצר הרע ומנסה לשכנע, אם במעשים אלו כל-כך פגמת נגד ה', איך אתה עדיין מנסה להמשיך ולאהוב את ה'? ועל זה הוא נלחם במלא העוצמה, לקלקל ולקרר את האהבה האמיתית שלנו אל ה', כי גם הוא יודע שהעיקר זה הרצונות והכיסופים המבטאים את האהבה לה'.
אלא שלעומתו עומדים עם ישראל ומשיבים:
 חבל על הניסיונות, האהבה לא תיפגם בכהוא זה, תמיד יישארו אלו שייכספו ויתגעגעו על אף הכל.
***
שורש ויכוח זה מתחיל במשה רבינו ובלעם הרשע, משה רבינו ביטל כל רצונותיו ומאווייו לה', עד שבהסתלקותו זכה להיכלל ב"רעווא דרעווין" "רצון שברצונות" בשעת מנחה בשבת קודש,
בלעם לעומתו לא רצה בשום אופן להתבטל, כל רצונו היה שה' יסכים לשטותיו, וכל דבר רע שעושה, ה' חושב שזה בסדר, ולכן הוא התעקש לקלל ואפילו שנוכח לראות שוב ושוב  שה' לא רוצה שילך, ובאמת לאחר שכל-כך התעקש, ה' נתן לו רשות, כי כך דרכו שנתן את כח הבחירה לאדם ומי שמתעקש לעבור על רצונו, יכול!
מטרתו העיקרית של בלעם בקללותיו הייתה להחליש ולקרר את ישראל מהרצון, כי זה בעצם מטרת הרוע לקרר מהרצון, ומי שעמד מולו בכל עוז היה משה רבינו והצדיקים שבכל דור שיורדים עד לאדם הגרוע שבגרועים וממשיכים עליו רצון ממקום עליון ביותר כדי שיוכל גם ממקומו להתחזק ברצון ולשוב אל ה' עד שישוב לגמרי.
זכינו ויש לנו את תורתו הצדיק רבי נחמן מברסלב, שכל אדם באשר הוא, עם כל מה שעבר עליו , כשמנסה לטעום טיפה מתורותיו, ה"רצון" שבו לה' גואה ועולה,
נסו והיווכחו!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש אייר תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved