Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

אל תירא ישראל

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> אל תירא ישראל
התמונה באדיבות יוסף אורדנטליך
בס"ד
אל תירא ישראל
עם ישראל נמצא בתקופה לא פשוטה.
כמו בכל אחד מהסיבובים הקודמים של המו"מ עם שכינינו הנחמדים, גם כעת האלימות הולכת וגוברת. עדיין לא שכחנו את תקופת הפיגועים הנוראה שחווינו אך לפני עשור, ואנו מלאים תקווה ואמונה שהפעם לא נגיע למצב קשה כמו אז.

רבי נחמן מתייחס בתורותיו לדרך שבה גזירות נגזרות בשמים על עם ישראל, ועל הדרך שבה יכול כל יחיד ויחיד לבטלן.

"ענה ואמר: הייתכן שאנו מניחים את השם יתברך שיעשה ויחשב לגזר גזרות בעולם? (כי אז באותו הזמן נשמע שיוצאים גזרות על ישראל חס ושלום). כי אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם באיזה גזרה וכיוצא חס ושלום, לקרות אותו משם שישליך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו לבקש ממנו שיקרב אותנו לעבודתו יתברך. כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך לפרש שיחתו לפניו יתברך, אזי השם יתברך משליך כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזר חס ושלום וכל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, והוא משליך הכול ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו לבקש מאתו שיעזרהו להתקרב אליו יתברך:" [שיחות ע]
כך מגלה לנו רבי נחמן, דרך פשוטה וקלה למנוע צרות מעצמנו ומעם ישראל. עצת ההתבודדות שרבי נחמן כינה אותה 'מעלה עליונה וגדולה מן הכל' היא כלי מרכזי בחיי עבודת ה' ובחיים בכלל, ועל הדרך, המתבודד מסיר גזירות קשות מכל העם, אפילו בלי שהתכוון לכך כלל.
איזה דבר נפלא זה, השם יתברך שכל כך אוהב אותנו, ממש לא מעוניין לגזור עלינו גזירות קשות, והוא מנצל כל הזדמנות לסלק ולבטל אותם מעלינו. לנו נותר רק לספק לו הזדמנויות לכך, להראות לו כמה אנחנו רוצים לעבוד אותו, וכמה אנחנו לא  מוכנים להשלים עם הריחוק ממנו.
עוד עניין שרבי נחמן מדבר עליו והוא רלוונטי מאוד לתקופתנו.
כיצד להתמודד ולהתגבר על תחושות של פחד וחרדה, שאדם חש מול גורמים מאיימים מכל סוג שהוא.
הפלא ופלא, גם כאן רבי נחמן פונה לעצת ההתבודדות.
וכך כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן טו  [בעריכת לשון] אמרו חז"ל: 'כשאין דין למטה יש דין למעלה', כלומר שאם לא עושים כראוי דין בעולם הזה אזי בשמיים יש דין וגזירות קשות. ועניין זה הוא גם בפרטיות אצל כל אדם, שכשאדם מתנהג שלא כראוי, נערך לאדם משפט למעלה בעולם העליון, ואז מידת היראה נופלת אל הקליפות, וזה גורם לו לפחד מגנבים וממחבלים וכדומה. כמו שכתוב בפסוק :"למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך" שכל הנבראים שבעולם הם עבדי ה' והם ממלאים רצונו, וכשה' שופט אדם אזי היראה מתלבשת בנבראים והם הולכים וגורמים פחד וחרדה לאדם זה.
אבל ברגע שהאדם עושה התבודדות ושופט את עצמו כל יום על מה שעשה במשך היום ומחשב דרכיו אם כך ראוי לו לעשות ולבלות ימיו, אזי בשמיים לא דנים אותו כי רואים שהוא כבר מבצע משפט ודין בעולם הזה, ועל ידי זה האדם ניצול מיראות ופחדים שאינם מצד הקדושה, והאדם חוזר לפחד רק מהאלוקים. ובזה הוא מסיר מעליו את כל הפחדים.
בכמה דקות יומיות של שיחה אישית, וחשבון נפש, אפשר להינצל מגזירות וצרות צרורות, וכבונוס לזכות גם לשלווה ורוגע ולצאת מחרדות מיותרות. אשרינו!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved