Tel: 02-5824641
Fax: 02-5825542
Search
  השאירו פרטים ואחד מנציגינו
  יצור עמכם קשר בהקדם
 
 

איפה האוצר???

דף הבית >> מאמרים ושיעורים >> איפה האוצר???
איפה האוצר
"פעם אחת חלם לאיש אחד, שבוינה תחת הגשר יש אוצר, ונסע לשם ועמד אצל הגשר וחיפש עצות איך לעשות, ועבר שם איש חיל ואמר לו מה אתה עומד וחושב, חשב בדעתו שטוב שיאמר לו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו, וסיפר לו כל הענין. ענה ואמר לו 'הוי יהודי שם לב לחלום, גם אני חלמתי שבמקום פלוני אצל פלוני במחסן יש אוצר...', ונסע האיש לביתו וחפר במחסן שלו ומצא האוצר, ואמר אחר כך, "עתה ידעתי, האוצר הוא אצלי אבל כדי לדעת מזה עלי לנסוע עד וינה", כך בענין עבודת ה' שהאוצר הוא אצל כל אחד בעצמו, רק לידע מהאוצר מוכרח לנסוע לצדיק" (כוכבי אור - סיפורים נפלאים).
*
רבונו של עולם!!
הטיסה, נסיעות פנים, מקום בקלויז, לינה, סעודות החג, סים לפלאפון, מתנות לילדים... מסתכם בכאלף וחמש מאות דולר, וכל זה אני משלם בשביל לדעת שהאוצר נמצא אצלי באלעד ברח' יונתן בן עוזיאל 35?!?
למה רבינו הק' לא יכול לבוא אלי בחלום ולספר לי על האוצר שנמצא אצלי, הרי הייתי שש ושמח, מתחיל לעבוד את ה' בהתחדשות, בלי כל טלטולי הדרך הקשים, הרומסים עד הגוף עד עפר..
הרי ב"וינה" אין שום אוצר! ב"וינה" רק מגלים לך שהאוצר נמצא אצלך בבית, אז למה לנסוע, למה לא לגלות לי כבר כאן ועכשיו שהאוצר נמצא אצלי?
ועוד -
האם החלום שחלמתי שבוינה יש אוצר היה שקר? האם אני נוסע לאומן ומגלה שאין שם ח"ו שום דבר.. באומן רק יספרו לי שהאוצר של יראת שמים נמצא אצלי בבית, ותו לא מידי?
*
ובכן:
לא יתכן שזה שקר!!
אם רבינו הק' אומר שבוינה יש אוצר - ודאי וודאי שיש שם אוצר! ומי שזוכה לנסוע לאומן על ראש השנה, מגלה שם ממש את האוצר הגדול של יראת שמים, את אורו הגדול של רבינו הק' בעצמו!
"הרי אני אוצר של יראת שמים, ומדוע אינכם מחפשים אחרי?" (שיש"ק ה-תלט).
וכשאתה זוכה להגיע אליו לוינה-לאומן, אתה מגלה שם את האוצר הגדול, האוצר של יראת שמים, ובעל האוצר בעצמו, שהוא הוא בעל השדה ואיש החיל, הוא אומר לך:
"תמשיך לחפש את האוצר עוד ועוד..."
*
כלומר,
כשתחזור לארץ ישראל, תיכנס לבית ברח' יונתן בן עוזיאל 35 קומה ב', תמשיך לחפש אותי עוד ועוד, כי אותו אוצר שמצאת בוינה - אותו אוצר ממש נמצא גם אצלך בבית..
כי האור של רבינו מאיר גם בך ממש, רק תמשיך לחפש אותו בכל מקום, בוינה, או במחסן בבית שלך, תחפש אותו בתפילות, בגעגועים, בלימוד תורתו הנשגבה, בקיום עצותיו הנוראות, ואזי -
תמצא אותך בתוכך, הוא יאיר לך כל פינה במשעולי החיים, והוא יסייע לך לסייע לו להשלים את תיקון הבריאה.
ואזי תבין שבאת אליו ומצאת אותו, כדי שהוא יגיד לך:
"הרי אני אוצר של יראת שמים, ומדוע אינכם מחפשים אחרי?"!!!
 


 


סדר הלימוד היומי של חסידי ברסלב כולל זמני היום לאופק ירושלים >> 
 חודש סיון תשע''ז

 
בניית אתרים - סייטד
© Breslov Research Institute· All Rights Reserved